Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sobór - co to jest sobór? Definicja, opis, przykłady soborów

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zwyczaj zwoływania soborów istnieje od II wieku naszej ery i zachował się prawie we wszystkich kościołach chrześcijańskiego świata. Sobór jest kościelnym zgromadzeniem, którego skład uczestników oraz kompetencje zmieniały się w zależności od czasu i miejsca, w  których się odbywał.

Każdy sobór skupia przywódców Kościołów lokalnych, którzy wówczas rozpatrują kwestie dyscyplinarne lub doktrynalne dotyczące ogółu i podejmują następnie decyzje w oparciu o Pismo Święte oraz tradycję chrześcijańską.

Przez bardzo długi okres nowożytności, czyli wieki od IV do XVIII, na zgromadzenia soborowe wpływ miał związek, jaki istniał między Kościołem a władzą państwową i ogółem społeczeństwa. Wschodnie sobory zwoływane były przez cesarza bizantyńskiego i to jego planom miały służyć. Zachód średniowieczny charakteryzował się powoływaniem soborów przez papieża, a zgromadzenia były wielkimi posiedzeniami chrześcijaństwa. Mieszały się tam interesy polityczne, poglądy doktrynalne i problemy społeczne.

Obecne prawo kanoniczne Kościoła katolickiego wyróżnia dwa typy soborów – ekumeniczne i partykularne. Te drugie podzielić można na plenarne i prowincjalne....

Podobne wypracowania