Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Encyklika Jana Pawła II Laborem exercens. Opracowanie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Encyklika Laborem exercens została ogłoszona przez papieża Jana Pawła II 14. września 1981 roku, należy do gatunku encyklik społecznych. We wstępie Ojciec Święty podkreślił, iż chce poświęcić uwagę człowiekowi w kontekście jego pracy, która stanowi przecież trzon i fundament życia człowieka. Wymienił obowiązki, które człowiek powinien wypełniać, między innymi ciągłe rozwijanie się w preferowanej dziedzinie, w zakresie kultury, moralności, techniki. Opowiedział się także za automatyzacją życia, chociaż z zachowaniem godności i człowieczeństwa. Uważa, że praca uszlachetnia człowieka, dlatego ma bardzo pozytywny i twórczy charakter. Nie ważne, jaką pracę przyjdzie człowiekowi wykonywać, najważniejsze, by pracował, gdyż wtedy będzie w pełni osobą. Ponadto poprzez pracę człowiek spotyka Boga, poniekąd zrównuje się z Nim w dziele stworzenia, oddając mu tym samym hołd i cześć. Praca, zdaniem papieża, jest bardzo ważnym aspektem ze względu na jej utylitarny charakter dla społeczeństwa, rodziny, bliźniego. Wskazuje na rodzinę, która powinna być pierwszą, ale jakże ważną i trudną szkołą pracy dla każdego człowieka.

Papież wskazuje trzy podstawowe tematy, które traktują o warunkach pracy w świetle chrześcijańskiego sensu pracy. Pierwsza kwestia dotyczy ,,pracodawcy pośredniego”, który podpisuje umowę z pracownikiem, niestety niejako poza umową kryje się wiele założeń i warunków, na które ani pracownik, ani pracodawca nie mają wpływu, a które wpływają na treść i charakter wykonywanej pracy. Drugim problemem jest miejsce pracy oraz kapitalizm, który w gruncie rzeczy prowadzi do uprzedmiotowienia człowieka, który następnie staje się tylko narzędziem w rękach państwa.

Encyklika ta rozwija temat duchowego wymiaru pracy ludzkiej, która jest obowiązkiem wszystkich ludzi, zwłaszcza w zmieniającym się świecie, który stoi u progu zmian ekonomicznych i technologicznych.

Podobne wypracowania