Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 7 wypracowanie

 • Droga krzyżowa - Stacja 6 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja VI - Weronika ociera twarz Jezusowi Poza Matką Bożą w tłumie za Jezusem szły inne kobiety, również te, które Go dobrze znały. Wśród nich była Weronika. To właśnie ona uczyniła niezwykły, bardzo odważny czyn, który świadczył o jej wielkim oddaniu oraz dobrym sercu. Weronika nie patrząc na konsekwencje, kt&oa... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 7 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja VII - Jezus drugi raz upada Po raz kolejny krzyż okazał się zbyt wielkim ciężarem dla umęczonego ciała Jezusa. Drugi raz na oczach tłumu i żołnierzy Mesjasz przygnieciony zostaje morderczym drewnem. Plecy, ramiona, ręce i nogi są coraz, coraz słabsze. Ten upadek jeszcze bardziej rani i tak już pokaleczone członki Jezusa, powiększa licz... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 8 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja VIII - Jezus pociesza płaczące niewiasty W tłumie za Jezusem szło wielu ludzi, w tym kobiety. Im bliżej było do Golgoty, tym większa ilość osób współczuła skazańcowi niosącemu krzyż.Były tam również dwie kobiety, których płacz nad Nim zwrócił uwagę Mesjasza. Obie pochodziły z Jerozolimy. Jezus powied... »

 • Droga krzyżowa - Stacja 9 - opis, streszczenie, interpretacja

  Stacja IX - Jezus trzeci raz upada Ciało już po raz trzeci poddaje się pod ciężarem krzyża. Jezus jest wyczerpany zupełnie. Znów niesione drewno i ogrom grzechów powalają Boga w ludzkiej osobie i przyciągają Go ku ziemi. Ale Jezus raz jeszcze wykazuje się niezwykłym hartem ducha, ponieważ i z tego upadku zdołał się podnieść. Dro... »

 • Drzewo poznania dobra i zła - symbolika, znaczenie, historia

  Drzewo poznania dobra i zła stało się przyczyną wypędzenia człowieka z Raju. Adam i Ewa zjedli jego owoce, co rozgniewało Stwórcę i sprawiło, że skazał on stworzonych przez siebie ludzi na wygnanie. Gdy Bóg stworzył Eden, pozwolił człowiekowi korzystać z wszystkiego, co tylko mógł tam znaleźć. Pierwsi ludzie mogli nawet spo... »

 • Duch Święty - kim jest Duch Święty? Definicja, symbole, dary. Duch Święty w Biblii

  W religii chrześcijańskiej Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Świętej, tak samo ważną jak Ojciec i Syn.Pochodzenie Ducha Świętego nie jest do końca wyjaśnione, wiadomo jednak, iż nie zrodził się z żadnej istoty, prawdopodobnie pochodzi od Ojca i Syna. W Starym Testamencie nie ma bezpośredniego nawiązania do Jego istoty Ducha lub dzieł,... »

 • Duchowość i filozofia indyjska: joga - co to jest joga? - krótkie streszczenie i opracowanie

  Joga jest terminem pochodzącym z filozofii indyjskiej. Z sanskrytu oznacza dokładnie tyle co „dyscyplina duchowa”, „ujarzmienie”, czy „rygor”, „jedność”, „połączenie”, „zjednoczenie”, „koncentrowanie”. Jest to zespół ćwiczeń służących do poprawienia kond... »

 • Działalność misyjna - misjonarze chrześcijańscy. Kim są, co robią i w jakim celu? Opracowanie

  Działalność misyjna związana jest zazwyczaj z działalnością kościelną. W przypadku chrześcijaństwa Kościół wysyła w różne części świata misjonarzy, którzy nawracają niewiernych. Podejmują oni próby chrystianizacji terenów dopiero poznanych i ludności tam zamieszkałej. Według statystyk najwięcej misjonarzy zna... »

 • Działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. Opracowanie tematu

  Życie moralne chrześcijan jest podtrzymywane przez dary Ducha Świętego. To one umacniają człowieka w wierze i czynią go podporządkowanym Bogu, kwestią duchowym. 7 darów to: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Pismo Święte mówi: „Twój dobry Ducha niech mnie prowadzi po równiej zie... »

 • Dzieci Boże - Co to znaczy być Dzieckiem Bożym?

