Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 6 wypracowanie

 • Dlaczego człowiek powinien dążyć do świętości? Wypracowanie

  Prawy i porządny chrześcijanin powinien w swoim życiu kierować się zasadami, prawami, nakazami oraz nauką, którą krzewił Jezus Chrystus oraz jego uczniowie. Dzieje się tak dlatego, iż pragnieniem osoby wierzącej jest osiągnięcie życia wiecznego u boku Pana. Nie będzie to jednak możliwe, jeśli człowiek nie spełni pewnych niezbędnych post... »

 • Dlaczego Eucharystię nazywamy ucztą? Opracowanie tematu, uzasadnienie z Biblii, katechizmu, własne przemyślenia

  Eucharystia to pamiątka Paschy Chrystusa. Jest aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym  Jego jedynej ofiary w liturgii kościelnej. Masza św. jest pamiątką ofiarną, w której przedłużona jest ofiara Krzyża oraz święta uczta Komunii w Ciele i Krwi Jezusa. Przystępować do Komunii oznacza przyjmować samego Chrystusa, który odda... »

 • Dlaczego krzyż jest znakiem naszego zbawienia i zwycięstwa? Wypracowanie

  Krzyż to symbol szczególny dla całego chrześcijaństwa, symbol najważniejszy, najwięcej mówiący. Pierwszy raz z krzyżem spotkać się można w słowach Jezusa wypowiedzianych do apostołów w wezwaniu, by wzięli swój krzyż i podążali za Nim.  Krzyż jest nierozerwalnie związany z Jezusem Chrystusem. W męce zbawiciela ... »

 • Dlaczego pokój jest tak bardzo potrzebny światu i człowiekowi? Wypracowanie

  Modlitwy o pokój na świecie pojawiają się każdej niedzieli w modlitwie wiernych. Osiągnięcie tego stanu na Ziemi jest problemem trapiącym prawie każdego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych. Dla czego pokój na świecie jest tak ważny? Przede wszystkim jego istnienie jest gwarancją życia ludności. Częste konflikty,... »

 • Dlaczego sakrament pojednania przyrównuje się często do sakramentu chrztu? Odpowiedz i rozwiń temat

  Sakrament pojednania jest to wyznanie swoich grzechów, które owocuje rozgrzeszeniem, a zwieńczone jest pokutą, która mieści w sobie zadośćuczynienie i obietnicę poprawy złego postępowania. Człowiek jedna się na nowo z Bogiem, którego obraził poprzez grzech. Pokuta jest właśnie pogodzeniem się Panem, a także bliźnim, k... »

 • Dlaczego według ciebie warto czytać Pismo Święte podczas modlitwy? Opracowanie tematu

  Modlitwa stanowi dla chrześcijanina jedną z najintymniejszych chwil, bowiem podczas modlitwy znajdujemy się bardzo blisko Boga. Jest  niczym innym, jak rozmową z nim. Prawdziwa modlitwa powinna być pokorna, pełna zaangażowania, wypełniona wiarą, nadzieją i miłością. Bóg pozwolił człowiekowi doświadczać modlitwy, by ta służyła mu jako... »

 • Dlaczego wierzę w Boga? Po co wierzyć? Opracowanie tematu

  Wiara jest zjawiskiem bardzo trudnym do pojęcia i opisania. Nie wierzymy bowiem dla kogoś lub czegoś, ale dlatego, że tak czujemy. Wierzyć w Boga oraz stosować się do wyznaczonych przez Niego zasad, obowiązków i nakazów jest naprawdę trudno. Codzienne życie stawia przed nami dziesiątki okazji do popełnienia grzechu, a te mogą zosta... »

 • Dlaczego zmartwychwstały Jezus ukazywał się apostołom przez 40 dni? Odpowiedz i rozwiń temat

  Jezus umarł w męce na krzyżu, by uwolnić ludzi od brzemienia grzechu, ale zapowiedział Apostołom swój powrót. Jednak oni nie zrozumieli Jego słów wypowiedzianych przed ukrzyżowaniem. Nie rozumieli nawet wówczas, gdy zastali pusty grób. Ale stało się tak, jak zapowiedział Chrystus – zmartwychwstał, aby u... »

 • Dlaczego, Twoim zdaniem, wiedza potrzebuje wiary, a wiara - wiedzy? Wypracowanie

  Bardzo ważne jest uzmysłowienie sobie faktu, że wiara i wiedza pochodząca z doświadczenia rozumowego, są ze sobą ściśle powiązane. Już Jan Paweł II w swych pismach zwracał uwagę na to, że wiara potrzebuje rozumu, a rozum potrzebuje wiary.Wiara jest Objawieniem Bożym, łaską Stwórcy, który pozwala nam uczestniczyć w Swej świętości. N... »

 • Dlaczego, Twoim zdaniem, żaden grzech nie jest wyłącznie Twoją prywatną sprawą?

