Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pokój w Karłowicach i skutki wojen z Turcją

Ustępstwa wobec Turcji przyspieszyły mobilizację społeczeństwa. Jan Sobieski, hetman wielki koronny zebrał armię i pokonał Turków pod Chocimiem w 1673 r. Zwycięstwo to zbiegło się ze śmiercią króla Michała Korybuta i wódz spod Chocimia został obrany nowym władcą. W wyniku zawarcia antytureckiego sojuszu z Austrią Jan III ruszył na odsiecz Wiednia, który był oblegany przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 r. połączone wojska państw chrześcijańskich pod dowództwem Sobieskiego pokonały Turków. Wiedeń został ocalony, co umożliwiło Habsburgom dalsza wojnę i odebranie Turcji terenów Wegier i Siedmiogrodu.

Wojny z Turcją zostały zakonczone pokojem w Karłowicach w 1699 r. Rzeczpospolita odzyskała wówczas Podole i swoją część Ukrainy, a państwa koalicji antytureckiej zajęły zdobyte tereny. Wcześniej Jan III doprowadził do zawarcia pokoju z Rosją w 1686 r., który ustabilizował granicę wschodnią Rzeczypospolitej aż do czasu pierwszego rozbioru. Polska odzyskała również tereny województwa kijowskiego i bracławskiego, Austria otrzymała Węgry i Siedmiogród bez Banatu, Rosja zajęła Azow, a Wenecja – Dalmację i Moreę.

Podobne wypracowania do Pokój w Karłowicach i skutki wojen z Turcją