  Na początku Modlitwy Pańskiej wypowiadamy słowa: „Ojcze nasz, który jesteś w Niebie...”, wyznając w ten sposób, że zwracamy się do Boga jako naszego Taty. Kim jest ojciec? To ktoś, dzięki komu mogliśmy pojawić się na świecie, kto jest naszym opiekunem i nauczycielem, czyje rady pomagają nam odnaleźć się w życiu, kto jes... »

 • Dzieje Apostolskie - Nawrócenie Szawła - streszczenie i interpretacja

  Szaweł był poganinem, zagorzałym i czynnie działającym przeciwnikiem Jezusa i głoszących jego nauki apostołów. Z całej mocy popierał ukamienowanie świętego Szczepana, zionął szczerą nienawiścią do wszystkich, którzy głosili słowo Pana, groził im i kiedy tylko mógł, mordował. W pewnym momencie udał się do arcykapłana, by zd... »

 • Dzieje Apostolskie - opracowanie, interpretacja

  Dzieje Apostolskie stanowią piątą księgę Nowego Testamentu, aich autorstwo starożytność chrześcijańska przypisuje jednomyślnie św. Łukaszowi, o czym mówi pochodzący z II wieku ,,Fragment Muratoriego”. Dzieje Apostolskie zostały napisane przed rokiem 70, a dokładnie w latach 61-63 w czasie pierwszego uwięzienia św. Pawła. Dzieło pr... »

 • Dzień Wszystkich Świętych - geneza, historia, znaczenie

  Pierwszego listopada Kościół rzymskokatolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wspomnienie tych osób, które umarły, jednak dostąpiły łaski zbawienia i teraz  przebywają w niebie. Nie tylko kanonizowane osoby są więc w tym dniu wspominane – pierwszego listopada jest świętem wszystkich świętych, naw... »

 • Ekskomunika - definicja, historia, opis. Opracowanie

  Ekskomunika nakładana jest wówczas, gdy został popełniony grzech o szczególnym ciężarze. Jest to najsurowsza kara, jaką nałożyć może Kościół na wiernego. Ekskomunika jest zakazem przyjmowania sakramentów świętych, a także wykonywanie niektórych aktów kościelnych. Może być ona nałożona przez duchownego ... »

 • Ekumenizm - co to jest ekumenizm? Definicja, historia, znaczenie. Ekumenizm we współczesnym świecie

  Podczas mszy świętej w wyznaniu wiary deklarujemy: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”. Jednak owa wspólnota wiernych, pierwotnie jednolita, przez wieki różnicowała się na odłamy i gałęzie, czego skutkiem są dzisiejsze rozmaite wyznania, np. rzymskokatolickie czy prawosławne.Chrześcijańskie k... »

 • Ekumenizm Jana Pawła II - Jan Paweł II na rzecz ekumenizmu. Opracowanie i rozwinięcie

  Ekumenizm to termin pochodzący z języka greckiego „oikumene”, co oznacza ideę „całego zamieszkanego świata”. W Piśmie Świętym pojęcia to użyte było w Ewangelii wg św. Mateusz (24, 14), Dziejach Apostolskich (17, 6) i  Liście do Hebrajczyków. We współczesnej teologii ekumenizm oznacza świadomość chrześ... »

 • Eliasz - życiorys, proroctwa, cuda

  Dzieje proroka Eliasza znaleźć można w Starym Testamencie - Pierwszej Księdze Królewskiej oraz Drugiej Księdze Królewskiej (1 Kr 17 - 21; 2 Kr 1 - 2,12). Jego historia zaczyna się od objawienia królowi Achabowi proroctwa suszy, po czym Eliasz udał się do Sarapety, gdzie zamieszkał u pewnej wdowy, a następnie wskrzesił jej... »

 • Encyklika Jana Pawła II "Evangelium vitae" - streszczenie, opracowanie

  Encyklika Jana Pawła II - Evangelium Vitae - traktuje o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Została ogłoszona 25. marca 1995 roku. Papież uważa, iż należy bronić życia ludzkiego od chwili narodzin, aż po naturalną śmierć. Ponadto potępia on wszelkie zamachy na życie ludzkie, wszelką ingerencję w ciało człowieka bez jego zgody, uważa o... »

 • Encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae. Opracowanie, interpretacja

  Encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae traktuje o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Została ogłoszona 25. marca 1995 roku. Papież uważa, iż należy bronić życia ludzkiego od chwili narodzin, aż po naturalną śmierć. Ponadto potępia on wszelkie zamachy na życie ludzkie, wszelką ingerencję w ciało człowieka bez jego zgody, uważa on praw... »

 • Encyklika Jana Pawła II Laborem exercens. Opracowanie

  Encyklika Laborem exercens została ogłoszona przez papieża Jana Pawła II 14. września 1981 roku, należy do gatunku encyklik społecznych. We wstępie Ojciec Święty podkreślił, iż chce poświęcić uwagę człowiekowi w kontekście jego pracy, która stanowi przecież trzon i fundament życia człowieka. Wymienił obowiązki, które człowiek powin... »

