Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zakony - Jaki jest sens istnienia zakonów dzisiaj? Odpowiedz, biorąc pod uwagę różne ich rodzaje

Wiele jest rodzajów zakonów zarówno w na świecie, jak i w Polsce. Historia zgromadzeń sięga czasów średniowiecza, kiedy to dopiero formowały się i rozprzestrzeniały na terenach Europy. Dziś liczba zakonów jest ogromna, a ich członkowie bardzo wiele wnoszą do życia Kościoła w wielu aspektach, nie tylko duchowym.

Należałoby zwrócić uwagę na najważniejszą kwestię dotyczącą niektórych zgromadzeń zakonnych, a mianowicie – na bardzo duży wkład sióstr i braci zakonnych w pomoc społeczeństwu, trwanie bardzo blisko zwyczajnych ludzi, których życie potoczyło się w ten sposób, że ciężko jest im bez pomocy z zewnątrz. Już od wieków dawnych notuje się, że zwłaszcza siostry z wielu zakonów jako cel życiowy stawiały sobie wychowywanie i nauczanie dzieci najuboższych. Jest to wspaniała część posługi, jaką pełnią wobec Boga, ponieważ nie tylko gestami i słowami, ale najprawdziwszym czynem takie osoby poświadczają wielka miłość do Ojca i robią wiele dobrego tu na ziemi.

Jest to chyba najważniejszy aspekt istnienia zakonów, ponieważ niewiele jest instytucji, które zajmują się zupełnie bezinteresownie zagubionym w taki czy inny sposób człowiekiem. Zakony męskie i żeńskie – takie jak elżbietanki, benedyktynki, samarytanki, bazylianki, augustianki, karmelici, kapucyni, michalici i wiele innych – to nie tylko zgromadzenia wielbiące Boga przez modlitwę, kontemplację, umartwianie się, ascezę. Choć wiele zakonów i takim czynnościom się poświęca, to jednak na pierwszym miejscu znajduje się inny człowiek, któremu należy pomóc.

Dzięki temu, że istnieją obecnie i zakony regularne, i świeckie takie jak choćby „Trzeci Zakon” każdy człowiek, jeśli czuje w sobie powołanie do służby Bożej, może wstąpić do zgromadzenia, którego zasady najbardziej do niego przemawiają. Dodatkowo, wśród zakonów regularnych jest tak duża różnorodność pod względem życia według danej reguły, że powołany ma możliwość wyboru tej najbardziej adekwatnej dla jego potrzeb duchowych. Może więc wybrać zakon żebraczy, żyjący w modlitwie, angażujący się w wychowanie młodzieży, zamknięty itd.

Podobne wypracowania do Zakony - Jaki jest sens istnienia zakonów dzisiaj? Odpowiedz, biorąc pod uwagę różne ich rodzaje