Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz „Ballady i romanse” - Ludowość w balladach Mickiewicza - opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Ballady i romanse” to zbiór utworów wydanych przez Adama Mickiewicza w 1822 r. Data ta jest o tyle ważna, że uznaje się ją za początek polskiego romantyzmu. Cykl ten był w dużej mierze inspirowany ludowymi wyznaniami i obrzędami.

Twórczość ludowa w umysłach twórców epoki, która nastała po klasycyzmie zajmowała szczególne miejsce. Przypisywano jej autentyczność, gdyż powstawała z uczucia, a uczucie plasowało się na szczególnej pozycji w tym okresie. Dlatego chętnie sięgano do przekazywanych drogą ustną opowiadań.

Przejawem takich inspiracji może być wiara w możliwość obcowania świata realnego ze światem duchowym. Motyw ten pojawia się w „Romantyczności”, w której Karusia rozmawia z widmem ukochanego. Jest to zaprzeczenie rozumowego porządku, odejście od przyjętej wizji świata. Zjawa w pewien sposób symbolizuje wielkie uczucie. Nie wygasło ono nawet po przekroczeniu przez młodzieńca bariery dwóch światów. Wiara w duchy od lat towarzyszyła ludziom, pozwalała uporządkować świat, umieścić w nim tych, którzy odeszli, łatwiej pogodzić się ze śmiercią, a także w jakiś sposób była wyjaśnieniem dla procesów fizycznych oraz psychologicznych (np....

Podobne wypracowania