Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Panowanie Kazimierza Wielkiego - ocena rządów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kazimierz Wielki jest bezsprzecznie jednym z najwybitniejszych władców polskich epoki średniowiecza, wyróżniającym się także zasługami na arenie ogólnoeuropejskiej.

W momencie obejmowania przez niego rządów po zmarłym w 1333 roku Władysławie Łokietku, niedawno zjednoczone Królestwo Polskie było państwem bardzo słabym, prowizorycznie połączonym nietrwałymi więzami w jeden organizm, stale zagrożonym przez silniejszych sąsiadów oraz znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej. Umiejętna polityka zagraniczna, którą cechował wyjątkowy pragmatyzm, realizm, a także znajomość realiów epoki, pozwoliła Kazimierzowi Wielkiemu w trakcie swojego panowania wynieść Polskę do roli liczącego się w Europie lokalnego mocarstwa. Królowi z pozycji „krakowskiego królika” – jak pogardliwie nazywali go jego przeciwnicy, pozwoliła awansować do roli szanowanego arbitra oraz partnera i sojusznika cesarza.

Kazimierz Wielki w czasie swoich niemal czterdziestoletnich rządów praktycznie podwoił terytorium państwa polskiego, przyłączając m. in. Ruś Halicko-Włodzimierską, Podole oraz częściowo Mazowsze. Ostatecznie pomimo starań nie udało mu się przyłączyć historycznie polskich, utraconych...

Podobne wypracowania