Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 8 wypracowanie

 • Ewangelia według św. Łukasza - Przypowieść o dobrym i złym drzewie - interpretacja, streszczenie

  Przypowieść o dobrym i złym drzewie znajduje się w Ewangelii według św. Łukasza (6, 43). Porusza ona kwestię dobra i zła w życiu człowieka.Opowieść dotyczy drzewa. Jezus powiada, iż drzewo dobre nie wydaje złych owoców. Nie można więc nazwać dobrym tego, który wydaje zepsute plony. Bowiem drzewo poznać można jedynie po owocach. Drz... »

 • Ewangelia według św. Łukasza - Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie - streszczenie, problematyka, interpretacja

  Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie znajduje się w Ewangelii według świętego Łukasza (10, 30). Porusza ona kwestię wzajemnego miłowania się ludzi i życia w zgodzie z nauką Jezusa.Pewien człowiek powracający z Jerozolimy do Jerycha został napadnięty przez zbójców. Dotkliwie pobili oni podróżnika, obdarli go z szat i ukrad... »

 • Ewangelia według św. Łukasza - Przypowieść o Synu Marnotrawnym - streszczenie, opracowanie

  Przypowieść o synu marnotrawnym znajduje się w Ewangelii według św. Łukasza (15, 11). Porusza ona kwestię Bożego Miłosierdzia wobec ludzi. Był sobie ojciec, który miał dwóch synów. Mężczyzna był osobą majętną, posiadał gospodarstwo i dużo pieniędzy. Pewnego dnia młodszy syn poprosił ojca o część swojego majątku. Mężczyzna s... »

 • Ewangelia według św. Łukasza - Przypowieść o zagubionej owcy - interpretacja, znaczenie, streszczenie

  Przypowieść o zagubionej owcy znajduje się w Ewangelii według św. Łukasza (15, 1). Opowiada ona o grzeszniku, który nawraca się i wstępuje do Królestwa Boga.Jezus opowiedział historię, która miała trafić do zgromadzonych słuchaczy. Poprosił ich, aby wyobrazili sobie, iż posiadają stado stu owiec. Cóż by się stało, gdy... »

 • Ewangelia według św. Marka - Przypowieść o siewcy - interpretacja, streszczenie

  Przypowieść o siewcy znajduje się e Ewangelii według św. Marka (4, 1). Porusza ona zagadnienie relacji między człowiekiem i Bogiem.Był sobie siewca, który postanowił rozrzucić ziarna, aby wkrótce zebrać plon. Lecz gdy siał, nie wszystko potoczyło się tak, jakby sobie tego życzył. Niektóre ziarna podczas siania spadły na drog... »

 • Ewangelia według św. Marka - Przypowieść o wdowim groszu - interpretacja, streszczenie

  Przypowieść o wdowim groszu znajduje się w Ewangelii według św. Marka (12, 41). Porusza ona kwestię rozmaitych wartości w życiu człowieka i ofiarowywania ich innym ludziom.W często odwiedzanym przez ludzi miejscu stała wielka skarbona. W Biblii nie jest napisane, jakiemu celowi ma służyć zebrana kwota, można jednak domyślić się, iż chodziło o ja... »

 • Ewangelia według św. Mateusza - Chrzest Jezusa w Jordanie - opis, interpretacja

  O chrzcie świętym Jezusa Chrystusa możemy przeczytać w Ewangelii według św. Mateusza (3, 13).Już za życia Jezusa znany był Jan, zamieszkujący w ziemi jerozolimskiej. Głosił on słowo Boże i był prawdziwym wyznawcą religii chrześcijańskiej. Ludzie chętnie przybywali do niego, aby przyjąć chrzest. Mężczyzna chrzcił wiernych w wodach rzeki Jordan. P... »

 • Ewangelia według św. Mateusza - Przypowieść o pannach mądrych i głupich - streszczenie, interpretacja

  Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych (mądrych i głupich) znajduje się w Ewangelii według św. Mateusza (25, 1). Porusza ona problem gotowości na przyjście Jezusa.Było sobie dziesięć panien, które cierpliwie oczekiwały na przyjazd Pana Młodego. Każda wzięła ze sobą lampę i wspólnie wyszły mu na spotkanie. Jednak pięć pan... »

 • Ewangelia według św. Mateusza - Przypowieść o pszenicy i kąkolu - streszczenie, interpretacja

  Przypowieść o pszenicy i kąkolu zwana jest też inaczej przypowieścią o chwaście. Znajduje się ona w Ewangelii według św. Mateusza (13, 24).Pewien człowiek posiadał rolę i postanowił zasiać na swojej ziemi pszenicę. Pragnął, by z ziaren wyrosły wspaniałe plony. Jednak w nocy na ziemię gospodarza wtargnął jego nieprzyjaciel i wśród kłos&oac... »

 • Ewangelia według św. Mateusza - Przypowieść o robotnikach w winnicy - streszczenie, interpretacja

