Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co to znaczy, że człowiek jest podobny do Boga? Wypracowanie na podstawie Biblii

Księga Rodzaju mówi, że człowiek został stworzony „na obraz Boży”, dlatego zajmuje szczególne miejsce pośród całego stworzenia. Oznacza to, że człowiek jest połączeniem zarówno pierwiastka duchowego, jak i materialnego. 

Bóg wyróżnił człowieka, czyniąc z niego podobnego sobie i tylko on jest w stanie poznać i kochać Boga. To jedyny twór istniejący dla siebie samego. Dodatkowo ludzie wezwani są do uczestnictwa w życiu Bożym. Środkami do tego są poznanie i miłość. 

Ponieważ człowiek jest stworzony na Boże podobieństwo; posiada godność, zatem nie jest czymś, ale kimś. Ma możliwość poznawania samego siebie, władania swoim jestestwem, może też działać w społeczeństwie i decydować o sobie w tym kontekście, czyli tworzyć więzi z innymi osobami.

Ponieważ Bóg obdarował ludzi łaską, są oni powołani do przymierza z Ojcem oraz odpowiadania Mu miłością na miłość, są powołani do wiary w Niego. Tylko człowiek stworzony na podobieństwo Boga ma taką umiejętność. 

Człowiek jest odbiciem Boga również w tym sensie, że jest posiada duszę. Każda ludzka istota składa się z ciała i duszy, jest cielesna i duchowa. W Biblii ukazane jest to za pomocą symbolu prochu i ziemi oraz Bożego tchnienia, z których człowiek został ulepiony przez Stwórcę.  

W Piśmie Świętym spotykamy się ze stwierdzeniami, że dusza to życie albo nawet cała osoba człowieka. Duchowa część człowieka, pochodząca z woli Boga i z Jego Boskiej mocy, czyli to, co wewnętrzne, jest częścią najważniejszą, najcenniejszą. To właśnie dusza sprawia, że człowiek jest obrazem Boga. Dusza to zasada duchowa w człowieku.

Dzięki duszy, która sprawia, że człowiek jest podobny do Boga, możliwe jest to, iż materialne ciało żyje. Te dwa różne pierwiastki tworzą jedną naturę ludzką. Dusza jest nieśmiertelna i odłącza się po śmierci od ciała, odchodząc do Tego, który ją stworzył ze swego Bożego tchnienia.

Podobne wypracowania do Co to znaczy, że człowiek jest podobny do Boga? Wypracowanie na podstawie Biblii