Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zygmunt Krasiński „Nie-Boska komedia” - charakterystyka porównawcza Hrabiego i Pankracego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Bohaterowie „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego – Hrabia Henryk i Pankracy – stanowią dwa przeciwstawne modele światopoglądowe, dwa wrogie wobec siebie nawzajem obozy.

Hrabia Henryk jest przedstawicielem arystokracji, przywódcą obrońców zamku Świętej Trójcy oraz konserwatywnego światopoglądu. Charakteryzuje go wysoce rozwinięty kult przodków, szacunek dla tradycji i wartości moralno-etycznych. Rewolucja jest w jego oczach barbarzyństwem i niepotrzebnym przelewaniem ludzkiej krwi. Brzydzi się on przemocą, piętnuje grzechy wywrotowców, jednocześnie nobilitując szlachtę i arystokrację. Jednak nie sposób nie zauważyć, że jego argumenty odnoszą się w znacznej mierze do przeszłości i nie mają żadnego wpływu na ocenę sytuacji teraźniejszej, a więc zbrodni szlachty wobec chłopów. Hrabia jest również postacią  tragiczną i rozdartą – nie tylko traci rodzinę, lecz również popełnia samobójstwo. Jego rozdarcie ma źródło w uczuciu pogardy, którą bohater darzy zarówno chłopów, jak i innych członków arystokracji. Hrabia jest człowiekiem samotnym.

Pankracy reprezentuje obóz rewolucjonistów, pragnący dokonać diametralnych...

Podobne wypracowania