Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 9 wypracowanie

 • Grzechy lekkie - przykłady, charakterystyka, definicja

  Grzechy lekkie inaczej też nazywane są powszechnymi. Pojawiają się one wtedy, kiedy człowiek łamie przykazania Boże lub inne reguły religijne. Ważne jest jednak to, iż grzechy lekkie nie dotyczą bluźnierstwa przeciw Bogu ani też odwrócenie się od kościoła. Grzech lekki to błąd popełniony przez człowieka, istotę często się myląca. Jest to ... »

 • Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu - wyjaśnienie, opis, przykłady

  Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu to przewinienia, które nie będą przebaczone w dniu Sądu Ostatecznego. Tak mówił Jezus Chrystus, a dowiadujemy się o tym poprzez lekturę Pisma Świętego. Dlaczego stanowią one aż takie wykroczenie? Duch Święty jest jedną z postaci Boga w Trójcy Świętej, zatem grzesząc w ten sposób, wys... »

 • Grzechy śmiertelne - przykłady, charakterystyka, definicja

  Grzechy śmiertelne inaczej też nazywane są ciężkimi. Istnieją one w opozycji do grzechów lekkich, powszednich. Rozróżnienia na rodzaje i stopnie występków przeciw Bogu i jego prawu szukać należy w Piśmie Świętym. Jan Apostoł w swoim 1 Liście (5, 16) opisuje takie grzechy, które prowadzą do śmierci i skazują człowieka ... »

 • Hinduizm - bogowie, ich znaczenie i charakterystyka

  Hinduizm jest wiarą politeistyczną. Zakłada więc wiarę w wielu bogów. Wraz z rozwojem całej religii pozycja różnych bogów ulegała całkowitej zmianie. W niektórych momentach wierzono w panteon bóstw, innymi razem pozostawała ta najważniejsza trójka utożsamiająca ideał boskości. Brahma - jeden z najważn... »

 • Hinduizm - święta. Opis najważniejszych dla wyznawców hinduizmu świąt

  Diwali - (Dipawali) zwane Festiwalem Lamp. To jedno z najbardziej kolorowych i charakterystycznych świąt hinduistycznych. W zależności od kalendarza lunarnego świętowane jest w różnych miesiącach w różnych zakątkach świata (przede wszystkim w Azji). Festiwal trwa około pięciu dni. W dzień ten upamiętnione zostało uwolnienie sześc... »

 • Hinduizm - symbole religii i ich znaczenie

  Pranava (mantra) OM - sylaba uznawana przez hinduistów za świętą. Najczystszy i najwspanialszy dźwięk, z którego powstało wszystko. Jest ona związana z hinduskim mistycyzmem. To mantra, czyli wers, bądź sylaba. Według legend to właśnie od niej wszystko, cały wszechświat wziął swój początek. Zadaniem wierzących jest jej cią... »

 • Hinduizm w Polsce - opracowanie tematu

  Hinduizm dotarł do polski stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XIX i to głównie przez literaturę romantyzmu. Niektóre źródla podają, że przybył jeszcze później - na początku wieku XX. To głównie dzięki tłumaczeniom książek z obcych języków, w Polsce została udostępniona informacja o tej religii ... »

 • Historia Adama i Ewy - Adam i Ewa - streszczenie, interpretacja opowieści biblijnej

  Dzieje Adama i Ewy to początek historii świata oraz ludzkości, które przybliża starotestamentowa Księga Rodzaju. Szóstego dnia stwarzania świata Bóg postanowił, że ulepi z gliny człowieka, który miał ożyć i stać się najdoskonalszym dziełem Pana, stworzonym na Jego podobieństwo. Człowiek miał być władcą wszystkich ziem... »

 • Historia chrześcijaństwa - opracowanie tematu

  Historia powstania chrześcijaństwa wiąże się z pojawieniem Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo powstało w I w. n.e. Jego założycielem i twórcą był właśnie Jezus Chrystus. Głosił on swoją naukę (powstałą na bazie judaizmu), według której miał być zapowiadanym Mesjaszem, który przybył na świat jako syn Boga, aby zbawić świat s... »

 • Imiona do bierzmowania - znaczenie i skutki wyboru. Święci patroni

  Sakrament bierzmowania rozpoczyna kolejny etap duchowej wędrówki w życiu każdego chrześcijanina. Łaskę tę przyjmuje się w wieku kilkunastu lat, bowiem wówczas wierzący jest bardziej dojrzały i świadomy swoich religijnych potrzeb.W tradycji Kościoła katolickiego sakrament bierzmowania łączy się nie tylko z przyjęciem Ducha Świętego,... »

