Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Chrystusa Kazanie na Górze - 8 błogosławieństw - interpretacja, opracowanie i opis błogosławieństw

Osiem błogosławieństw to wymienione przez Jezusa Chrystusa życiowe postawy, motywowane wiarą i miłością. Każdy chrześcijanin powinien być taką osobą, o jakiej mówi Pan. O tych błogosławieństwach dowiadujemy się z Pisma Świętego, a dokładnie – z Ewangelii według św. Mateusza ( 5,1).

Ewangelia opisuje wydarzenia z życia Chrystusa, kiedy to coraz więcej ludzi zaczynało wierzyć w Jego naukę i słuchać wskazówek. Wielu chorych podążało ze Jezusem pragnąc uzdrowienia, szukający pocieszenia odnajdywali w Nim nadzieję. Także wtedy Pan powołał swoich pierwszych uczniów. Kiedy pewnego razu ujrzał, iż idą za nim tłumy, wszedł na pobliską górę i udzielił towarzyszom kazania. Wymienił w nim błogosławieństwa, których mogą doświadczyć ludzie. Dotyczyły one pozytywnych, odpowiednich postaw, za które ludzie zostaną wynagrodzeni, bowiem zachowania te były bardzo docenione przez Boga. Oto osiem błogosławieństw, które wymienił Pan:

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Treść błogosławieństw odnosi się do oczekiwań Boga wobec nas. Jeśli będziemy je spełniać, Pan to doceni. Zgodnie z treścią kazania, Jezus błogosławi tym, którzy mają serce czyste i proste, nie wymagają zbyt wiele, cieszą się tym, co mają i nie pragną nadmiaru.

Nie ma sensu popadać w rozpacz, jeśli zdarzą nam się trudne chwile i smutki – to zupełnie naturalne, a kiedyś każde z nas zostanie pocieszone. Życie nie składa się tylko z radości, a ten kto umie znosić trudy, na pewno zazna wreszcie ukojenia. Pan błogosławi również cichych, nie kłócących się, nie walczących o rzeczy przyziemne. To właśnie oni zostaną nagrodzeni za spokój i pokorę i dane im będą różne dobra. Ludzie powinni być sprawiedliwi i zawsze szukać wokół siebie prawdy. Ich dobre serce pomoże w przetrwaniu ciężkich chwil, a Bóg dojrzy w nich prawdziwą uczciwość. Błogosławieni są również ci, którzy potrafią okazać wobec innych miłosierdzie, chętnie pomagają bliźnim i nie myślą tylko o sobie. Nagrodą dla nich będzie miłość Pana.

Niezwykle ważne jest też czyste serce, bo dzięki życiu w uczciwości i służbie bliźnim, dane będzie oglądanie Boga. Na błogosławieństwo zasługują także ci, którzy cenią pokój. Walka o niego traktowana jest jako dobry uczynek, chęć porządku i sprawiedliwości na świecie bardzo podobają się Jezusowi.

Jako ostatnie błogosławieństwo Chrystus wymienił bycie prześladowanym w imię jakieś ważnej dla nas sprawy. Możemy interpretować to na kilka sposobów. Prześladowani byli chrześcijanie za wiarę, wielu było wśród nich męczenników. Jeśli naprawdę w coś wierzymy, nie powinniśmy się poddawać – tak radził Jezus.

Błogosławieństwa stanowią dopełnienie dziesięciu przykazań Bożych, ponieważ również są wskazówką dotyczącą tego, jak żyć i postępować, by pozostać w zgodzie z własnym sumieniem i religią chrześcijańską.

Podobne wypracowania do Chrystusa Kazanie na Górze - 8 błogosławieństw - interpretacja, opracowanie i opis błogosławieństw