Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae. Opracowanie, interpretacja

Encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae traktuje o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Została ogłoszona 25. marca 1995 roku. Papież uważa, iż należy bronić życia ludzkiego od chwili narodzin, aż po naturalną śmierć. Ponadto potępia on wszelkie zamachy na życie ludzkie, wszelką ingerencję w ciało człowieka bez jego zgody, uważa on prawo do życia za najważniejsze i priorytetowe. Nadrzędnym tematem tej encykliki jest prawo do życia każdego człowieka, jest ono najważniejsze i niezbywalne, a wartości moralne są najszlachetniejsze i najważniejsze w życiu ludzi. Papież jest bardzo stanowczy i radykalny w wyrażaniu swoich poglądów w tej encyklice, nie godzi się na żadne kompromisy i ustępstwa, co oznacza, że temat do którego się odnosi jest ważny i posiada wyjątkową rangę.

Najważniejszym zadaniem człowieka jest właśnie obrona życia, gdyż ono jest najważniejsze, zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga, który jest jedyny i najważniejszy, i nikt nie ma prawa w nie ingerować. Szacunek do życia oraz jego obrona stanowi obowiązek każdego chrześcijanina. Papież nie zgadza się, co więcej, potępia prawa do eutanazji oraz aborcji, uważa je za zbrodnie. Stwierdza także, że ludzie, którzy ją popełniają, zatracili granicę pomiędzy dobrem a złem.

Troska o życie, wypełnianie wartości towarzyszących życiu i służba w jego obronie to słowa klucze encykliki Evangelium Vitae, wypowiedziane są w odniesieniu do kondycji współczesnego świata. Demokracja, zdaniem papieża, powstaje poprzez świadectwa chrześcijan oraz ich wspólny wysiłek w obronie życia, a miarą tejże demokracji jest jednostka biedna, jeszcze nie narodzona, często umierająca i chora. Do budowania nowego porządku wezwani są wszyscy chrześcijanie, każdy ma do odegrania rolę w tym procesie, nikt nie pozostaje bez znaczenia. Tylko poprzez zaangażowanie wszystkich może dokonać się znacząca zmiana w myśleniu, postrzeganiu i postępowaniu.

Podobne wypracowania do Encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae. Opracowanie, interpretacja