  Grzech jest występkiem przeciwko Bogu, sprzeciwieniem się Jego woli i złamaniem przykazań, które nam zostawił. Każdy grzech odwraca od Pana, zrywa w pewien sposób więź z Nim łączącą. Jest to nie tylko ranienie Ojca w niebie, ale także innych ludzi. Chociaż grzech dotyczy osoby, która go popełnia i to tej osoby dotyczy prz... »

 • Dlaczego, w imię jakich wartości ludzie odrzucają Chrystusa? Wypracowanie

  Jezus powinien być dla każdego człowieka drogowskazem, który zaprowadzi prosto do Królestwa niebieskiego. To w Jego osobie ucieleśnia się cała prawda o Bogu i Jego woli. Idąc wraz z Chrystusem przez życie, człowiek potrafi dokonywać właściwych wyborów, nie łamać przykazań Bożych, postępować tak, jak chciał tego Ojciec. Jed... »

 • Do czego prowadzi wolność bez prawdy? Jak wyglądałaby prawda bez wolności? Wypracowanie

  Wolność jest przywilejem ludzi, którzy powinni pamiętać o tym, że nie oznacza ona oderwania od praw, nie oznacza całkowitej dowolności w postępowaniu. Wolność nie jest anarchią. Wolność bez prawdy, czyli roszczenie sobie prawa do posługiwania się kłamstwem z powodu źle pojętych swobód, jest czymś bardzo niewłaściwym. Nie mamy w&... »

 • Dobre uczynki - czym są dobre uczynki? Przykłady i ich znaczenie w naszym życiu

  Dobre uczynki są w życiu każdego człowieka niezwykle istotne. Nie tylko wówczas, gdy sami ich dokonujemy, ale także wtedy, kiedy ktoś inny robi coś dobrego dla nas.Kościół katolicki wyróżnia tak zwane dobre uczynki. Opisuje je Katechizm Kościoła Katolickiego. Za najważniejsze dobre uczynki uznaje się: modlitwę, post oraz jał... »

 • Dobre uczynki - Dlaczego chrześcijanin jest zobowiązany do czynienia dobra? Wypracowanie

  Chrześcijanin powinien czynić w swym życiu dobro, ponieważ tylko taka droga jest właściwą, by zasłużyć sobie na życie wieczne razem z Bogiem w Jego Królestwie. Dobro jest wyznacznikiem czystego serca, a więc tego, czego oczekuje od nas Bóg.Dobro jest tym, co jest najbardziej eksponuje się we wszystkich księgach Pisma Świętego, będą... »

 • Dogmat wiary, dogmaty wiary katolickiej - definicja, opis, przykłady

  Dogmat wiary to pewna teza, twierdzenie dotyczące tradycji religijnej, które nie podlega negacji ani dyskusji. To pewna koncepcja religijna ogłoszona przez Kościół – wierni uznają ją  za prawdziwą „z założenia”. Zazwyczaj dogmaty dotyczą życia religijnego lub też osób uznanych za święte.Dogmaty wiary u... »

 • Dojrzałość - Co to znaczy być dojrzałym chrześcijaninem? Wypracowanie

  Dojrzałość człowieka jest postawą, na którą składa się wiele czynników, a która powoduje, że osoba taka jest jednostką właściwie ukształtowaną mentalnie i potrafi dokonywać właściwych wyborów i korzystać umiejętnie z wolności, jaką posiada.  Człowiek dojrzały życiowo jest samodzielny, nie musi szukać ciągłego ... »

 • Dominikanie - Zakon dominikanów – historia, działalność

  Zakon Dominikanów to inaczej Zakon Braci Kaznodziejów, czyli Ordo Fratrum Praedicatorum (OP). Początek zgromadzenia wiąże się z osobą św. Dominika Guzmana, który żył na przełomie XII i XIII wieku. Dał on początek dominikanom poprzez przyjęcie za normę Reguły augustiańskiej. Zakon Braci Kaznodziejów został założony w... »

 • Dowody na istnienie Boga wg św. Tomasza z Akwinu. Opis i opracowanie

  Św. Tomasz z Akwinu jest twórcą tomizmu, czyli średniowiecznego systemu filozoficznego opartego na chrześcijańskim arystotelizmie, który był w opozycji do idealizmu platońskiego. Wśród poglądów Tomasza z Akwinu znajdują się również te dotyczące Boga. Filozof wyłożył pięć dowodów na istnienie Boga. Tom... »

 • Droga krzyżowa - co to jest droga krzyżowa? Definicja, opis, znaczenie

  W tradycji chrześcijańskiej termin „droga krzyżowa” funkcjonuje w kilku płaszczyznach. Przede wszystkim jest to męka Pańska, która została zakończona ukrzyżowaniem oraz śmiercią Jezusa. Poza tym droga krzyżowa to nabożeństwo w kościele katolickim oraz czwarta część tajemnicy bolesnej różańca świętego.O drodze krzyżowej ... »

