Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 4 wypracowanie

 • Co mogę zrobić, aby dzielić się wiarą z innymi? Opracowanie tematu

  Wiara, którą Bóg zsyła człowiekowi jako dar łaski, to pewna postawa duchowa polegająca na przyjęciu miłości Bożej i odwzajemnieniu jej, poprzez posłuszeństwo Ojcu oraz poświadczanie tego przed innymi ludźmi.Dzielić się z innymi tymi owocami duszy można wielorako. Przede wszystkim rodzice dzielą się wiarą ze swymi dziećmi poprzez ... »

 • Co oznaczają następujące słowa Wyznania wiary (Skład Apostolski): „zstąpił do piekieł” oraz „świętych obcowanie”?

  Słowa modlitwy Skład Apostolski są podczas mszy momentem kluczowym, ponieważ każdy chrześcijanin wówczas wyznaje fundamentalne składniki swej wiary. Wśród wypowiadanych zdań znajdują się dwie następujące frazy: „zstąpił do piekieł” oraz „świętych obcowanie”. Zdanie pierwsze dotyczy Jezusa Chrystusa. Liczn... »

 • Co oznaczają słowa: „Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”? Interpretacja

  Przytoczone słowa są wypowiadane przez ludzi podczas modlitwy pańskiej. Rozpoczyna ją zwrot „Ojcze Nasz...”, który sugeruje ludziom, że zwracają się bezpośrednio do dobrego Boga Ojca. Modlitwa jest rozwiniętą prośbą wymawianą przez wiernych przede wszystkim podczas niedzielnej eucharystii, ale także podczas codziennej modlit... »

 • Co pomaga nam w poznawaniu i poprawnym rozumieniu wiary?

  Wiara to osobowe „przylgnięcie” człowieka do Boga oraz dobrowolne uznanie całej prawdy, która została objawiona przez Boga. Właściwe jest więc, aby całkowicie powierzyć się Ojcu i uznać za prawdę absolutną wszystko, co wypowiedział. Wiara to dar Boży, cnota, którą od Boga otrzymujemy. Aby móc okazać taką wiarę,... »

 • Co pomaga nam zachować treści zawarte w VIII Przykazaniu Bożym? Wypracowanie

  Ósme przykazanie, które zesłane zostało człowiekowi wśród dziesięciu, brzmi: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Bóg oczekuje więc, by ludzie nie kalali swych ust kłamstwem, które jest często tą łatwiejszą drogą wyboru. Kłamstwo jest bardzo często popełnianym grzechem,... »

 • Co powiedziałbyś człowiekowi, który popada w rozpacz z powodu swoich grzechów?

  Każdy z nas popełnia grzechy, błądzi. Często jest tak, że nie rozumiemy i nie widzimy złych czynów, jakie popełniamy. A jest to najważniejsze, aby nie tylko uświadomić sobie, że dopuszczamy się grzechu, ale i szczerze się do tego przyznać przed sobą i przed innymi. Nie można jednak załamywać się pod ciężarem niewłaściwych czynów,... »

 • Co rozumiesz pod słowami: "wypłyń na głębię"? Opracowanie

  ,,Wypłyń na głębię” te słowa wypowiedział Jezus do Piotra, który razem ze swoimi towarzyszami pracował całą noc na łodzi i niczego nie udało mu się złowić. Chciał, by dołączyli do Niego i głosili Słowo Boże. Tymi słowami posłużył się Jan Paweł II w 2000 roku. U progu nowego tysiąclecia chciał dodac odwagi ludziom, by wkroczyli w nie... »

 • Co to znaczy „czyste serce”? Jakimi cechami powinien wykazywać się człowiek o „czystym sercu”

  Jezus powiedział w swym Kazaniu na górze m.in.: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. To czyste serce charakteryzuje tych ludzi, którzy podporządkowali swą wolę i umysł do Bożej woli świętości w dziedzinach miłości, czystości -  będącej równoznaczną z poprawnością płciową - oraz u... »

 • Co to znaczy być świadkiem Jezusa Chrystusa? Wypracowanie

  Być czyimś świadkiem oznacza móc świadczyć za kogoś, potwierdzić słowa danej osoby, poniekąd podzielać też jej poglądy i prezentować je innym. Każdy zna znaczenie tego słowa, mówi się też, że chrześcijanin powinien być prawdziwym świadkiem Chrystusa. Niewiele jednak osób rozumie, co właściwie oznacza to sformułowanie.Być świ... »

 • Co to znaczy być uczniem Chrystusa w dzisiejszych czasach? Czy jest to łatwe? Wypracowanie

  Uważam, że bycie uczniem Chrystusa w dzisiejszych czasach niekoniecznie znaczy to samo, co za czasów Jezusa. Wówczas Chrystus miał przy sobie dwunastu apostołów, którym to po zesłaniu Ducha Świętego nakazał iść w świat i głosić wśród pogan prawdę o miłosiernym Bogu-Ojcu. Wtedy bycie uczniem Chrystusa oznaczał... »

