Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Religia - strona 3 wypracowanie

 • Biskup - zadania, funkcje. Jakie zadania ma do spełnienia biskup?

  Biskup to w hierarchii kościelnej człowiek stojący ponad proboszczami, zarządzający całą diecezją. Spoczywa na nim ogromna odpowiedzialność. Niewiele osób wie, czym właściwie zajmuje się biskup.  Przede wszystkim biskup jest opiekunem diecezji. Ma za zadanie reprezentować ją na zewnątrz. Dzieje się to przede wszystkich podczas syn... »

 • Bł. Chiara Badano - biografia, dokonania, patronat

  Błogosławiona Chiara Badano to Włoszka, która urodziła się 29 października 1971 roku. Była długo wyczekiwanym dzieckiem, przyjętym z ogromną radością jako najpiękniejszy dar od Boga. Już w wieku 9 lat postanowiła powierzyć się opiece Jezusa.  Chiara nie była idealna, miała problemy z nauką. Jak każda nastolatka przeżywała okres bu... »

 • Bł. Franciszek i Hiacynta Marto, Łucja dos Santos - życiorysy, objawienia, zasługi

  Franciszek Marto przyszedł na świat 11 czerwca 1908 roku we wsi fatimskiej w Portugalii. Hiacynta, jego siostra, urodziła się 11 marca dwa lata później. Ich rodzice byli pasterzami. Dbali o religijne wychowanie dzieci, często odmawiano modlitwy różańcowe. Rodzeństwo pomagało rodzicom w pracach związanych z wypasem owiec i uprawą ... »

 • Bł. Karolina Kózkówna - biografia, dokonania, patronat

  Karolina Kózkówna przyszła na świat 2 sierpnia 1898 roku. Była ona czwartym zspośród jedenastu dzieci Jana oraz Marii. Jej rodzina była uboga, dziewczynka nie zaznała wielu łask, była jednak szczęśliwa mimo ubóstwa.  Zamieszkiwała wieś Wał – Ruda na terenie ówczesnej Galicji, która była naj... »

 • Błogosławieństwo - co to jest błogosławieństwo? Definicja. Błogosławieństwa ewangeliczne (osiem błogosławieństw) - opis, znaczenie

  Błogosławieństwo to dwustronne – bo i Boże, i człowiecze – wyjście naprzeciw siebie. Bóg i człowiek spotykają się w modlitwie, a ona wznosi się przez Chrystusa do Ojca i zstępuje przez Ducha Świętego na modlącego się. Na początku w szczególności Bóg pobłogosławił Adama i Ewę, jednak nie odwrócił się od cz... »

 • Błogosławiony Jan Paweł II - Ułóż modlitwę do Jana Pawła II

  Błogosławiony Ojcze Święty Janie Pawle II – Ty, który zawsze byłeś szczególnie blisko nas, dzieci i młodzieży, racz wstawić się za nami i wyprosić dla nas u Boga potrzebne łaski.Prosimy Cię, Przyjacielu Młodych, abyś wstawił się za nami i prosił Boga o dar pokoju. Tak wielu młodych ludzi żyje w krajach niespokojnych, gdzie ła... »

 • Bóg - dobry Ojciec Stworzyciel czy też Srogi Sędzia? Rozprawka

  Bóg jest ukazywany w Biblii w różny sposób. Stary Testament ukazuje Go jako Boga wszechmogącego, dobrego i łaskawego, choć raczej niedostępnego. Bóg starotestamentowy potrafi również być srogi, wystawia na próby, karze za winy. Jednak i Nowy Testament, a także większa część Pisma Świętego przekonuje, ż... »

 • Bóg - Jakie miejsce zajmuje w Twoim życiu Bóg? Wypracowanie

  Bóg jest bardzo ważną częścią mojego życia. To Ktoś, kto nieustannie czuwa nade mną i swoją obecnością mobilizuje mnie do działania. Mając świadomość, że Bóg jest wszędzie wokół mnie, mogę wciąż odczuwać Jego bliskość, a tym samym – mieć poczucie, że nigdy nie jestem sam. Jest On moim pocieszeniem w chwilach samotności... »

 • Bóg - kim jest Bóg? Bóg w chrześcijaństwie - opracowanie

  Bóg w naszej (ale i w każdej) religii jest istotą nadprzyrodzoną, która stanowi fundament wszelkiej wiary. W chrześcijaństwie Bóg jest stwórcą wszystkiego: świata, człowieka, istot żywych. Jest Panem i światłością, która wyznacza wszystkiemu sens.W katolicyzmie określa się Boga jako istotę w trzech osobach bosk... »

 • Bóg zawsze wierny - uzasadnienie, interpretacja

  W Księdze Wyjścia jest zapisane, jak Bóg przemówił do Mojżesza, wyjawiając mu swoje prawdziwe imię: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność”. Mojżesz tłumaczył wówczas, że Pan Bóg jest tym, który przebacza.  Już samo imię Boga oznacza Jego wiern... »

