Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co to znaczy, że człowiek jest podobny do Boga? Wypracowanie na podstawie Biblii

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Księga Rodzaju mówi, że człowiek został stworzony „na obraz Boży”, dlatego zajmuje szczególne miejsce pośród całego stworzenia. Oznacza to, że człowiek jest połączeniem zarówno pierwiastka duchowego, jak i materialnego. 

Bóg wyróżnił człowieka, czyniąc z niego podobnego sobie i tylko on jest w stanie poznać i kochać Boga. To jedyny twór istniejący dla siebie samego. Dodatkowo ludzie wezwani są do uczestnictwa w życiu Bożym. Środkami do tego są poznanie i miłość. 

Ponieważ człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo; posiada godność, zatem nie jest czymś, ale kimś. Ma możliwość poznawania samego siebie, władania swoim jestestwem, może też działać w społeczeństwie i decydować o sobie w tym kontekście, czyli tworzyć więzi z innymi osobami.

Ponieważ Bóg obdarował ludzi łaską, są oni powołani do przymierza z Ojcem oraz odpowiadania Mu miłością na miłość, są powołani do wiary w Niego. Tylko człowiek stworzony na podobieństwo Boga ma taką umiejętność. 

Człowiek jest odbiciem Boga również w tym sensie, że jest posiada duszę. Każda ludzka istota składa się z ciała i duszy, jest cielesna i duchowa. W Biblii ukazane jest to za pomocą symbolu prochu i ziemi oraz Bożego tchnienia, z których człowiek został ulepiony przez Stwórcę.  

W Piśmie Świętym spotykamy się ze stwierdzeniami, że dusza to życie albo nawet cała osoba człowieka. Duchowa część człowieka, pochodząca z woli Boga i z Jego Boskiej mocy, czyli to, co wewnętrzne, jest częścią najważniejszą, najcenniejszą. To właśnie dusza sprawia, że człowiek jest obrazem Boga. Dusza to zasada duchowa w człowieku.

Dzięki duszy, która sprawia, że człowiek jest podobny do Boga, możliwe jest to, iż materialne ciało żyje. Te dwa różne pierwiastki tworzą jedną naturę ludzką. Dusza jest nieśmiertelna i odłącza się po śmierci od ciała, odchodząc do Tego, który ją stworzył ze swego Bożego tchnienia.

Podobne wypracowania