Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

7 darów Ducha Świętego - Dary Ducha Świętego - opis, wyjaśnienie i ich znaczenie

Dary Ducha Świętego to swoiste łaski, które otrzymaliśmy od Trzeciej Osoby w Trójcy Świętej. Dary te pozwalają nam na zbliżenie się do Boga, bycie lepszym człowiekiem i bliźnim dla otaczających nas osób. Posiadanie tych łask jest niezwykle ważne, ponieważ łączy nas z Boga i czyni do Niego bardziej podobnymi.

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia siedem darów Ducha Świętego. Są to:
- dar mądrości
- dar rozumu
- dar rady
- dar męstwa
- dar wiedzy (umiejętności)
- dar bojaźni Pańskiej
- dar pobożności

Informacje dotyczące darów Ducha Świętego zawarte są w Piśmie Świętym. Możemy odnaleźć je między innymi w Księdze Izajasza, gdzie znajduje się podstawa modlitwy o wyżej wymienione łaski.

Dar mądrości związany jest z pojmowaniem świata, ludzi oraz rzeczywistości. Kiedy posiądziemy taką łaskę, potrafimy obiektywnie spojrzeć na to, co wokół. Widzenie to jednak ma specyficzny charakter, bowiem dotyczy postrzegania w perspektywie religijnej, wiecznej, związanej z Bogiem. Dar rozumu pozwala człowiekowi na odkrywanie Bożych tajemnic. Jeśli uda nam się zdobyć tę łaskę, zaczniemy rozumieć rzeczy, które powinny być dla nas najważniejsze (takie jak miłość i wartość życia). Bez tego daru nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pojąć Boga i Jego planu wobec nas.

Dar rady ułatwia nam funkcjonowanie w codziennej rzeczywistości. Dzięki niemu będziemy potrafili cieszyć się zwyczajnością, doceniać każdy dzień, być radym ze swojego istnienia. Łaska ta stanowi też swoisty drogowskaz, jaką wybrać drogę i jak się nie zgubić. Dar męstwa daje człowiekowi siłę, chroni go przed lękiem i rozpaczą, udziela mu pomocy w chwilach ciężkich, trudnych. Stanowi również nadzieję – przydaje się bowiem, gdy zdarza nam się wątpić. Dar wiedzy, zwany też darem umiejętności, pozwala na poznanie prawdy nie tylko o Bogu, ale także o sobie samym. Dzięki niemu jesteśmy zdolni do odkrywania prawdy, która bardzo pomaga nam w życiu. Łaska bojaźni Pańskiej to miłość do Pana Boga. W tej relacji jednak zdajemy sobie sprawę, iż jesteśmy istotami zdanymi na miłosierdzie Pana, musimy być Mu posłuszni i szanować Jego zasady. Bojaźń nie jest jednak zjawiskiem negatywnym, dzięki niej rozumiemy nasze miejsce w świecie.

Natomiast dar pobożności to świadomość, iż jesteśmy dziećmi Boga i możemy na Nim polegać. W zamian za miłość – modlimy się, sławimy Jego imię i okazujemy szacunek.

Podobne wypracowania do 7 darów Ducha Świętego - Dary Ducha Świętego - opis, wyjaśnienie i ich znaczenie