  Przypowieść o robotnikach w winnicy znajduje się w Ewangelii według św. Mateusza (20, 1). Czytając ją, odkrywamy tajemnicę zbawienia oraz istotę Bożego miłosierdzia.Był sobie pewien człowiek, który posiadał winnicę. Wyszedł wczesnym rankiem ze swojego gospodarstwa, aby wynająć robotników do pracy. Znalazł kilka chętnych osób... »

 • Ewangelia według św. Mateusza - Przypowieść o skarbie i perle - interpretacja, znaczenie

  Przypowieści zamieszczone zostały w Biblii po to, aby na przykładzie schematycznych, krótkich historii przekazywać ważne prawdy wiary. Za każdym razem oprócz warstwy dosłownej zawierają znaczenie alegoryczne, które jest najważniejsze dla osoby wierzącej. Tylko po jej odpowiednim odczytaniu można zrozumieć, co chciano przekaz... »

 • Ewangelia według św. Mateusza - Przypowieść o talentach - interpretacja, streszczenie

  Przypowieść o talentach znajduje się w Ewangelii według św. Mateusza (25, 14). Opowiada ona o darach, jakie każdy człowiek otrzymał od Boga.Pewien majętny mężczyzna postanowił udać się w podróż. Przywołał wcześniej swoich służących i rozdzielił wśród nich talenty (pieniądze). Mieli się oni nimi opiekować. Pierwszemu parobkowi przek... »

 • Ewangelia wg św. Mateusza - Kazanie na Górze - streszczenie, interpretacja

  Kazanie na Górze jest jednym z najważniejszych fragmentów Ewangelii św. Mateusza (5,1 – 7,28). Według tradycji odbyło się ono na Górze Błogosławieństw, która znajduje się na północnym brzegu Jeziora Genezaret, nieopodal miejscowości Kafarnaum. Dzisiejsi badacze uważają, że forma tej mowy nie była taka, ja... »

 • Ewangelicyzm - ogólna charakterystyka religii. Geneza, historia, zasady wiary ewangelicyzmu

  Ewangelicyzm to określenie najwcześniejszych nurtów protestanckich, które powstały w wyniku reformatorskiej działalności Marcina Lutra i Jana Kalwina – luteranów, kalwinistów i metodystów (tych ostatnich dołączono do tego grona kilkanaście lat temu). Nazwa nadana wymienionym powyżej odłamom chrześcijań... »

 • Ewangeliści - symbole Ewangelistów, atrybuty, działalność. Kim byli Ewangeliści?

  Ewangelistami nazywani są w tradycji religijnej czterej autorzy Ewangelii, a mianowicie: Marek, Mateusz, Łukasz i Jan. Kościół uznał ewangelistów za świętych i dziś istnieje ich kult.Dwaj ewangeliści, Mateusz i Jan, byli uczniami Jezusa, jego apostołami. Znali go, pobierali od niego nauki, potem zaś edukowali innych. Natomiast Mare... »

 • Ezechiel - życiorys, proroctwa, opis

  Życie proroka opisane jest w starotestamentowej Księdze Ezechiela. Jego imię oznacza „Bóg jest mocny”. Ezechiel należy do grupy proroków „większych”. Wywodził się z rodu kapłańskiego, sam również był kapłanem. W roku 597 został on uprowadzony razem z królem Jojakinem do Babilonii, gdzie osia... »

 • Fatima - objawienia Maryjne. Tajemnice Fatimskie. Opracowanie

  Matka Boska ukazała się trzem pastuszkom z Fatimy w 1917 roku. Objawienie to zostało poprzedzone trzema objawieniami Anioła, którego misją było przygotowanie dzieci, czyli dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacynty oraz dziewięcioletniego Franciszka, na przyjście Matki Boskiej, która ukazała się im sześć razy. Po raz pierwszy... »

 • Fundamentalizm religijny - fundamentalizm islamski. Charakterystyka, geneza, omówienie

  Religia islamska jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych religii na całym świecie. Jest to wiara wymagająca pełnego zaangażowania w życie religijne oraz pełnej gotowości na sygnały Allaha. Bezwzględne oddanie Bogu jest na porządku dziennym. W kulturze arabskiej bardzo często dochodzi do nadinterpretacji treści spisanych w Koranie, a także w ... »

 • Gnoza, gnostycyzm - co to jest gnostycyzm? Filozofia, opis, definicja

  Termin „gnostikos” oznacza z greckiego „dotyczący wiedzy, służący poznaniu”. Natomiast gnostycyzmem określa się doktryny i ruchy religijne, które powstały w czasach przedchrześcijańskich, a największy rozkwit przeżywały w I w. i II w. n.e. na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego (przede wszystkim tereny dzisiejszych Syri... »

 • Godność człowieka - czym jest godność człowieka? Opracowanie

  Godność człowieka jest pojęciem zarówno filozoficznym, jak i rozpatrywanym w perspektywie religijnej. Jak czytamy w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem wł... »

