Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Dlaczego Bóg powołał nas do życia i zbawienia we wspólnocie? Wypracowanie

To Jezus włączył słuchających Go uczniów do swego życia, dając tym samym możliwość poznania tajemnicy Królestwa Bożego oraz udziału w swej misji. Według słów Jezusa, jeśli pójdzie się za Nim i poświęci Mu swoje życie, wtedy nastąpi głęboka komunia między Nim a człowiekiem – Jezus będzie trwał w człowieku. Ogłosił komunię między swym ciałem, a naszymi – spożywając symbolicznie Jego Ciało i Krew, trwa się w Nim.

Wszyscy wierzący, którzy słuchają Słowa Bożego z uwagą i zgodnie z nim postępują, stają się członkami Ciała Chrystusa. Tworzą jeden organizm, ponieważ jednocząc się, doznają łaski wiary, czują wspólnotę ze wszystkimi jednostkami, a poza tym wspólnie przeżywają sakramenty. To wszystko tworzy cudowną komunię z Jezusem, która nie byłaby możliwa, gdyby nie wspólnota.

Choć wszyscy ludzie są jednym ciałem w Jezusie, wcale nie znaczy to, że nie istnieje różnorodność każdej z komórek. Każdy bowiem jest inny i każdy pełni inne funkcje w tym złożonym konstrukcie. Ponieważ jednak jesteśmy jednością, to rodzi wśród nas miłość, przez co wrażliwi jesteśmy zarówno na radości, jak i smutki innych członków wspólnoty. 

Bez innych ludzi nie można by mówić o prawdziwym Kościele czy Królestwie Bożym, ponieważ zamysł Boży określił je jako wspólnotowe, a nie indywidualne. Wszyscy wierni, dla których drogowskazem jest Jezus, tworzą jedność, co umacnia i sprzyja krzewieniu się wiary.

Jezus stworzył namiastkę Królestwa niebieskiego na ziemi, byśmy wspólnie z Nim i z innymi ludźmi, mogli urastać do świętości Boga, a później otrzymać możliwość zbawienia. To nie mogłoby się udać, jeśli każdy człowiek byłby skazany na działanie indywidualne. Bóg w swym planie uwzględnił nierozerwalną całość ludzkich istnień i dusz. 

Chrystus oddał za nas swe ciało, byśmy mogli otrzymać dar życia wiecznego, dlatego komunia z Nim i bliźnimi jest niezbędna do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości. Wierni to jedno ciało celebrujący tajemnicę śmierci i zmartwychwstania, którzy w ten sposób są w Jezusie, a On w Nich.

Podobne wypracowania do Dlaczego Bóg powołał nas do życia i zbawienia we wspólnocie? Wypracowanie