Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Język polski - strona 164 wypracowanie

 • Zofia Nałkowska „Medaliony” - kogo i o co oskarża Nałkowska w „Medalionach”?

  „Medaliony” to wydany w 1946 r. cykl krótkich tekstów Zofii Nałkowskiej, opowiadających o okrucieństwach II wojny światowej. Opisane zostały w nich losy ludzi, którzy byli prześladowani przez nazistów. Zbiór ten jest w pewnym sensie oskarżeniem nazizmu oraz jego wyznawców o wielkie okrucieńst... »

 • Zofia Nałkowska „Medaliony” - motyw zła, motyw cierpienia w „Medalionach” Nałkowskiej

  „Medaliony” Zofii Nałkowskiej należą do dzieł literatury obozowej. Wydane zostały w 1946 roku. Tematem scalającym opowiadania są przeżycia wojenne. W ośmiu opowiadaniach opisane zostały  przerażające doświadczenia poszczególnych ludzi. Narracja prowadzona jest z dystansem, uderza  brak emocjonalności. Są to zabiegi c... »

 • Zofia Nałkowska „Medaliony” - Porażeni złem - charakterystyka wybranych bohaterów

  „Medaliony” Zofii Nałkowskiej to opowiadania o okrucieństwach II wojny światowej. Pojawiające się w nich postaci noszą w sobie ślady tamtych wydarzeń. Życie każdej z nich zostało zwichnięte przez fatalne doświadczenia, które stały się ich udziałem, niezależnie czy byli ich świadkami, czy uczestnikami. W opowiadaniu „Pro... »

 • Zofia Nałkowska „Medaliony” - problematyka zbioru opowiadań

  Osiem niewielkich opowiadań Zofii Nałkowskiej zatytułowanych „Medaliony”, porusza niezwykle trudną tematykę przeżyć wojennych, obozowych. Zbiorek ten jest jednym z najwcześniejszych i najbardziej wyczerpujących zapisów okrucieństw i zbrodni II wojny światowej. Problematykę „Medalionów” stanowi zobrazowanie ... »

 • Zofia Nałkowska „Medaliony” - znaczenie tytułu zbioru opowiadań. Opracowanie

  Aby wyjaśnić sens tytułu, jaki wybrała Zofia Nałkowska dla swych opowiadań, należy sięgnąć do pojęć z zakresu architektury. Medalion w sztuce jest to owalny lub okrągły element dekoracyjny umieszczany na fasadzie, na ścianie wewnątrz pomieszczenia. Zawiera w środku obraz lub płaskorzeźbę. Wyraz medalion kojarzy się również z medalikiem, k... »

 • Zofia Nałkowska „Medaliony”, Tadeusz Borowski „Opowiadania” - porównanie bohaterów (charakterystyka porównawcza)

  Zarówno w „Medalionach”, jak i „Opowiadaniach” Borowskiego został poruszony temat okrucieństwa II wojny światowej. Pierwsze dzieło jest zbiorem ośmiu krótkich historii, osadzonych w realiach okupacji niemieckiej. Tłem akcji utworów Tadeusza Borowskiego jest głównie obóz koncentracyjny, w... »

 • Życie Marii Konopnickiej przedstawione w wierszu „Kubek”. Interpretacja wiersza, opracowanie

  Maria Konopnicka urodziła się w 1842 roku w Suwałkach. Już 14 lat później wyjechała do Warszawy, gdzie przebywała na pensji zdobywając wykształcenie. W 1862 roku wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego. Małżeństwo to nie było jednak udane, bo już w szesnaście lat po ślubie poetka znów zamieszkuje w Warszawie. Zarabia tam na utrzym... »

 • Żydzi w społeczeństwie polskim - opracowanie tematu w odwołaniu do „Mendla Gdańskiego” Konopnickiej oraz innych utworów pozytywistycznych

  Pozytywizm, prąd umysłowy dominujący w drugiej połowie XIX wieku, nie tylko w będącej pod rozbiorami Polsce, odcisnął swoje piętno także na literaturze tego czasu. Pisarze i publicyści w swoich utworach zaczęli zwracać uwagę na położenie najniższych warstw społecznych – los chłopów, robotników pracujących w miastach, a także ... »

 • Zygmunt Krasiński - biografia, życiorys

  Zygmunt Krasiński urodził się 19 lutego 1812 roku w Paryżu. Jego ojcem był generał Wincenty Krasiński, herbu Ślepowron. Matka, księżna Maria Radziwiłłówna, zmarła w roku 1822 pozostawiając chłopca pod opieką męża. Naukę mały Zygmunt pobierał w domu. Uczył go ojciec i korepetytorzy – Józef Korzeniowski oraz Piotr Chlebowski. P... »

 • Zygmunt Krasiński - listy do Delfiny Potockiej. Opracowanie, interpretacja

  Zygmunt Krasiński poznał Delfinę Potocką w Neapolu, w 1838 roku. Pomimo wielkiej miłości, pisarz – zmuszony przez despotycznego ojca – pojął za żonę inną kobietę. Romans Potockiej i Krasińskiego trwał jednak wiele lat, zbiór listów dokumentuje to niezwykłe uczucie. Pierwszy list został napisany w 1839 roku, ostatni zna... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - bohaterowie. Charakterystyka

  „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego składa się z czterech części. Wszystkie z nich połączone są postacią Męża – Hrabiego Henryka. W różnych częściach dramatu, pełni on różne funkcje. Niemniej jednak zawsze staje się osią całej fabuły. Jako Mąż z części pierwszej jawi się jako bohater romantycznym, robił jedn... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - charakterystyka arystokracji