 • Inkwizycja - co to jest inkwizycja? Definicja, historia, znaczenie. Hiszpańska inkwizycja

  Inkwizycja to nazwa nadana instytucji policyjno-sądowej, która na dobre rozwinęła się w Kościele katolickim w XII w. (natomiast korzenie tego przedsięwzięcia sięgają starożytności). Jej zadaniem było śledzenie oraz nawracanie lub karanie heretyków. Sam termin wywodzi się od łacińskiego „inquisitio”, co oznacza – ś... »

 • Islam - Hidżra - co to jest hidżra? Definicja, opis, historia

  Termin „hidżra” pochodzi z języka arabskiego i dosłownie oznacza „zerwanie stosunków”, „ucieczka”. Wiąże się ona ściśle z czasami kształtowania się koncepcji religijnych, na których to oparty jest islam oraz z postacią Mahometamuzułmańskiego proroka. Początki islamu na ziemiach krajów św... »

 • Islam - kobiety w islamie - opracowanie

  Współczesny świat oferuje kobiecie wiele – przede wszystkim niezależność i wolność. Również i to powinna gwarantować religia. Tak jednak do końca nie jest – szczególnie w wyznaniu takim jak islam. Muzułmanie z reguły nie widzą potrzeby rozdzielania religii od życia świeckiego. Warto zaznaczyć, że według tradycj... »

 • Islam - kobiety w islamie. Znaczenie, rola, zadania - opracowanie

  Islam jest religią bezwzględnego posłuszeństwa wobec boga - Allaha. Od początku wiadomym było, że mężczyźni będą pełnili tutaj ważniejszą rolę. Już sam Koran utwierdza nas w przekonaniu, iż kobieta, choć to twór boski, podobnie jak mężczyzna, jest od niego jednak gorsza. Chociaż w niektórych państwach, jak w Turcji, nastąpiło odd... »

 • Islam - Szyici i sunnici - różnice, podobieństwa i charakterystyka

  Religia muzułmańska dzieli się dzisiaj na trzy najważniejsze nurty. Pierwszym z nim, a zarazem tym najbardziej licznym, jest sunnizm. Liczba sunnitów oscyluje w granicach 85% wszystkich wyznawców islamu. Drugi pod względem wielkości odłamem są szyici, którzy stanowią ok. 10 % wierzących w Allaha. Najmniej liczną grupę stanow... »

 • Islam a chrześcijaństwo - porównanie (różnice i podobieństwa)

  Chrześcijaństwo i islam to dwie religie powstałe na gruncie zupełnie odmiennych kultur, w zupełnie innych warunkach, czasach, miejscach. Pobieżnie patrząc na nie obie, można stwierdzić, że nic je nie łączy, gdyż obie różnią się między sobą zdecydowanie – szczególnie w doktrynie, wizji Boga, a przede wszystkim rozumieniu relac... »

 • Islam w Europie i islam w Polsce - opracowanie tematu

  Islam dotarł do Europy już w roku około 732 - kilkadziesiąt lat po śmierci Mahometa - założyciela religii. Na Starym Kontynencie występuje ona przede wszystkim w Albanii, Bułgarii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Grecji, ogólnie na Półwyspie Iberyjskim oraz we Włoszech. Islam rozpropagowała przede wszystkim Turcja Osmańska. Najwię... »

 • Izajasz - życiorys, proroctwa, opis

  Prorok Izajasz uważany jest za jednego z największych profetów Starego Testamentu. Źródła podają, że urodził się ok. 765 r. p.n.e., a zmarł ok. 70 r. p.n.e. Jego wizje zostały spisane w Księdze Izajasza, która składa się z 66 rozdziałów i dzielona jest przez badaczy na trzy główne części: „Księgę gr&oacut... »

 • J 1, 1-5 - Nowy Testament - streszczenie, interpretacja. Komentarz do Pisma Świetego

  W prologu Ewangelii wg św. Jana mowa jest o tym, że na początku było Słowo, które znajdowało się u Boga i było nim samym. Wszystko, co tylko stało się na ziemi wynikało właśnie ze Słowa, to za Jego sprawą możliwe było dokonanie się wszystkiego. Słowo było życiem, a życie światłem dla człowieka. Bo światło rozprasza ciemność, któr... »

 • J 1, 29-34 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Jan Chrzciciel udzielał chrztu w Betanii, po drugiej stronie rzeki Jordan. Pewnego dnia zobaczył idącemu w jego stronę Jezusa. Powiedział o Nim wtedy, że jest to Baranek Boży, który ma moc niszczenia grzechów całej ludzkości. Nazwał Go również tym, który przyjdzie po nim i przewyższy go godnością, ponieważ był wcześni... »

