Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Czym jest dla Ciebie msza święta? Wypracowanie

Masza święta jest to szczególna chwila w życiu tygodniowym każdego chrześcijanina, ponieważ pozwala na bezpośrednie spotkanie z Bogiem i Chrystusem, co ma miejsce w gronie innych wierzących, czyli budujących Kościół Boży.

Dla mnie Msza św. to dla mnie czas najbardziej osobistego kontaktu z Chrystusem, które pełne jest duchowego skupienia i zastanowienia zarówno nad życiem doczesnym, jak i życiem wiecznym w Bogu.

Podczas Mszy św. podziękować mogę za wszystko, co dobre zsyła mi Pan oraz przeprosić w cichości ducha za wszystkie grzechy, którymi obraziłam Ojca oraz bliźniego. Modląc się wspólnie z innymi członkami zgromadzenia Kościelnego, ukazuję Bogu swą duszę.

Jest również chwila najważniejsza podczas tygodnia, dlatego że Jezus Chrystus zaprasza wszystkich wiernych, także mnie, do wspólnego stołu i spożycia uczty eucharystycznej. Jest to niezwykle podniosły czas, ponieważ mam możliwość wznoszenia się w świętości poprzez spożywanie Ciała Chrystusa, a tym samym ukazanie Bogu, jak ważny jest dla mnie Jego Syn, na którego pamiątkę śmierci i zmartwychwstania przyjmują Komunię św. 

Komunia święta jest prawdziwą ucztą dla duszy, bo zdaję sobie sprawę z tego, że dzięki niej wybieram drogę poprzez Chrystusa do Boga i zapewniam sobie udział w życiu wiecznym. Tylko dzięki podążaniu za Jezusem, można znaleźć się na właściwej ścieżce.

Wreszcie podczas Mszy świętej mam możliwość wziąć udział w sakramencie pokuty. Wyznając kapłanowi popełnione grzechy, szczerze za nie żałując, obiecując poprawę, mogę otrzymać rozgrzeszenie oraz pokutę, po której wykonaniu jestem całkowicie oczyszczona ze wszystkich złych uczynków, które popełniłam.

Masza święta to wielowymiarowy kontakt  z Chrystusem, który przytula nas do swego pełnego miłości serca. Dzięki takiej z Nim bliskości mogę poczuć i lepiej rozumieć Jego dobroć i po zakończeniu liturgii wyjść z kościoła, by doskonalić swoją duszę.

Podobne wypracowania do Czym jest dla Ciebie msza święta? Wypracowanie