 • Boże Narodzenie - geneza, historia, znaczenie

  Boże Narodzenie jest jednym z najważniejszych świąt w chrześcijaństwie. Upamiętnia ono przyjście na świat Jezusa Chrystusa – Syna Bożego. Tradycyjnie obchodzi się to święto 25. grudnia, jednak nie wiadomo dokładnie, czy ten dzień odpowiada rzeczywistej dacie narodzin Mesjasza. Dopiero z III wieku pochodzą bowiem pierwsze zapiski wskazujące... »

 • Brat Albert (Adam Chmielowski) - życiorys

  Adam Hilary Bernard Chmielowski znany także jako święty Albert Chmielowski oraz święty brat Albert przyszedł na świat 20 sierpnia 1845 roku w Igołomii niedaleko Krakowa.  Po skończeniu gimnazjum młody Chmielowski podjął studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo–Leśnym w Puławach. Dwa lata później przyłączył się do powst... »

 • Budda - kim był Budda? Życiorys, zasługi i nauka Buddy. Opracowanie

  Budda, właściwie Siddhartha z warny kszatrijów lub Gautama, lub Tathagata, lub Śakjamuni z rodu Śakjów – zwany także Oświeconym albo Przebudzonym – był założycielem religii uniwersalistycznej, jaką jest buddyzm. Nie jest pewna dokładna data jego narodzin. Wiadomo, że umarł w wieku osiemdziesięciu lat. Żył na przełomie V... »

 • Buddyzm - buddyzm zen. Medytacja, definicja, zasady zen. Opracowanie

  Słowo „zen” oznacza z tłumaczenia w sanskrycie „dhjana”, czyli – medytacja. Termin ten związany jest z buddyzmem zen. Ten rodzaj buddyzmu propagowany był przez szkołę chan (dhjana). Twierdzi się, że to sam Budda jest autorem tego rodzaju religii. Przekazywał on ją ustnie swojemu uczniowi – Mahakaśjapie. W Chin... »

 • Buddyzm - święta. Opis najważniejszych świąt dla wyznawców buddyzmu

  Świąt buddyjskich nie jest zbyt wiele. Dotyczą one jedynie najważniejszych wydarzeń związanych przede wszystkim z Buddą (założycielem buddyzmu). Niemniej jednak każde z nich celebrowane jest bardzo uroczyście i kolorowo. Jest to bowiem religia radości i optymizmu. Wesak - swoją rangą uważane jest za najważniejsze święto buddyjskie. To symbol ... »

 • Buddyzm - symbole religii i ich znaczenie

  Koło Dharmy - jeden z najsilniej oddziaływujących symboli buddyjskich na całym świecie, sztandarowy symbol buddyzmu, zwany jest każe „Kołem Praw”. Jest kołem nauki, które Budda przekazał w ciągu całego swojego życia. Jest to koło złotego koloru wpisane w większe koło. Mniejsze stanowi jego centrum, większe przebite jest z oś... »

 • Buddyzm a chrześcijaństwo - porównanie (różnice i podobieństwa)

  Bardzo ciężko porównywać tak odrębne od siebie religie, jakimi są buddyzm i chrześcijaństwo, bo pozornie nie łączy je zbyt wiele. Różnice znajdziemy w wielu aspektach (szczególnie obrzędowych), natomiast – co może zaskakiwać – część twierdzeń oraz elementy obu doktryn są podobne w swoim brzmieniu.Buddyzm pomija k... »

 • Buddyzm w Polsce - historia, organizacje

  Buddyzm w Polsce pojawił się (tak zresztą jak inne religie) tuż po przełomowym roku 1989, a liczbę buddystów szacuje się mniej więcej na nieco ponad pięć tysięcy. Na terytorium naszego kraju działa tak zwana Polska Unia Buddyjska, w skład której wchodzą takie grupy jak: Szkoła Vipassana, Przyjaciele Zachodniej Wspólnoty Bu... »

 • Całun Turyński - co to jest Całun Turyński? Historia, badania, informacje

  Całun Turyński jest niezwykle ważną relikwią w tradycji chrześcijańskiej. Wierzący uważają go za święty, ponieważ w ich oczach Całun Turyński stanowi swoiste świadectwo i namacalną pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.Całun turyński to płótno, na którym odbita została postać człowieka. Można dostrzec ją zarówno... »

 • Charyzmaty Ducha Świętego - czym są? Opracowanie i charakterystyka

  Charyzmat z języka greckiego oznacza „dar łaski”. Jest on nadprzyrodzonym darem otrzymywanym przez Jezusa poprzez Ducha Świętego w celu wypełnienia jakiejś określonej służby we wspólnocie kościelnej.   Charyzmaty zwyczajne i nadzwyczajne są to łaski Ducha Świętego, które w sposób pośredni lub bezpośredni ... »

 • Chrystusa Kazanie na Górze - 8 błogosławieństw - interpretacja, opracowanie i opis błogosławieństw

