Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bolesław Kędzierzawy i jego polityka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jako że Bolesław Kędzierzawy, w momencie ogłoszenia testamentu, był najstarszym spośród żyjących synów Bolesława Krzywoustego i Salomei (urodzeni wcześniej Leszek i Kazimierz umarli wcześniej) otrzymał dzielnicę mazowiecką.

Od chwili wejścia w życie ojcowskiego testamentu niechętni Władysławowi, to właśnie w Bolesławie upatrywali kandydata do władania całym krajem. Wojna domowa na dobre rozgorzała więc w roku 1145. Pierwsza ofensywa Bolesława będącego w sojuszu z Mieszkiem i Wszeborem, choć dobrze rokowała, nie zakończyła się sukcesem. Władysław nie miał jednak długo pozostać na tronie, bowiem już rok później, w wyniku powszechnych buntów oraz klątwy nałożonej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego, uciekać musiał do Niemiec na dwór Konrada III. Dało to możliwość nowego podziału ziem – Bolesław zagarnął śląskie i krakowskie. Władysław Wygnaniec nie zamierzał jednak porzucać swych nadziei na odzyskanie korony.

Już w sierpniu 1146 roku najechał ziemie polskie, podburzany przez siostrę i szwagra (Wygnańca). Konrad III nie mogąc jednak pokonać Polaków, postanowił zarządzić odwrót, uzyskując przy tym okup i obietnicę Bolesława, iż ten stawi się na jego wezwanie. Wkrótce po stronie Władysława opowiedzieć się miał...

Podobne wypracowania