 • Eschatologia - co to jest eschatologia? Eschatologia chrześcijańska - opracowanie

  Eschatologia z języka greckiego oznacza dokładnie „ostatnia nauka”. Termin odnosi się do tak zwanych rzeczy ostatecznych. Jest to zjawisko występujące w różnych religiach na całym świecie i dotyczy zagadnień związanych z Sądem Ostatecznym, końcem świata, zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, niebem i piekłem, Apokalipsą (w prz... »

 • Eucharystia - co to jest Eucharystia? Znaczenie Eucharystii w życiu wierzącego - opracowanie

  Chrystus ofiarował za nasze grzechy swoje Ciało i Krew – umierając na krzyżu, umożliwił każdemu człowiekowi udział w Jego chwale w Królestwie Niebieskim, a więc – udział w zbawieniu. Zapowiedź tych wydarzeń miała miejsce w Wielki Czwartek, kiedy to Chrystus w Wieczerniku podzielił chleb i wino pośród swoich ucznió... »

 • Eucharystia - Czym jest dla mnie Eucharystia?

  Doświadczając cudu Eucharystii, odczuwam przede wszystkim wdzięczność i pokorę. Bóg, który jest Stworzycielem wszechświata i włada nim niepodzielnie, zdecydował się zniżyć do poziomu grzesznego człowieka i zejść dla niego na ziemię. Dla Pana nie jest ważne, że człowiek od początku okazał się nieposłuszny i wzgardził wszystkimi dara... »

 • Eucharystia - Przeistoczenie podczas eucharystii - czym jest i jakie ma znaczenie dla chrześcijan? Opracowanie

  Eucharystia stanowi najważniejszą część mszy świętej. Wówczas następuje symboliczne przeistoczenie substancji, która pozwala wiernym połączyć się z Bogiem poprzez późniejsze przyjęcie przez nich komunii świętej. W tradycji chrześcijańskiej Przeistoczenie inaczej też zwane jest „transsubstancjacją”. Oznacza to &n... »

 • Eucharystia - Ustanowienie Eucharystii - opis, rozważania

  „Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!>>. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: <<Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana>>&rdquo... »

 • Eucharystia - wyjaśnij, jak należy rozumieć pojęcie „Uczta Eucharystyczna” i rozwiń temat

  Uczta Eucharystyczna to nazwa stosowana dla określenia Najświętszego Sakramentu, czyli Komunii Świętej. Takie określenie wiąże się z sensem brania udziału w Komunii Świętej, czyli celebracji wydarzeń Ostatniej Wieczerzy, która Jezus spożywał razem ze swymi uczniami. Uczta Eucharystyczna to symboliczne spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa tak... »

 • Eugenika - co to jest eugenika? Definicja, opis, przykłady, konsekwencje. Kościół a eugenika

  Eugenika oznacza z języka łacińskiego „dobrze urodzonego”. Jest to termin pochodzący z I połowy XIX wieku z zakresu tematów biologicznych, przyrodniczych. Twórcą terminu był sir Francis Galton - wszechstronnie uzdolniony matematyk, przyrodnik, podróżnik i pisarz. Dokonał on podziału na dobre i złe cechy dziedzi... »

 • Ewangelia - Jak możesz przyczynić się do rozprzestrzeniania Ewangelii? Wypracowanie

  Ewangelia jest radosną nowiną, która głosi, że każdego właściwie postępującego chrześcijanina czeka wstęp do Królestwa Bożego, dzięki temu, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i powstał z martwych.  Krzewienie Dobrej Nowiny jest procesem, który trwa już od czasów Jezusa, kiedy wędrował razem z Apostołami i przek... »

 • Ewangelia według św. Jana - Przypowieść o Dobrym Pasterzu - streszczenie, interpretacja

  Przypowieść o Dobrym Pasterzu znajduje się w Ewangelii według św. Jana  (10, 1). Jezus opowiedział ją swoim apostołom, aby przekazać im bardzo cenną prawdę dotyczącą wiary i wierzących.Chrystus przywołał postać dobrego pasterza. To ktoś, kto doskonale zna i kocha swoje owce. Do owczarni wchodzi jedynie przez bramę, ponieważ nie ma nic do uk... »

 • Ewangelia według św. Łukasza - Ofiarowanie Jezusa w świątyni - opis, interpretacja

  Opowieść o ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni znajduje się w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,21).Ofiarowanie Jezusa miało miejsce jakiś czas po obrzezaniu. Według tradycji, kobieta po urodzeniu dziecka nie mogła wejść do świątyni przez czterdzieści dni. Po upływie tego czasu Maryja i Józef wraz z synem Jezusem udali się do świątyni w J... »

Polecane przedmioty