 • Co to znaczy być wiernym wobec Boga? Wypracowanie

  Wiara w Boga jest doznaniem niełatwym. Nie jest to bowiem tylko ojciec miłujący swe dzieci, ale także sprawiedliwy sędzia stawiający im wymagania. Są one różnorodne i niejednokrotnie trudne do wypełnienia, a jednym z nich jest trwanie w wierze, pozostanie wiernym wobec Bogu. Wydaje się być to zrozumiałe, lecz co to w praktyce oznacza? ... »

 • Co to znaczy naśladować Jezusa biorąc swój krzyż? Wypracowanie

  Wielokrotnie każdy wierzący słyszał, że powinien naśladować Chrystusa i nieść swój krzyż. Umiejętność naśladownictwa Syna Bożego jest jedną z najważniejszych cech prawdziwie wierzącej osoby, dobrego chrześcijanina. Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby odkupić ludzi, podarować im możliwość zmartwychwstania. Niesienie krzyża kojarzy się więc... »

 • Co to znaczy, że człowiek jest podobny do Boga? Wypracowanie na podstawie Biblii

  Księga Rodzaju mówi, że człowiek został stworzony „na obraz Boży”, dlatego zajmuje szczególne miejsce pośród całego stworzenia. Oznacza to, że człowiek jest połączeniem zarówno pierwiastka duchowego, jak i materialnego.  Bóg wyróżnił człowieka, czyniąc z niego podobnego sobie i tylko ... »

 • Co to znaczy, że Jezus jest prawdą? Wypracowanie

  W Ewangelii wg św. Jana odnaleźć można bardzo istotne, jedne z najważniejszych dla chrześcijan, słów Jezusa, który powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż tylko przeze Mnie”. Te zdania świadczą o tym, że Syn Boga jest tym, przez którego jedynie można dostać się d... »

 • Co trzeba zrobić, żeby zostać świętym w XXI w.?

  Świętość, to stan, do którego osiągnięcia powinna dążyć każda osoba żyjąca. Sposoby na jej uzyskanie wydają się uniwersalne, jednakże współczesnemu człowiekowi wydawać się może, że obecnie jest to trudniejsze. W epoce średniowiecza, świętym mógł stać się tylko asceta, wyrzekający się przyjemności doczesnych, aby zawierzyć ... »

 • Co znaczą według Ciebie słowa ks. Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj”? Wypracowanie

  Dobro i zło stanowią odwieczne przeciwieństwo, które wpisane jest w ludzkie życie. Pierwsza z tych wartości okazuje się zwykle wyborem znacznie trudniejszym, lecz pozwala włączyć w życie wiele pozytywnych wartości. Natomiast druga jest łatwiejszą drogą, ale często staje się źródłem wielu cierpień. Człowiek od zawsze walczy ze złem.... »

 • Co znaczy być chrześcijaninem dzisiaj? Wypracowanie

  Być chrześcijaninem w XXI wieku oznacza to samo, co za czasów Jezusa, czyli ucieleśniać w swym życiu doczesnym wszystkie prawdy, które pochodzą od Boga, kroczyć za Synem Bożym, być prawdziwym bliźnim dla innych ludzi i postępować tak, by zasłużyć na Królestwo Boże. Choć czasy się zmieniają, pewne rzeczy nie ulegają zmiani... »

 • Co znaczy to, że człowiek jest istotą religijną? Opracowanie

  Człowiek niejednokrotnie bywa nazywany istotą religijną. Jednakże dla wielu określenie to nie jest do końca jasne i zrozumiałe. Warto jednak je zaakceptować, ponieważ istniej mnóstwo argumentów świadczących o duchowej naturze istoty ludzkiej. Przede wszystkim człowiek jest istotą religijną, gdyż kieruje nim ciekawość. To ona spr... »

 • Co znaczy że liturgia przypomina aktualizuje i celebruje wydarzenia zbawcze? Wypracowanie

  Liturgia w religii chrześcijańskiej jest sprawowana we wszystkich wspólnotach i obejmuje całość publicznych czynności świętych i ceremonii. Pojęcie to oznacza, że lud boży, czyli wierni, uczestniczą ,,dziele Bożym”, oznacza ono także głoszenie Ewangelii oraz pełnienie czynów miłości, czyli służbę Bogu. Celem liturgii jest p... »

 • Co, Twoim zdaniem, czyni człowieka wyjątkowym? Wypracowanie

  Człowiek jest istotą wyjątkową. Zdaje się o tym wiedzieć każdy, jednak niejeden ma problem z uzasadnieniem tego sądu. Pozornie proste pytanie o cechy odpowiedzialne za wyjątkowość, niepowtarzalność ludzkiej istoty może stać się bardzo problematyczne. Chciałabym opisać, dlaczego w mojej opinii człowiek to istota wyjątkowa. Wyjątkowość człowiek... »

