Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Po co istnieje Kościół? Wypracowanie - odwołaj się do Pisma Św. i Katechizmu, a także do własnych przemyśleń odpowiadając na to pytanie

„Kościół” oznacza z języka greckiego tyle, co „wołać poza”, a więc „zwołanie”. Jest to więc zgromadzenie ludności, którego charakter jest religijny. Na kartach Starego Testamentu terminu tego używa się do określenia zgromadzenia ludu Bożego, zwłaszcza pod górą Synaj, ponieważ tam Izraelici otrzymali Prawo, a Bóg ustanowił ich swym narodem.

Kościół to także pierwsza grupa ludzi, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni sami nazwali siebie w ten właśnie sposób. Uznali oni, iż są spadkobiercami ludu Bożego. W takiej wspólnocie, uważali, Bóg zwołuje swoje dzieci ze wszystkich stron świata.

Wreszcie Kościół to dla chrześcijan zgromadzenie w liturgii oraz wspólnota lokalna albo powszechna tych, którzy wierzą. Wszystkie trzy znaczenia są ze sobą trawle związane. Kościół to ludność gromadzona przez Boga na całym świecie istniejąca w lokalnych skupiskach i urzeczywistniająca się podczas liturgii. Ponieważ życiem Kościoła jest Słowo i Ciało Jezusa, sam staje się tym Ciałem.

Kościół powstał z woli i zamysłu Boga Ojca, który powołał ludzi w ten sposób do życia Bożego. Boży plan urzeczywistnił się za sprawą Syna, który stał się wysłannikiem. To dzięki głoszeniu ewangelii, a w tym nagrody Królestwa niebieskiego, która została obiecana w Piśmie Świętym, zapoczątkował swój Kościół.

Zalążkiem więc Kościoła w kształcie dzisiejszym jest Jezus Chrystus na czele ze wszystkimi uczniami, którzy wsłuchiwali się w Jego nauki i wierzyli. Kościół został stworzony dlatego, że był darem Jezusa dla ludzi. Darem tym jest zbawienie, które wynikało z ustanowienia Eucharystii, a wypełniło się poprzez śmierć na krzyżu.

Po wypełnieniu się woli Boga, której dokonał Syn, wszystko przypieczętował Duch Święty. Zesłany w dzień Zielonych Świątek uświęcił Kościół, aby przez Jezusa ludzie mogli mieć w jednym Duchu możliwość dostępu do Boga Ojca. W taki sposób Kościół został ukazany oczom tłumów, a Ewangelia mogła zacząć się rozprzestrzeniać.

Podobne wypracowania do Po co istnieje Kościół? Wypracowanie - odwołaj się do Pisma Św. i Katechizmu, a także do własnych przemyśleń odpowiadając na to pytanie