  Osiem błogosławieństw to wymienione przez Jezusa Chrystusa życiowe postawy, motywowane wiarą i miłością. Każdy chrześcijanin powinien być taką osobą, o jakiej mówi Pan. O tych błogosławieństwach dowiadujemy się z Pisma Świętego, a dokładnie – z Ewangelii według św. Mateusza ( 5,1).Ewangelia opisuje wydarzenia z życia Chrystusa, kied... »

 • Chrześcijaństwo – misje w Afryce – opracowanie tematu

  Na świecie jest jeszcze wiele rejonów, do których nie dotarły wieści o Chrystusie, słowie Bożym, o tym, że dusza pragnąca Boga będzie mogła oglądać go w niebie. Lub też w rejonach tych nadal bardzo dużo pracy należy włożyć w proces chrystianizacji. Działalność misyjna jest jedną z form działalności Kościoła, która polega ... »

 • Chrześcijaństwo: Ewangelie - Etapy powstawania Ewangelii. Opracowanie

  W tradycji chrześcijańskiej pojęcie Ewangelii funkcjonuje jako określenie świętych pism, które opisują życie, naukę oraz śmierć Jezusa Chrystusa. Autorami Ewangelii są tak zwani ewangeliści, czyli święci: Marek, Łukasz, Jan oraz  Mateusz. Kochali oni  Jezusa i bezgranicznie ufali Jego nauczaniu, spisali więc – zobowiązani ... »

 • Chrzest - rodzice chrzestni, ceremonia, rodzaje chrztu i jego skutki

  Chrzest święty to pierwszy z sakramentów, jakie człowiek otrzymuje (zazwyczaj) po przyjściu na świat. Tradycja tej łaski wywodzi się już z czasów Chrystusa, który to został ochrzczony przez Jana w wodach rzeki Jordan (czytamy o tym w Ewangelii św. Mateusza, 3,13). Od tamtej pory Jezus nakazywał, aby apostołowie równie... »

 • Cierpienie a wiara - Czym wytłumaczysz to, że Pan Bóg doświadcza nawet najwierniejsze Mu osoby?

  Cierpienie jest nieodzowną częścią ludzkiego życia. Często zdarza się, że doświadczamy go zupełnie niespodziewanie, nie jesteśmy przygotowani na cios od losu. W trudnych chwilach ludzie niejednokrotnie zadają sobie pytanie, dlaczego to właśnie ich spotkał taki smutek. Bywa, iż mają pretensje do Boga. Uważają się za dobrych chrześcijan, a zło tra... »

 • Cierpienie Hioba - sens cierpienia Hioba w perspektywie religijnej. Opracowanie

  Hiob był człowiekiem pochodzącym z urodzajnej krainy - Us. Cieszył się dobrą reputacją, liczną, kochającą rodziną, uznaniem wśród przyjaciół. Miał wszystko, czego tylko mógł sobie zażyczyć prosty i uczciwy człowiek. Znany był również z nieugiętej wiary w Boga. Codziennie modlił się do niego i dziękował mu za spokojn... »

 • Cisza w życiu człowieka - rola ciszy i milczenia w życiu człowieka. Wypracowanie

  We współczesnym świecie cisza i milczenie stają się wartościami niezwykle cennymi i niestety rzadko dostępnymi. Rozwój cywilizacyjny, postęp, budowanie nowych miast, autostrad, przebudowywanie całego świata sprawia, że tak naprawdę nie ma ani jednego spokojnego miejsca. Chociaż bywają i takie, których nie dotknęła ingerenc... »

 • Co by było, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Wypracowanie

  Tajemnica i cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to najważniejsze dla chrześcijan wydarzenie, ponieważ stanowi fundament ich wiary. Jest ono przypieczętowaniem i jednocześnie potwierdzeniem wszystkiego, co zawiera Pismo Święte.  Wszystko to, co miało miejsce przed narodzeniem Chrystusa i przed jego śmiercią oraz zmartwychwstaniem, podpo... »

 • Co chrześcijaństwo dało Europie? Jak wpłynęło na życie ich mieszkańców? Wypracowanie

  Chrześcijaństwo to jedna z dominujących religii świata, która wielu swych zwolenników  znalazła w Europie. Jej początkiem jest Jezus i Jego nauka, która opiera się na słowie Bożym. Wiara chrześcijańska zapoczątkowana w I wieku krzewi się do dziś i ma bardzo wielu wyznawców – obecnie są to ponad 2 miliardy... »

 • Co mogę zrobić dla Kościoła powszechnego? Wypracowanie

  Kościół powszechny to po pierwsze Kościół obecny w Jezusie Chrystusie, ponieważ jest on całkowitym zjednoczeniem z Synem Bożym. Po drugie zaś Kościół powszechny to wspólnota wszystkich wierzących osób, które rozproszone są po całym świecie, ale złączone jedną wiarą i Bożą łaską.Kościół to wsp&oacu... »

Polecane przedmioty