Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ryszard Kapuściński „Cesarz” - motyw władzy w „Cesarzu” Kapuścińskiego. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ryszard Kapuściński to znany dziennikarz i reportażysta, który wielokrotnie przebywał w Afryce, opisując ten niezwykły i pełen sprzeczności kontynent. Książka zatytułowana „Cesarz” poświęcona jest władcy Etiopii, Hajle Sellasje, który przed ponad czterdzieści lat rządził swoim krajem. Obalono go dopiero w 1974 roku, a dokonała tego grupa spiskowców wspieranych przez państwa bloku wschodniego, między innymi ZSRR.

Władza daje cesarzowi Etiopii nieograniczone możliwości, jest wartością samą w sobie, bo przecież bycie władcą zapewnia przewagę nad innymi ludźmi i ogromne przywileje. Dobry władca powinien być także odpowiedzialny, dbać o dobro swojego ludu, ale w przypadku dyktatora Etiopii nie ma o tym mowy. To człowiek prosty i niewykształcony, posiadający jednak dość charakteru, by żelazną ręką trzymać swój kraj przez wiele lat. Hajle Sellasje pławi się w władzy, dzięki niej ma wszystko: podwładnych, ministrów, służących, majątek i poważanie. Cesarz celebruje atrybuty władzy, zatrudniając liczną świtę służących zajmujących się umilaniem mu życia – podkładaniem poduszek pod stopy, otwieraniem drzwi czy wskazywaniem za pomocą pokłonów, która jest godzina. Wydaje też wystawne uczty i często podróżuje, by...

Podobne wypracowania