Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Tales z Miletu - życiorys, biografia

Tales z Miletu - filozof grecki zaliczany do grupy tak zwanych siedmiu mędrców, do których należeli: Bias z Prieny, Myzon z Chene, Solon (polityk), Pittakos z Mityleny (polityk), Kleobulos z Lindos, Chilon ze Sparty. Był filozofem jońskim (odwoływanie się w swoich poglądach do czterech żywiołów budujących świat - wody, ziemi, ognia oraz powietrza). Tales z Miletu żył w mniej więcej w latach 624 p.n.e. do 546 roku p.n.e. Jego dokładne lata życia nie są znane. Wiadomo tylko, że uczestniczył w kilku wydarzeniach, które mniej więcej zamykają się w ramach czasowych określanych jako początkowa i końcowa data jego życia. Wszystkiemu, co zaistniało w przyrodzie, przypisywał posiadanie duszy - szczególnie przedmiotom nieożywionym.

Twierdził także, że wszechświat pochodzi od wody. Jego słynną sentencją były słowa: "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa”. Żywiołowi wody Tales z Miletu przypisał niebagatelne znaczenie. Również i za jego czasów to właśnie wodzi przypisywano wiele właściwości. Tales znał mitologie swoich czasów. Podania te spróbował wyjaśnić w sposób naukowy. Woda stała się dla niego początkiem wszechświata - pramaterią, z której powstały wszystkie rzeczy ożywione i nieożywione. Dowodem na to miało być spostrzeżenie, że ciecz ta zmienia swoje stany skupienia. Pod wpływem dotkliwego mrozu staje się ciałem stałym, pod wpływem wielkiego gorąca przemienia się w gaz, a w temperaturze normalnej pozostaje cieczą. Dlatego też mogła być początkiem „arche” dla rzeczy ożywionych i nieożywionych.

Według greckiego filozofa nawet ziemia unosi się na wodzie. Zgodnie z legendą naukowiec był w stanie przewidywać zaćmienia słońca. Urodził się w Milecie w Azji Mniejszej, jego rodzicami byli Examyes i Cleobuline. Tales nie zajmował się wyłącznie naukową i filozoficzną stroną życia. Zainteresowany był także polityką. Nigdy nie chciał się ożenić, bo to sprawiłoby, że musiałby martwić się o dzieci. Jest też wielce prawdopodobne, że myśliciel ten zajął się filozofowaniem dopiero po porzuceniu swojej drogi politycznej. Słynne są jego poglądy na temat bursztynu. Powszechnie wiadomo, że reakcją bursztynu na pocieranie jest jego przyciąganie na przykład papieru. Stąd Tales z Miletu stwierdził, że kamień ma w sobie duszę.

Dusza natomiast jest początkiem każdego życia. Tales uważany jest także za twórcę geometrii. Legenda głosi, że filofor pomierzył wysokość piramid, kiedy stał nieopodal i liczył długość swojego cienia, kiedy ten zrównał się w swojej wielkości z piramidą. Jego sposób myślenia wpłynął na wielu ludzi jego epoki, stworzył też nowy kierunek myśli w filozofii w ogóle. Nikt nigdy wcześniej nie wpadł na pomysł, że świat może brać swój początek od któregoś z żywiołów, a w szczególności od wody. Zawarł też kilka ważnych twierdzeń: o średnicy (czyli prostej dzielącej okrąg na połowę), o trójkącie równoramiennych (czyli o trójkącie, którego dwa boki są sobie równe). Ustanowił też twierdzenie Talesa z zakresu geometrii: „Jeżeli ramiona kąta przecięte są prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta, są proporcjonalne do odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta”.

Tales z Miletu był genialnym matematykiem i prekursorem myśli filozofii jońskiej. Dzięki jego nowemu sposobowi na postrzeganie świata, filozofia zmieniła, poszerzyła swoje horyzonty na inne aspekty życia. Życie Talesa z Miletu oraz jego poglądy stały się zaczątkiem przełomu, zwracały uwagę na to, na co jeszcze inni filozofowie pomijali w swoich badaniach. Myśliciel określił arche jako wodę, coś materialistycznego i jednocześnie trudnego do określenia. Podkreślał, że każdy przedmiot - ożywiony czy nieożywiony posiada duszę, czego dowodem miało być zachowanie bursztynu na pocieranie. Tales z Miletu uznawany jest za jednego z najwybitniejszych filozofów wszechczasów.

Podobne wypracowania do Tales z Miletu - życiorys, biografia