 • Cud religijny - co to jest cud? Definicja, opis, przykłady. Cuda Jezusa

  Cud definiowany jest przez Kościół katolicki jako zjawisko, wydarzenie, którego nie można wytłumaczyć za pomocą racjonalnych argumentów. Są to niewyjaśnione i niezbadane zjawiska, nie do pojęcia dla rozumu ludzkiego. W religii katolickiej cud oznacza wydarzenie nieprawdopodobne, wywołane z intencji Boga i zakładające Jego za... »

 • Cud w Lanciano - opracowanie

  Pierwsze historyczne świadectwo dotyczące cudu eucharystycznego pochodzi z włoskiego miasta Lanciano, z VIII wieku. Według tej relacji w klasztorze pod wezwaniem św. Longina pewien kapłan, który często ignorował sprawy Boże oraz wątpił w Przeistoczenie nierzadko odprawiał mszę świętą. Podczas jednej z nich, kiedy zakonnik kończył wypowiad... »

 • Cuda Jezusa - opis i omówienie wszystkich cudów Jezusa

  Zamiana wody w wino (J 2, 6-11). Był to pierwszy z cudów, którego Jezus dokonał w Kanie Galilejskiej. Maryja i Jezus uczestniczyli w odbywającym się tam weselu, gdy zabrakło wina dla gości. Jezus kazał więc sługom napełnić siedem pustych stągwi wodą i zanieść je staroście weselnemu. Woda został cudownie zamieniona w wino. Uzdrow... »

 • Cystersi - Zakon cystersów - historia, działalność

  Cystersi to Zakon Ojców Cystersów, czyli Ordo Cisterciensis (OCist). Bracia zakonni należący do tego zgromadzenia kiedyś nazywani byli ze względu na biały habit, „białymi mnichami”. Zakon Cystersów powstał na przełomie 1097 i 1098 roku w miejscowości Citeaux, niedaleko francuskiego, a dokładnie burgundzkiego, ... »

 • Czas jest darem od Pana Boga - jak rozumiesz to zdanie? Wypracowanie

  Czas jest darem od Boga w tym sensie, że swój początek ma w dniu naszych narodzin, a koniec w chwili śmierci, czyli jednostkowy czas człowieka zamyka się w całości jego życia ziemskiego. Czas można również w takim ujęciu traktować jako dar dla całej ludzkości i wówczas będzie on obejmował okres od powstania człowieka do mo... »

 • Czego mogę nauczyć się od Abrahama? Opracowanie tematu

  Abram, bo tak na początku nazywał się pierwszy hebrajski patriarcha, w wieku 99 lat doznał objawienia, podczas którego Jahwe obiecał mu bardzo liczne potomstwo. Pan nazwał go wtedy  imieniem Abraham, gdyż chciał go uczynić ojcem narodów, bowiem Abraham miał zapoczątkować dynastię królewską. Rok później, pomimo wc... »

 • Czego mogę nauczyć się od św. Pawła? Opracowanie tematu

  Święty Paweł początkowo był bardzo okrutnym i bezwzględnym prześladowcą chrześcijan, który pod wpływem wydarzeń w Damaszku nawrócił się i przyjął chrzest. Odbył trzy podróże misyjne, które miały na celu szerzenie nauki Jezusa Chrystusa oraz zakładanie nowych gmin chrześcijańskich i Kościołów. Trzy razy przebywa... »

 • Czego mogę się nauczyć od św. Stanisława Kostki? Opracowanie tematu

  Stanisław Kostka urodził się prawdopodobnie w 1550 roku, w Rostkowie. W wieku 14 lat został wysłany wraz z bratem do szkoły jezuickiej w Wiedniu. Młodemu Stanisławowi bardzo spodobało się pobożne życie, jako uczeń uczestniczył bowiem w codziennych modlitwach, nabożeństwach, comiesięcznej spowiedzi, sakramencie Eucharystii. Pewnego dnia bardzo ci... »

 • Czego oczekuje od nas Bóg? Wypracowanie

  Bóg to nie tylko dobry Ojciec, stwórca świata, ale również sędzia, który sprawiedliwie nagradza za dobra uczynki i karze za przewinienia. Dał człowiekowi dar życia, a potem zagwarantował mu, że w nagrodę za dobre życie dostąpi zaszczytu życia wiecznego. Dla wielu osób nie jest jednak jasne, czego w praktyce o... »

 • Czy chrześcijanin może się smucić? Czy istnieje błogosławiony smutek? Wypracowanie

  Chrześcijanin tak, jak każdy wyznawca którejś z religii czy też niewierzący w nic, ma prawo do odczuwania smutku, żalu. Jednak w przypadku chrześcijan smutek nie tylko nie jest czymś złym, ale nawet zasługuje na miano błogosławionego, czyli świętego. Jezus Chrystus w Kazaniu na górze wypowiedział osiem błogosławieństw skierowany... »

Polecane przedmioty