Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

7 darów Ducha Świętego - Dary Ducha Świętego - opis, wyjaśnienie i ich znaczenie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Dary Ducha Świętego to swoiste łaski, które otrzymaliśmy od Trzeciej Osoby w Trójcy Świętej. Dary te pozwalają nam na zbliżenie się do Boga, bycie lepszym człowiekiem i bliźnim dla otaczających nas osób. Posiadanie tych łask jest niezwykle ważne, ponieważ łączy nas z Boga i czyni do Niego bardziej podobnymi.

Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia siedem darów Ducha Świętego. Są to:
- dar mądrości
- dar rozumu
- dar rady
- dar męstwa
- dar wiedzy (umiejętności)
- dar bojaźni Pańskiej
- dar pobożności

Informacje dotyczące darów Ducha Świętego zawarte są w Piśmie Świętym. Możemy odnaleźć je między innymi w Księdze Izajasza, gdzie znajduje się podstawa modlitwy o wyżej wymienione łaski.

Dar mądrości związany jest z pojmowaniem świata, ludzi oraz rzeczywistości. Kiedy posiądziemy taką łaskę, potrafimy obiektywnie spojrzeć na to, co wokół. Widzenie to jednak ma specyficzny charakter, bowiem dotyczy postrzegania w perspektywie religijnej, wiecznej, związanej z Bogiem. Dar rozumu pozwala człowiekowi na odkrywanie Bożych tajemnic. Jeśli uda nam się zdobyć tę łaskę, zaczniemy rozumieć rzeczy, które powinny być dla nas najważniejsze (takie jak miłość i wartość życia). Bez tego daru nie...

Podobne wypracowania