Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Loen XIII - Encyklika Rerum novarum. Streszczenie i opracowanie

Rerum novarum jest encykliką papieża Leona XIII, która została ogłoszona 15. maja 1891 roku. Przyczyną powstania encykliki była reakcja Kościoła Rzymskiego na rosnący wpływ ruchów o podłożu socjalistycznym i komunistycznym wśród katolickich robotników. Papież w swojej encyklice zdecydowanie opowiedział się za chrześcijańską polityką społeczną, odrzucając tym samym socjalizm i kapitalizm. Ojciec Święty nadmieniał, iż ani Kościół, ani państwo nie są w stanie funkcjonować oddzielnie. Aby zapewnić wspólne dobro, obydwa organy powinny ze sobą współpracować i czerpać z współdziałania to, co najlepsze dla ludzi.

Zdaniem papieża, obowiązkiem państwa jest ochrona każdego pracownika poprzez zapewnienie mu pewnego minimum, między innymi wolnej niedzieli, służącej do odpoczynku, minimalnej płacy oraz trwałości zatrudnienia. Sprzeciwia się pędowi społeczeństwa za zyskiem osiąganym przy użyciu minimalnych kosztów, często kosztów innych ludzi, nie popiera przejawów imperializmu oraz socjalizmu, który nie jest zgodny z naukami i prawdami Kościoła. Wniosek płynie jeden, żaden dobry katolik nie może jednocześnie być prawdziwym socjalistą. Uważa on także, że ojcem socjalizmu jest niepohamowany liberalizm, który zawsze, prędzej czy później, doprowadzi do rozpadu i utraty wiary.

W dalszej części encykliki papież porusza kwestię ulepszenia w kształceniu przyszłych osób duchownych, których powinno się nauczać i zapoznawać z zagadnieniami problematyki społecznej.

Encyklika Rerum novarum została przyjęta z ogromnym entuzjazmem, co ciekawe, jest aktualna po dzień dzisiejszy, o czym wspominają następcy Leona XIII.

Podobne wypracowania do Loen XIII - Encyklika Rerum novarum. Streszczenie i opracowanie