Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Paweł II - Encyklika o Bożym Miłosierdziu - Dives in Misericordia. Streszczenie encykliki

W encyklice Dives in Misericordia Jan Paweł II sporo miejsca poświęca teoretycznym rozważaniom na temat bogatego w miłosierdzie dla człowieka Boga oraz tego, jakimi drogami można owego człowieka poprowadzić do Boga, który go miłuje bezwarunkowo i bezgranicznie. Jan Paweł II zwraca również uwagę, podobnie jak w większości swoich teologicznych rozważań, na człowieka w całej jego złożoności, która wynika wprost z kondycji jednostki funkcjonującej pośrodku - pomiędzy uwarunkowaniami ziemskimi (zniewolenie, małość, ograniczność) a świadomością tego, iż zostaliśmy stworzeni na obraz doskonałego Boga.

Ojciec Święty oprócz teoretycznego pisania i namawiania do miłosiernej postawy, którą sam prezentował i potwierdzał swoimi uczynkami, troszczył się o najuboższych na całym świecie, odwiedzał więzienia, szpitale, spotykał się z niepełnosprawnymi i samotnymi, opuszczonymi przez najbliższych, pokiereszowanych przez los. Poprzez encyklikę Dives in Misericordia papież zwraca uwagę, że ludzie żyjący współcześnie nie do końca rozumieją, czym jest miłosierdzie. Zdaniem Jana Pawła II, miłosierdzie jest pokazaniem i otwarciem drogi, która będzie prowadziła do nawrócenia, pojednania, naprawienia, odpuszczenia win i grzechów.

Następnie zostaje poruszony problem Boga sprawiedliwego i miłosiernego, papież opisuje ich relację, a w zasadzie kooperację. Zaznacza także bardzo ważny atrybut Boga oraz jego miłosierdzia, jakim jest bezinteresowność, której my, ludzie, doświadczamy na każdym kroku. Istnieje jeden wniosek, który płynie z tej encykliki: miłosierdzie to nic innego, jak bycie odważnym, radosnym, śmiałym, potrafiącym przebaczać człowiekiem.

Znamienny jest także czas powstania encykliki, listopad 1980 roku. W Polsce panował reżim, atmosfera zniewolenia prowadziła do negatywnych postaw społecznych. Nasz naród nie miał w nikim oparcia, musieliśmy samodzielnie zmagac się z komunizmem w kraju. Rok później wprowadzono stan wojenny, ludzie przestali sobie ufać, a Jan Paweł II pisze i nawołuje do okazywania względem siebie miłosierdzia, do pomagania sobie, do bycia razem, gdyż tylko to może ich uratować i poprowadzić ku wolności.

Podobne wypracowania do Jan Paweł II - Encyklika o Bożym Miłosierdziu - Dives in Misericordia. Streszczenie encykliki