Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Problem Prus Wschodnich w stosunkach polsko-niemieckich w XX wieku

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Prusy Wschodnie, powstałe na terenie dawnego państwa krzyżackiego, od momentu ich powstania były terenem walk o wpływy dwóch sąsiadujących ze sobą krajów – Polski i Niemiec oraz przyczyną wojen między nimi.

Pierwotnie ziemie te należały do Rzeczypospolitej, która ofiarowała je częściowo Zakonowi Krzyżackiemu w zamian za chrystianizację tamtejszych ludów pogańskich. Zakon jednak z czasem się usamodzielnił i niejednokrotnie występował przeciw Rzeczpospolitej, uciekając się także do oszustwa i kłamstwa (np. podrabiając pieczęcie i dokumenty papieskie).

W XX wieku problem Prus Wschodnich powrócił po zakończeniu I wojny światowej. Ostatecznie zdecydowano – i potwierdzono w zapisie traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku -  przeprowadzić wśród miejscowej ludności plebiscyt, który rozstrzygnąć miał o tym, do jakiego kraju przynależeć będą sporne ziemie Warmii i Mazur.

Plebiscyt odbył się 11 lipca 1920 roku, a wynik był niekorzystny dla Polski. Podkreślić przy tym należy, iż w czasie jego trwania różnego rodzaju niemieckie organizacje bojowe zastraszały Polaków, ponadto miały miejsce przymusowe przesiedlenia Niemców na tereny Prus, aby było ich liczebnie więcej od Polaków...

Podobne wypracowania