Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Religia - strona 6

 • Biblia - Przejście przez Morze Czerwone - opis, streszczenie, interpretacja historii biblijnej

  Po Nocy Paschalnej i ostatniej pladze, którą Bóg zesłał na mieszkańców Egiptu, Izraelici otrzymali w końcu zgodę faraona na opuszczenie jego kraju. Jednakże po niedługim czasie władca zreflektował się, że straci tanią siłę roboczą i będzie brakowało mu budowniczych piramid. Postanowił więc wyruszyć wraz ze swym wojskiem i si... »

 • Biblia - Stary Testament - księgi, czas powstania, opis. Stary Testament - opracowanie

  Stary Testament to pierwsza część chrześcijańskiego Pisma Świętego oraz ogół świętych ksiąg (z wyłączeniem tekstów deuterokanonicznych) judaizmu, który nazywany jest także Tanach. W katolicyzmie liczba ksiąg składających się na Stary Testament wynosi 46, natomiast w judaizmie i protestantyzmie jest ich 39, gdyż do kanonu nie... »

 • Biblia - Stworzenie człowieka i stworzenie świata - opis, interpretacja, streszczenie historii biblijnej

  Opis stworzenia świata znajduje się w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Dowiadujemy się z niego o powstaniu ziemi i sposobie powołaniu człowieka do życia.Opis ten jest fundamentalny dla religii i wiary judeochrześcijańskiej. Bóg stworzył świat z niczego, uczynił to dla człowieka z powodu wielkiej miłości do niego. Ufając temu, uznaje... »

 • Biblia pauperum - co to jest Biblia pauperum? Funkcje, geneza, definicja

  Biblia pauperum to termin pochodzący z języka łacińskiego, który oznacza: „Biblia dla ubogich”. Jednak prędko należy rozwiać wątpliwości i przedstawić sprostowanie. Nie chodzi tutaj bowiem o ludzi ubogich materialnie, ale o tych, którzy nie są zbyt dobrze wykształceni i obeznani w kulturze – o ludzi „ubogich... »

 • Biblia, Pismo Święte - co to jest Pismo Święte? Autorzy, podział, definicja. Powstanie Biblii - opracowanie

  Pismo Święte jest zbiorem ksiąg napisanych przez ludzi, których do takiego działania natchnął Bóg. Biblia (słowo to pochodzi od greckiego „biblion” – zwój papirusu, księga) jest dziełem posiadającym wielkie znaczenie dla światowych religii. Jej kanon w chrześcijaństwie składa się ze Starego i Nowego Testame... »

 • Biblijna historia zbawienia - co to jest historia zbawienia? Opracowanie

  Historią zbawienia nazywamy całość dzieła Bożego dotyczącego odkupienia człowieka. Pismo Święte przedstawia nam kolejne etapy tej historii i wprowadza w tajniki Boskiego planu.Według badacza kościoła i religii chrześcijańskiej, Jana Jachyma, historię zbawienia można podzielić na trzy etapy, a mianowicie: na tę opisaną w Starym Testamencie, Nowym... »

 • Biblijna Ziemia Obiecana - Ziemia obiecana Izraelitom. Co to jest Ziemia Obiecana? Definicja, opis, historia

  Ziemia Obiecana kojarzy się przede wszystkim z Abrahamem, czyli przywódcą jednego z rodów hebrajskich, któremu Bóg nakazał opuścić zamieszkiwane tereny i udać się do Kanaanu – legendarnej krainy, którą Stwórca oddał we władanie potomkom Abrahama, nawiązując z nim najpierw przymierze:„A gdy Ab... »

 • Biblijny Samuel - życiorys, dokonania

  Imię Samuel oznacza z hebrajskiego „Bóg wysłuchał”. Syn Anny i Elkana narodził się dzięki boskiej interwencji, gdyż kobieta ta była bezpłodna. Jej wielkie pragnienie posiadania potomstwa sprawiło, że kobieta wiele dni spędziła w świątyni, modląc się do Boga i prosząc  o zesłanie jej syna, którego przeznaczeniem będ... »

 • Bierzmowanie - Czym jest dla mnie sakrament bierzmowania? Wypracowanie

  Bierzmowanie to sakrament, który ma świadczyć o świadomej postawie człowieka wierzącego. Jest to wejście w dorosłość religijną, moment, w którym nastolatek staje się dorosłym wierzącym. Zaczyna spoczywać na nim odpowiedzialność za swoje życie religijne, pogłębianie i rozwój w wierze. Czy jednak każdy przeżywa w sposób... »

 • Bierzmowanie - Po co bierzmowanie? Skutki i zobowiązania dla wierzącego

  O skutkach oraz zobowiązaniach związanych z przyjęciem sakramentu bierzmowania mówi Katechizm Kościoła Katolickiego. Jasno określa on wszystkie konsekwencje przyjęcia tej łaski oraz wymienia nowe obowiązki z nią związane.Najważniejszym, najbardziej doniosłym skutkiem jest przelanie na bierzmowanego Ducha Świętego (Katechizm, s. 1302). Dzi... »