Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co mogę zrobić dla Kościoła powszechnego? Wypracowanie

Kościół powszechny to po pierwsze Kościół obecny w Jezusie Chrystusie, ponieważ jest on całkowitym zjednoczeniem z Synem Bożym. Po drugie zaś Kościół powszechny to wspólnota wszystkich wierzących osób, które rozproszone są po całym świecie, ale złączone jedną wiarą i Bożą łaską.

Kościół to wspólnota, zgromadzenie, ale tak samo ważna dla niego jest całość istnień w niego wchodząca, jak i każde z osobna. Kościół tworzy grupa, ale złożona z pojedynczych osób. Tak jak Kościół może i oddziałuje na jednostki, tak i jednostki oddziałują na wspólnotę. Każdy z nas może być szczególnie przydatny zgromadzeniu wiernych i nie musi to oznaczać, że działania obejmą zasięgiem wszystkich wiernych. Istotą Kościoła powszechnego jest to, że wszystko, co robi jednostka, rozprzestrzenia się na innych. Tak jest chociażby z grzechem, ale tak też jest z każdą pozytywną sprawą.

Jako członek wspólnoty Kościoła mogę przede wszystkim być dobrym człowiekiem. Wszystkie uczynki, jakie dokonuje człowiek, rozkrzewiają się na innych wiernych. Przed właściwym postępowaniem mogę więc przyczynić się do tego, że wierni wokół mnie, choć nie tylko, mogli być szczęśliwymi ludźmi, by również chcieli żyć dobrem.

Jezus Chrystus powołał nas do uczestnictwa we wspólnocie, ponieważ tylko tak może zostać zrealizowany zamysł Boży. Wspólnota jest tym doskonalsza i lepiej odzwierciedla Królestwo Boże, którego jest namiastką, kiedy jej członkowie dążą ku doskonałości. Ja mogę również nieustannie doskonalić swą duszę pragnąc, by była jak najlepsza. Dodatkowo doskonalenie społeczne może też przybrać kształt tworzenia szczęśliwej i pełnej rodziny. By rodzina była komórką, która dobrze służyć będzie wspólnocie kościelnej, jej członkowie powinni wkładać bardzo dużo wysiłku, aby być dla siebie oparciem i miłością.

Jako właściwie postępujący członek takiej rodziny, dbający o bliskich, postępujący ze szczerością, o czysty sercu mogę również być lepszym członkiem tej wielkiej rodziny kościelnej, a dodatkowo sprawiać, że staje się ona pełniejsza.

Podobne wypracowania do Co mogę zrobić dla Kościoła powszechnego? Wypracowanie