 • Droga krzyżowa - Opis wybranej stacji

  Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu Jezus umiera powoli na krzyżu, Jego organizm coraz bardziej słabnie i niedługo podda się całkowicie. O godzinie dwunastej nastąpiło nagłe i niezwykłe zaćmienie słońca. Trwało ono aż do godziny piętnastej. To zjawisko astronomiczne było zapowiedzią nadchodzących wielkich wydarzeń dla Boga i ludzkości. ... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 1 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja I - Jezus skazany na śmierć  Jezus stał przed namiestnikiem - Poncjuszem Piłatem - który miał skazać Go za przewiny, zarzucane Mu przez arcykapłanów i starszych. Ponieważ w zwyczaju było, że na święto uwalniany jest jeden z więźniów, Piłat spytał zebrany lud, czy uwolnić ma Jezusa, czy Barabasza.  Jednak... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 10 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja X - Jezus z szat obnażony Jezus pokonał wreszcie długą i pełną męki drogę na Miejsce Czaszki, czyli Golgotę. Tam najpierw żołnierze napoili Go winem pomieszanym z goryczą. Napój ten podawano skazańcom, których czekało ukrzyżowanie po to, aby ich odurzyć, a tym samym złagodzić cierpienia związane z tym okrutnym rodzajem uś... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 11 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja XI - Jezus do krzyża przybity Żołnierze ukrzyżowali Jezusa - ręce oraz stopy przebili Mu gwoździami. Nad Jego głową na krzyżu umieścili tabliczkę z napisami w trzech językach - hebrajskim, greckim i łacińskim - gdzie podano Jego winę jako skazańca: „To jest Jezus, Król Żydowski”.  Razem z Nim ukrzyżowano wtedy ... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 12 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu Jezus jest przybity do krzyża. Obok Niego stoją kobiety – Maryja Matka, Maria, kuzynka Maryi oraz Maria Magdalena. Mesjasz widząc swą ukochana Matkę i umiłowanego ucznia Jana, powiedział do nich, że odtąd będą dla siebie matką i synem.  Między godziną dwunastą a piętnastą nastąpiło coś na ... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 13 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja XIII – Jezus zdjęty z krzyża Pan Jezus umarł, a Jego dusza została wyzwolona po wielkim cierpieniu ciała i odeszła do Ojca w niebie. Ponieważ był to dzień Przygotowań, czyli Paschy, a więc dzień uroczysty, Żydzi zwrócili się do namiestnika Piłata, aby skazańcom połamano golenie i aby ciała zostały zdjęte.  Żołnierze ... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 14 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja XIV – Jezus złożony do grobu Gdy ciało Jezusa zostało zdjęte z krzyża, wieczorem tego samego dnia przybył bogaty człowiek pochodzący z Arymatei imieniem Józef, który był uczniem zmarłego, jednak nie ujawniał się w obawie przed gniewem Żydów. Poprosił Piłata o wydanie zwłok. Piłat wydał ciało, które J&o... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 2 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja II - Jezus krzyżem obarczony Jezus został skazany niczym zwyczajny rzezimieszek. Na rozkaz wydany przez Piłata, żołnierze zabrali Go do pretorium i zebrali wokół kohortę. Szaty Jezusa zabrali, a włożyli naNiego płaszcz w kolorze szkarłatu.  Następnie włożyli Mu na głowę wieniec spleciony w gałązek cierniowych jako koronę, ... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 3 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja III - Jezus pierwszy raz upada Jezus niosący na swych plecach krzyż, na którym niedługo dokona się Jego śmierć i zmartwychwstanie, upada, nie mogąc podołać trudowi swej wędrówki ku męce. Otaczali Go pilnujący żołnierze oraz tłum. Ciężar drewna ciągnął coraz bardziej ku ziemi. Ciało Jezusa zaczęło słabnąć. Nie wiadomo dok... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 4 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja IV - Jezus spotyka swoją Matkę Maryja Matka, która przez całe życie towarzyszyła swemu Synowi i wspierała Go, była z Nim również w czasie tej ostatniej podróży. Szła przez cały czas w tłumie za Jezusem, a Jej serce musiało krwawić największym bólem - takim, jaki może czuć tylko matka patrząca na cierpienie s... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 5 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja V - Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż Podczas drogi Jezus spotkał mężczyznę pochodzącego z Cyreny, któremu na imię było Szymon. Człowiek ten zupełnie przypadkowo znalazł się w miejscu, gdzie przechodził tłum z idącym na czele skazanym Jezusem. Żołnierze nakazali mu, aby wziął krzyż od Jezusa na własne barki i szedł ... »

Polecane przedmioty