 • J 4, 5-42- streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Fragment Ewangelii wg św. Jana przedstawia spotkanie Jezusa z kobietą pochodzącą z Samarii. Działo się to wówczas, gdy Nauczyciel zmierzał do Galilei, by tam głosić ludziom prawdy Boże. By dotrzeć na miejsce musiał przejść przez teren Samarii. Tam, w mieście Sychar, spoczął obok studni, gdy uczniowie w tym czasie w mieście zdobywali jed... »

 • J 7, 40-53 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Jezus podczas Święta Namiotów nauczał w Galilei, co nie spotkało się z przychylnością faryzeuszy. W ostatnim, a jednocześnie najbardziej uroczystym dniu, słowa, które wypowiedział do tłumu, wzbudziły takie emocje, że ludzie podzielili się na dwa obozy. Jedni nazywali go prawdziwym Prorokiem, Mesjaszem, ale drudzy wątpili, poniewa... »

 • J 8, 21-30 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Jezus znajdując się i nauczając w Galilei, pewnego dnia powiedział do faryzeuszy, że gdy odejdzie, to oni będą Go szukać, ale przyjdzie im odejść z tego świata w grzechu. Tam dokąd On zmierza, oni nie będą mieli prawa dotrzeć. Żydzi nie zrozumieli sensu tych słów, myśląc, że Jezus chce popełnić samobójstwo. Na to powiedział im Na... »

 • J 9, 1-41 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Jezus spotkał człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie pytali, czyj grzech spowodował taką tragedię - tego człowieka czy też jego rodziców. Jezus wyjaśnił, że nie spowodował tego grzech, ale na tym człowieku objawiły się prawdy Boże. Powiedział też, że należy wypełniać wolę Boga, dopóki panuje dzień, bo nadejdzie noc i wtedy... »

 • J, 12, 1-11 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Działo się to sześć dni przed Świętem Paschy. Jezus przybył do Betanii, w której mieszkał Łazarz - człowiek wskrzeszony przez Niego z martwych. Urządzona została uczta na cześć Jezusa. Marta była posługującą, a sam Łazarz zasiadał z Jezusem przy stole. Maria, siostra Łazarza, natomiast namaściła Mesjaszowi nogi drogocennym olejkiem, a n... »

 • J, 14 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  W tym fragmencie Ewangelii wg św. Jana przedstawiona jest mowa pożegnalna Jezusa, którą wygłosił do swych ukochanych uczniów. Przede wszystkim Nauczyciel nie kazał im się bać, ponieważ jeśli wierzą w Niego i w Jego Ojca, zasłużą na miejsce w niebie, gdzie znajduje się wiele mieszkań dla dusz. Pierwszeństwo Jego śmierci ma na celu... »

 • J, 20 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

  Rankiem, nim jeszcze słońce wstało,pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena poszła do grobu, w którym poprzedniego dnia złożona ciało umęczonego na krzyżu Jezusa. Jej oczom ukazał się odsunięty kamień, którym zastawione było wejście do pustego teraz grobu. Zdziwiona Maria udała się po Szymona Piotra oraz ukochanego ucznia zmar... »

 • Jak chrześcijanin powinien odnosić się do dobór doczesnych? Dlaczego? Wypracowanie

  Dobra doczesne powinny być dla prawdziwego chrześcijanina jedynie środkiem, nie celem, ponieważ skupienie się wyłącznie na aspekcie materialnym życia nie niesie ze sobą nic innego niż tylko iluzję pełnego życia. Ludzie bardzo często zapominają, że to, co jest wytworem tego świata, w sensie materialnym, ma służyć jedynie możliwości przeżycia w... »

 • Jak Jan Paweł II wpłynął na historię Polski? Wyjaśnij i opisz. Wypracowanie

  Karol Wojtyła w roku 1978 został wybrany na nową Głowę Kościoła i przybrał wówczas imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat nie tylko był jednym z najdłuższych w historii Kościoła, trwał 27 lat, ale i jednym z największych, biorąc pod uwagę dokonania, zaangażowanie w sprawy człowieka i chrześcijaństwa oraz w dwójnasób odwzajemni... »

 • Jak mogę naśladować Maryję w swoim życiu? Opracowanie

  Dziewica Maryja to jedna z największych postaci Pisma Świętego nie tylko dlatego, że była Matką Bożą, ale również najdoskonalszym urzeczywistnieniem posłuszeństwa wiary. W wierze przyjęła zwiastowanie Gabriela o poczęciu Syna Bożego i dała na to swe przyzwolenie. Przez całe życie, aż do czasu największej z prób – ukrzyżowan... »

Polecane przedmioty