 • Gorzkie żale - historia, informacje, opis

  Gorzkie żale to wielkopostne nabożeństwo, które powstało w Polsce. Pierwszy raz ukazało się drukiem w 1707 r. Wielki wkład w jego wydanie miał ksiądz Wawrzyniec Stanisław Benik. Natomiast tytuł tej publikacji brzmiał: „Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo żałosne Gorżkiey Męki Syna Bożego [...] rozpamiętywanie”.Przyczyn ... »

 • Gospel - co to jest gospel? Definicja, geneza, charakterystyka, znaczenie

  Gospel jest to rodzaj muzyki chrześcijańskiej. Jej korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych wykonawcami tego gatunku byli czarnoskórzy obywatele. Muzyka ta wraz z całą swoją oprawą mogła powstać dzięki temu, że czarnoskórzy obywatele mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie mieli takich samych praw jak biali &ndash... »

 • Grzech - co znaczy, że każdy grzech można nazwać grzechem społecznym? Jak można reagować na własny grzech? Wypracowanie

  Grzech to wykroczenie przeciwko prawdzie, rozumowi, prawemu sumieniu, to brak prawdziwej miłości do Boga i ludzi poprzez niewłaściwe przywiązanie do jakichś dóbr. Grzech nie tylko rani samego grzesznika i w ten sposób jest czynem indywidualnym, ale również w solidarność ludzką. W znaczeniu prawdziwym grzech to akt konkretn... »

 • Grzech - czym jest grzech? Definicja, następstwa i rodzaje grzechów

  Grzech to przeciwstawienie się (świadome lub też nie) woli Boga, Jego nauce, regułom i zasadom religijnym. Stanowi on odejście od wyznawanej wiary oraz zwrócenie się ku złu.Według Katechizmu Kościoła katolickiego grzech można nazwać wykroczeniem przeciwko rozumowi, swojemu sumieniu oraz prawdzie, czyli wartościom nadanym człowiekowi przez... »

 • Grzech pierworodny - co to jest grzech pierworodny? Grzech pierworodny i jego skutki

  Grzech pierworodny to skaza, z którą na świat przychodzi każdy człowiek. Brzemię to jest konsekwencją nieposłuszeństwa pierwszych ludzi stworzonych przez Boga, Adama i Ewy.Opis pychy pierwszych ludzi odnajdujemy w biblijnej Księdze Rodzaju (rozdział 2 oraz 3). Mimo zakazu Boga, Ewa za sprawą szatana sięgnęła po owoc z zakazanego drzewa, a... »

 • Grzechy - bałwochwalstwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest bałwochwalstwo?

  Według pierwszego przykazania wśród zesłanych przez Boga w Dekalogu potępiony zostaje politeizm, czyli wiara w wielu bogów. Bóg więc domaga się od człowieka, aby nie wierzył w żadne bóstwa, ale tylko w Niego oraz by nie oddawał czci przeróżnym bożkom, ponieważ tylko Ojciec jest jedynym Bogiem. Również P... »

 • Grzechy - obmowa i oszczerstwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest obmowa i oszczerstwo?

  Według Katechizmu Kościoła Katolickiego poszanowanie dobrego imienia innych osób zabrania popełnienia czynu lub wypowiedzenia słowa, które mogą wyrządzić mu krzywdę.   Staje się winnym: 1) pochopnego sądu – ten, kto nawet poprzez milczenie uznaje bez dowodów wadę moralną bliźniego; 2) obmowy – ten, kto be... »

 • Grzechy - świętokradztwo - definicja, opis, przykłady. Co to jest świętokradztwo?

  Według teologii katolickiej termin „świętokradztwo” ujmuje Katechizm Kościoła Katolickiego jako profanowanie albo niegodne obchodzenie się z sakramentami świętymi lub innymi czynnościami liturgicznymi. Jest to również niegodne traktowanie osób, rzeczy oraz miejsc, które poświęcone są Bogu. Świętokradztwo jest ... »

 • Grzechy ciężkie - lista, przykłady, omówienie

  Grzechy ciężkie inaczej też zwane są śmiertelnymi. Definicja ich pojawia się już w Piśmie Świętym, a mianowicie – w 1 Liście św. Jana Apostoła. Właśnie tam czytamy o rozróżnieniu występków, które według Ojca Kościoła zostały podzielone. Jan tak mówi o grzechu ciężkim: „(…) Istnieje taki grzech, kt&o... »

 • Grzechy cudze - przykłady, wyjaśnienie, definicja

  Grzechy cudze definiowane są przez Katechizm Kościoła katolickiego jako grzechy innych, otaczających nas ludzi. Są to jednak takie występki, którym nie przeciwdziałamy, nie buntujemy się przeciwko nim aktywnie, czasem nawet na nie przyzwalamy bliźnim.W tradycji chrześcijańskiej zazwyczaj mówi się o grzechach indywidualnych, czyli t... »

Polecane przedmioty