  Utwór Zygmunta Krasińskiego podzielony jest na cztery części. Pierwsze dwie to, tak zwany, dramat rodzinny. Dwie ostatnie przedstawiają rewolucję. Obóz arystokracji schronił się przed rewolucjonistami w Okopach św. Trójcy, miejsce to stało się ostatnią twierdzą, ostoją feudalizmu. Schronienie znaleźli tu hrabiowie, baronowi... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia” - charakterystyka hrabiego Henryka

  Hrabia Henryk jest główną postacią występującą w „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. Co ciekawe, początkowy tytuł „Mąż” (tak też określany jest bohater) miał odnosić się do jego funkcji, gdyż w części I poznajemy Henryka jako ojca i małżonka. Z drugiej strony pragnie on być poetą, wodzem, co doprowadza do ... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - charakterystyka Orcia

  Orcio jest jednym z bohaterów dramatu „Nie-Boska komedia” autorstwa Zygmunta Krasińskiego. Poeta stworzył jego postać jako opozycję do drugiego bohatera dramatu – hrabiego Henryka.Orcio był synem hrabiego Henryka i Marii. Miał on bardzo nieszczęśliwe dzieciństwo, ponieważ jak niczego innego brakowało mu miłości i zainter... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - charakterystyka porównawcza Hrabiego i Pankracego

  Bohaterowie „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego – Hrabia Henryk i Pankracy – stanowią dwa przeciwstawne modele światopoglądowe, dwa wrogie wobec siebie nawzajem obozy. Hrabia Henryk jest przedstawicielem arystokracji, przywódcą obrońców zamku Świętej Trójcy oraz konserwatywnego światopoglądu.... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-boska komedia” - geneza utworu

  „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego została opublikowana w roku 1835, chociaż pracę nad nią Krasiński ukończył już dwa lata wcześniej. Dramat wydany został w słynnej drukarni Pinardów w Paryżu (jako jedyna posiadała wtedy polskie czcionki, wydano tutaj również „Kordiana” Juliusza Słowackiego). Zygmunt ... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - opracowanie utworu

  „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego to dramat składający się z czterech części. Dwie pierwsze stanowią dramat rodzinny, dwie pozostałe – dramat społeczny. Pierwotnie dramat miał ukazać się pod tytułem „Mąż”. Został wydany przez autora anonimowo w Paryżu. Porusza on problematykę rewolucji, wkładu człowieka w zm... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - Pankracy jako bohater tragiczny. Opracowanie

  Pankracy jest jednym z bohaterów dramatu „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego. Poznajemy go jako rewolucjonistę, przywódcę prostego ludu, który marzy o obaleniu rządów arystokracji oraz wprowadzeniu nowego, sprawiedliwego porządku na świecie.Wydaje się, iż bohater ma szczytne cele, a jego działania ma... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-boska komedia” - Pankracy. Charakterystyka

  Pankracy to jedna z głównych postaci III części „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. Pełni on tam funkcję przywódcy obozu rebeliantów. To człowiek bardzo inteligentny, sprytny, zdecydowany, wierzący w swoje racje i idee, lubiący władzę i dominację. Jednocześnie nie ma skrupułów i nie boi się pośw... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - rola poety i poezji w dramacie romantycznym Krasińskiego

  W „Nie-Boskiej komedii” Zygmunt Krasiński podejmuje temat poezji. Ta dziedzina twórczości według autora osiągnęła już szczyt swoich możliwości. Natomiast sam poeta jest człowiekiem, który balansuje na granicy między światem ziemskim a fantazją. Wizja wieszcza, stojącego ponad rzeczywistością ziemską oraz służącego najwy... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - rozrachunek z poezją romantyczną

  Zygmunt Krasiński rozpoczął pisanie dramatu „Nie-Boska komedia” na wiosnę w 1833 roku w Wiedniu, a zakończył jesienią tego samego roku w Wenecji. Utwór ukazał się w 1835 roku w Paryżu. W swoim dramacie romantycznym autor podjął wiele problemów, takich jak sens istnienia, funkcja poezji i poety oraz temat ojczyzny i walk... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - streszczenie skrótowe dramatu

  „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego to dramat romantyczny, którego tytuł nawiązuje do utworu Dantego „Boska Komedia”. Piekło z dzieła Dantego Krasiński porównuje z piekłem dnia codziennego i historii, wskazując, że zła nie trzeba długo szukać, jest ono obecne na każdym kroku i tkwi w każdym człowieku. ... »

 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny - cechy

  „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego podejmuje wieloraką tematykę. O uznawaniu jej za dramat społeczny decyduje fakt, iż przedstawiona została w niej odwieczna walka klas - arystokracji oraz ludzi zebranych pod szyldem rewolucji. Najważniejszym motywem tego wątku dramatu Zygmunta Krasińskiego jest nie tyle sama bitwa, co słowne... »

 • Zygmunt Krasiński „Psalmy przyszłości”- opracowanie

  Hrabia Zygmunt Krasiński jest zaliczany do grona wieszczów narodowych polskiego romantyzmu (obok A. Mickiewicza i J. Słowackiego). Poeta, autor powieści i dramatów. Większą część życia spędził poza Polską, w krajach Europy Zachodniej (Włochy, Francja, Austria, Niemcy). Najbardziej znany z dramatu „Nie-Boska komedia”. &... »

Polecane przedmioty