Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Język polski - strona 13

 • „Legenda o świętym Aleksym” - Jak rozumiesz ucieczkę św. Aleksego od świata?

  „Legenda o świętym Aleksym” jest jednym z najdawniejszych zabytków języka polskiego i pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Jest to utwór o charakterze hagiograficznym, czyli przybliżającym żywot świętego. Aleksy pochodził z bogatej rodziny i wychowany został w domu, gdzie nigdy niczego nie brakowało. Poślubił nawet pięk... »

 • „Legenda o świętym Aleksym” - literatura hagiograficzna na przykładzie utworu

  Literatura hagiograficzna wpisuje się w szerszy nurt literatury średniowiecznej, nazywanej parenetyczną. Celem utworów o charakterze parenetycznym było pouczenie, wskazanie wzorów, które są godne naśladowania. W ten sposób powstawały utwory sławiące idealnych rycerzy czy doskonałych władców. Jednocześnie bogaty... »

 • „Legenda o świętym Aleksym” - opracowanie utworu

  Legenda o świętym Aleksym jest wspaniałą średniowieczną opowieścią o człowieku, który poświęcił swoje życie Bogu. Aleksy był młodzieńcem, który pochodził z bogatego, rzymskiego rodu. Niczego mu nie brakowało, rodzina zapewniała mu wszystko, czego potrzebował. Otaczał się kosztownościami, wiódł dostatnie i spokojne życie. Wol... »

 • „Ludzie bezdomni” - artyzm powieści Stefana Żeromskiego

  Książka Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni” zyskała miano nowego rodzaju prozy. Doszło do tego na skutek połączenia w tej książce cech nurtu realistycznego z dopiero rozwijającym się modernistycznym. To owocuje nowymi rozwiązaniami oraz wysoką wartością estetyczną utworu. Pierwszą taką cechą jest liryczność narracji. W opisac... »

 • „Ludzie bezdomni” - dlaczego powieść Stefana Żeromskiego uważana jest za nowy rodzaj powieści?

  Wydana w roku 1900 powieść Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni”, wniosła wiele innowacji względem znanej twórczości literackiej tamtych czasów. Dzisiaj wciąż uznawana jest za nowy rodzaj powieści. Przyjrzyjmy się cechom, które o tym decydują. Pierwszym takim czynnikiem jest kompozycja powieści, nazywana te... »

 • „Ludzie bezdomni” - praca u podstaw w dziele Stefana Żeromskiego

  Jednym z haseł programowych pozytywizmu była tzw. praca u podstaw. Pisarze starali się jak najpełniej i najklarowniej zobrazować jej ideę w swoich dziełach. Głównym celem większości utworów powstałych po upadku powstania styczniowego było intelektualne uzdrowienie społeczeństwa, stworzenie nowego modelu Polaka – świadomego sw... »

 • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść kryptopolityczna

  Cechą charakterystyczną polskiej literatury okresu zaborów są pojawiające się w niej aluzje do sytuacji politycznej formalnie nieistniejącego państwa. Ich przebłyski znajdziemy w twórczości każdego okresu literackiego przypadającego na te lata. Nie inaczej jest z młodopolskim pisarstwem Stefana Żeromskiego. Kiedy wydawał on „... »

 • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść modernistyczna

  Termin modernizm używany jest zamiennie z określeniem - Młoda Polska, odnoszącym się do epoki literackiej trwającej na przełomie wieków XIX i XX. Powieść Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni” została wydana w 1900r. (pisana była w 1899r.). Czasowo wkomponowuje się więc w ramy tego okresu. Jakie cechy modernistyczne przeds... »

 • „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - jak rozumiesz motto z „Medalionów” Nałkowskiej?

  Słowa zamieszczone na początku „Medalionów” Zofii Nałkowskiej, są rozwijane w dalszej  części zbioru opowiadań. Kolejne rozdziały przytaczają wydarzenia, które w kontekście frazy: „ludzie ludziom zgotowali ten los” stają się jeszcze bardziej bestialskie i okrutne, gdyż mamy świadomość, że zbrodni tych d... »

 • „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - wypracowanie na podstawie poznanych lektur

  „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - zdanie to stanowi przewodnie motto zbioru opowiadań Zofii Nałkowskiej „Medaliony”. Zbiór ten stanowi reporterską niemalże relację z wydarzeń II wojny światowej oraz jej okropności.  „Medaliony” są świadectwem zdolności człowieka do popełniania czynów z... »