Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Religia - strona 3

 • 6 przykazanie Boże - „Nie cudzołóż” - znaczenie, interpretacja

  „Nie cudzołóż” – to jedno z przykazań ustanowionych przez Boga w Dekalogu (Księga Wyjścia). Dotyczy ono problemu życia w czystości i zachowania szacunku dla własnej osoby. W religii chrześcijańskiej seksualność może dotyczyć małżonków, czyli kobiety i mężczyzny złączonych ze sobą sakramentem małżeństwa. Bó... »

 • 7 darów Ducha Świętego - Dary Ducha Świętego - opis, wyjaśnienie i ich znaczenie

  Dary Ducha Świętego to swoiste łaski, które otrzymaliśmy od Trzeciej Osoby w Trójcy Świętej. Dary te pozwalają nam na zbliżenie się do Boga, bycie lepszym człowiekiem i bliźnim dla otaczających nas osób. Posiadanie tych łask jest niezwykle ważne, ponieważ łączy nas z Boga i czyni do Niego bardziej podobnymi.Katechizm Kościoł... »

 • 7 grzechów głównych - opis, wyjaśnienie

  Siedem grzechów głównych to upowszechniony przez Kościół katolicki spis podstawowych wad człowieka i wykroczeń przeciwko Bogu, samemu sobie i religii. W katolicyzmie były one znane już w okresie średniowiecza. Rozpowszechnili je wówczas dostojnicy Kościoła, między innymi Henryk z Ostii. Obecna forma spisu pod nazwą &b... »

 • 7 sakramentów świętych - opis, wyjaśnienie, definicja

  Siedem sakramentów świętych stanowi w tradycji i religii katolickiej symboliczny znak przekazania łaski bożej. Poprzez przyjmowanie czy też obcowanie z sakramentami, mamy możliwość uzyskania Bożych darów i uczestniczenia w sposób pełny w życiu duchowym.Kościół katolicki wyróżnia siedem sakramentów święty... »

 • Abraham i Sara - streszczenie, interpretacja opowieści biblijnej

  Saraj była towarzyszką drogi życia Abrama do początków jego powołania, nim jeszcze Bóg zmienił jego imię na Abraham, a jej na Sara. Ich losy są pełne zawiłości. Dwukrotnie Abraham oddaje żonę innym mężczyznom jako swą siostrę, co ma na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa i wzbogacenia się. Takie postępowanie patriarchy Izraela nie ... »

 • Adwent - co to jest adwent? Definicja, historia, znaczenie

  Adwent to czas, który w kościele chrześcijańskim poprzedza święta Bożego Narodzenia. Trwa on mniej więcej cztery tygodnie, a dokładnie – od dwudziestu trzech do dwudziestu ośmiu dni, w zależności od układu niedziel, gdyż każdy adwent musi zawierać ich cztery. Kończy się zawsze 24 grudnia. Pierwsza niedziela adwentu jest bardzo ważna... »

 • Agnostycyzm - co to jest agnostycyzm? Definicja, filozofia, charakterystyka. Agnostycyzm a ateizm

  Agnostycyzm to termin, który został wprowadzony przez Thomasa Henry'ego Huxley'a (angielskiego lekarza, zoologa i filozofa). Jego etymologia wywodzi się z greki i oznacza „bez wiedzy”. Wiąże się on z postrzeganiem narzędzi ludzkiego poznania jako ułomnych i ograniczonych. Rozum i doświadczenie nie wystarczają i nie umożliwiają... »

 • Alfa i Omega - co to znaczy „Alfa i Omega”? Znaczenie, symbol. Alfa i Omega w Biblii

  Dzisiaj, kiedy nazywamy kogoś „Alfą i Omegą”, mamy na myśli, że człowiek taki wie wszystko, a przynajmniej bardzo dużo w jakiejś dziedzinie, stanowi swego rodzaju autorytet. Często określenie to stosuje się także w negatywnym i ironicznym sensie. „Myśli, że jest Alfą i Omegą!” – mówimy o przemądrzałym koledze... »

 • Alleluja - co znaczy „Alleluja”? Definicja, znaczenie, etymologia

  „Alleluja” to częsta forma wezwania do Boga, mająca na celu Jego uwielbienie i oddanie Mu czci. Jego oryginalna forma to „hallelujah”, co w języku hebrajskim oznacza – „wychwalajcie Jahwe”. Uważny obserwator zobaczy jednak, że słowo to stanowi połączenie wyrazu „hallelu” oraz „jah&rdquo... »

 • Amisze - ogólna charakterystyka wspólnoty religijnej. Amisze w Polsce

  Amisze są chrześcijańską wspólnotą religijną, która wywodzi się z konserwatywnego odłamu mennonitów. Mennonici stanowili natomiast jeden z nurtów anabaptyzmu, cechujący się bardzo restrykcyjnymi prawami obyczajowymi. Wyznawcy tej religii nie mogli m.in. nosić broni (był to XVI w.), przysięgać ani sprawować urzęd&oacut... »