Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sakramenty: małżeństwo - co to jest małżeństwo? Definicja, funkcje, historia. Małżeństwo jako sakrament

Małżeństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. W teorii sakrament ten powinien być udzielany tylko raz w życiu, jednak Kościół katolicki dopuszcza jego ponowne przyjęcie. Drugi raz małżeństwo może bowiem zawrzeć wdowiec lub wdowa.

W Kościele katolickim sakrament małżeństwa rozumiany jest jako związek mężczyzny i kobiety. To połączenie stanowi symboliczną więź Chrystusa z Kościołem. O sakramencie małżeństwa dowiadujemy się z Pisma Świętego. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy, iż Pan wyznaczył zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie pewne życiowe role: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (19, 4). W ten sposób Jezus podkreślił, iż kobieta i mężczyzna powinni tworzyć związki i zakładać rodzinę. Małżeństwo musi być trwale, opierać się na wzajemnej miłości i nikt nie może współmałżonków rozdzielać. Katechizm Kościoła Katolickiego uściśla jeszcze definicję małżeństwa, wspominając o obowiązku wspólnego wychowywania potomstwa.

Małżeństwo w katolicyzmie uznawane jest za sakrament, ponieważ odzwierciedla prawdziwą miłość, jaka łączy Chrystusa z Kościołem. Tak jak Jezus zawarł przymierze z ludźmi, tak mężczyzna z kobietą zakładają trwałą wspólnotę. Sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim udziela się podczas uroczystości nazywanej ślubem. Łaski tej udziela nam Chrystus za pośrednictwem kapłana. Tradycja nakazuje, aby ceremonia odbyła się przy udziale dwóch (innych niż ksiądz i para młoda) katolików. Są to tak zwani świadkowie. Podczas uroczystości przyszli małżonkowie wyznają gotowość do wspólnego, opartego na zaufaniu i miłości życia oraz do przyjęcia nowego członka rodziny (czyli potomstwa). Kapłan udziela im błogosławieństwa, a młodzi małżonkowie na znak miłości i wierności nakładają na palce obrączki. Są one symbolem tego aktu wzajemnego powierzenia się sobie.

Ślub, który łączy mężczyznę i kobietę sakramentem małżeństwa, ma moc prawno-kanoniczną. Oznacza to, iż ludzie ci są połączeni nierozerwalną więzią. Oczywiście istnieje możliwość odstępstw od tej teorii, można sakrament na przykład unieważnić (jeśli jest ku temu poważny powód).

Ewangelia wyróżnia cztery wymiary małżeństwa chrześcijańskiego, a są to: płodność (wydawanie potomstwa), decyzyjność (trwałość miłości), trwałość i wierność (nierozerwalność małżeństwa) oraz ofiarność (znoszenie trudu i cierpień związku).

Podobne wypracowania do Sakramenty: małżeństwo - co to jest małżeństwo? Definicja, funkcje, historia. Małżeństwo jako sakrament