Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Przemiany form państwa polskiego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Od czasu panowania pierwszego Piasta, Mieszka I, obowiązującym na ziemiach polskich ustrojem była monarchia patrymonialna (od łac. patrimonium ­– ojcowizna). W myśl tej doktryny władca był właścicielem państwa (tzn. wszystkich ziem i majętności), jedynym panem i sędzią poddanych. Jednak już pierwsze dziesięciolecia polskiej monarchii przyniosły wzrost znaczenia kilku rodom, których przedstawiciele mieli istotny wpływ na losy państwa (m.in. dokonywali wyboru następcy władcy w przypadku gdy miał on więcej niż jednego potomka).

Administracja opierała się na grodach, które były utrzymywane przez ludność zamieszkującą ich pobliże, skupioną we wsiach służebnych. Możni i rycerze, za wspieranie władcy, dostawali niekiedy prawo do zarządzania określonym terenem. Nieco z boku hierarchii znajdowało się duchowieństwo, podlegające własnemu prawu oraz dysponującego własną ziemią (nadania dla klasztorów, kościołów).

Problemy z podziałem dóbr między następców zmarłego władcy doprowadziły do coraz większej decentralizacji państwa i osłabienia roli monarchii, manifestującej się szczególnie dotkliwie w czasach rozbicia dzielnicowego. Zjednoczenie wyniszczonego państwa, dokonane przez Władysława Łokietka (koronowanego w 1320...

Podobne wypracowania