Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Encyklika Jana Pawła II Laborem exercens. Opracowanie

Encyklika Laborem exercens została ogłoszona przez papieża Jana Pawła II 14. września 1981 roku, należy do gatunku encyklik społecznych. We wstępie Ojciec Święty podkreślił, iż chce poświęcić uwagę człowiekowi w kontekście jego pracy, która stanowi przecież trzon i fundament życia człowieka. Wymienił obowiązki, które człowiek powinien wypełniać, między innymi ciągłe rozwijanie się w preferowanej dziedzinie, w zakresie kultury, moralności, techniki. Opowiedział się także za automatyzacją życia, chociaż z zachowaniem godności i człowieczeństwa. Uważa, że praca uszlachetnia człowieka, dlatego ma bardzo pozytywny i twórczy charakter. Nie ważne, jaką pracę przyjdzie człowiekowi wykonywać, najważniejsze, by pracował, gdyż wtedy będzie w pełni osobą. Ponadto poprzez pracę człowiek spotyka Boga, poniekąd zrównuje się z Nim w dziele stworzenia, oddając mu tym samym hołd i cześć. Praca, zdaniem papieża, jest bardzo ważnym aspektem ze względu na jej utylitarny charakter dla społeczeństwa, rodziny, bliźniego. Wskazuje na rodzinę, która powinna być pierwszą, ale jakże ważną i trudną szkołą pracy dla każdego człowieka.

Papież wskazuje trzy podstawowe tematy, które traktują o warunkach pracy w świetle chrześcijańskiego sensu pracy. Pierwsza kwestia...

Podobne wypracowania