Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jak rozumie współczesny świat Pan Cogito? „Pan Cogito” Zbigniewa Herberta

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Pan Cogito, bohater zbioru poezji Zbigniewa Herberta to człowiek współczesny, z zadumą spoglądający na otaczający go świat. Z jednej strony wydaje się zwykłym człowiekiem, podlegającym tym samym, co inni słabościom, z drugiej zaś posiada niezwykły dar przenikliwej obserwacji. Z jego refleksji wyłania się niejednoznaczny obraz świata współczesnego, który jest piękny i niedoskonały zarazem. Ocena rzeczywistości przybiera w ujęciu Pana Cogito często formę konfrontacji z przeszłością. Widać to wyraźnie w wierszach „Pan Cogito ogląda w lustrze swoją twarz” oraz „Pan Cogito o cnocie”. Pierwszy z tych utworów stanowi refleksję nad samym człowiekiem. Pan Cogito studiując swoją twarz, dostrzega w niej niezatarte ślady swoich przodków, swojej barbarzyńskiej przeszłości. Mimo iż jest człowiekiem współczesnym, wykształconym, obytym, tkwi w nim pierwotny, dziki pierwiastek, którego nie sposób się wyprzeć. Świat jest więc terenem przenikania się czasów, historia nie przemija całkowicie, jej cząstka jest cały czas obecna i kształtuje współczesność.
 
Przenikanie się przeszłości i teraźniejszości pozwala inaczej spojrzeć na wiersz o cnocie. Cnota, jako najwyższa wartość, niegdyś tak sławiona,...

Podobne wypracowania