Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego, Twoim zdaniem, wiedza potrzebuje wiary, a wiara - wiedzy? Wypracowanie

Bardzo ważne jest uzmysłowienie sobie faktu, że wiara i wiedza pochodząca z doświadczenia rozumowego, są ze sobą ściśle powiązane. Już Jan Paweł II w swych pismach zwracał uwagę na to, że wiara potrzebuje rozumu, a rozum potrzebuje wiary.

Wiara jest Objawieniem Bożym, łaską Stwórcy, który pozwala nam uczestniczyć w Swej świętości. Nie jest ona ani łatwa ani oczywista. Wiara pomaga wchodzić w głąb wielu tajemnic Bożych, które bez niej nie byłyby możliwe do ogarnięcia. Pomaga wniknąć w głąb istoty rzeczy, czego rozum sam nie jest w stanie zrobić. Jednak wiara, choć jest tak doskonałym narzędziem poznania, jednak potrzebuje rozumu, który opiera się na wiedzy empirycznej. Wynika to z faktu, że wiara pozostawiona sama sobie mogłaby zbyt mocno pogrążyć się w odczuciach, co sprawia, że przestaje być wartością uniwersalną.

Wiedza jest domeną rozumu. Rozumowa wiedza dla każdego człowieka, bez względu na wyznanie, powinna być podstawową wartością w życiu. Tylko przez wiedzę można poznawać świat w jego prawdziwym kształcie i doskonalić samego siebie. Wiedza zbliża do prawdy, a prawda jest tym, co czyni życie pełnym. Jednak sama wiedza zdobywana dzięki rozumowi to wartość, która może zbliżyć do poznania jedynie pobieżnego. Jedynie wiedza poszerzona o wiarę daje pełny obraz. Wiara to wnikanie w istotę rzeczy, ponieważ pochodzi od Boga. O ile rozum poprzez wiedzę dochodzi do prawdy w jej pierwszej warstwie, o tyle wiara pozwala zobaczyć to, co pod powierzchnią. To dzięki wierze możemy poznać przyczynę rzeczy, sens istnienia świata, przeznaczenie egzystencji człowieka, kierunek, w którym zmierzamy i wiele innych kwestii.

Wiedza i wiara są dwiema stronami medalu, jedna bez drugiej nie może istnieć i poprawnie funkcjonować. Jeśli wierze zabraknie wiedzy, wtedy zatraca się w czyichś doznaniach. Jeśli zaś wiedzy zabraknie wiary, wtedy może ona zbłądzić na manowce poznania. Razem obie wartości tworzą narzędzie doskonałe, dzięki któremu człowiek może żyć w prawdzie i widzieć cały świat i Boże tajemnice takimi, jakie są, a nie takimi, jakie wydają się być.

Podobne wypracowania do Dlaczego, Twoim zdaniem, wiedza potrzebuje wiary, a wiara - wiedzy? Wypracowanie