Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Modlitwa - czym jest modlitwa? Definicja, znaczenie, rodzaje modlitw. Opracowanie

Modlitwa to w tradycji chrześcijańskiej skierowanie swoich słów lub myśli do Boga. Stanowi ona podstawę naszej wiary, ponieważ dzięki modlitwie wyznajemy naszą miłość, oddanie, prosimy o miłosierdzie i zbawienie, a także dziękujemy za wszystkie łaski.

Modlitwę do religii wprowadził Jezus Chrystus. W Piśmie Świętym wielokrotnie odnajdujemy fragmenty opisujące pierwsze modlitwy, prośby, podziękowania. W Ewangelii według św. Łukasza (11, 1) opisane jest, jak uczniowie proszą Jezusa, aby nauczył ich modlitwy. Natomiast Św. Paweł w 2 Liście do Tesaloniczan namawia lud do nieustannej modlitwy. Od czasów biblijnych modlitwa to podstawowy rytuał religijny, forma kontaktu z Bogiem, duchowe łączenie się ze sferą sacrum.

W Kościele katolickim wyróżnia się kilka rodzajów modlitw, w zależności od intencji. Jednak podstawowe kryterium rozróżnienia dotyczy formy. Modlitwy wypowiadane nazywa się ustnymi, natomiast pozostawione w sferze myśli – myślnymi. Jeśli chodzi o charakter modlitw, dzielą się one na kilka rodzajów. Modlitwy dziękczynne są odmawiany, by podziękować Bogu za wszystkie łaski, dobro na nas spływające, radosne chwile, zdrowie, szczęście i miłość. Poprzez błagania (modlitwy błagalne) wyrażamy swoje prośby dotyczące rozmaitych zagadnień egzystencjalnych. Czasami błagamy o wybaczenie grzechów i oczyszczenie ze zła, innym razem o zdrowie nasze i bliskich, o pomyślne ułożenie się spraw, czasami też o bardziej trywialne rzeczy. Istnieją jeszcze modlitwy uwielbiające, poprzez które kierujemy do Boga nasze uznanie, szacunek i miłość. Doceniamy bowiem piękno świata i uroki życia, wiemy, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, a wszystko, co znajduje się wokół nas, jest dziełem Pańskim. Poprzez tego rodzaju uwielbienie okazujemy swoje oddanie, wyrażamy podziw dla Boga i Jego dział.

Cele modlitw ściśle wiążą się z ich charakterem. Poprzez modlitwy błagalne pragniemy uzyskać dla siebie i bliskich konkretne łaski. Wynika to z naszych potrzeb czy strachu przed brakiem zbawienia. Celem modlitwy dziękczynnej jest wyrażenie naszej wdzięczności za dary otrzymane od Boga: zdrowie, kochającą rodzinę, pomyślne układanie się spraw. Natomiast modlitwa uwielbiająca służy okazaniu podziwu dla Boga, stworzonego przez Niego świata i wszystkich okazywanych łask.

W potocznym znaczeniu modlitwa jest rozmową z Bogiem, ponieważ dzięki niej możemy kierować ku Panu wszystkie swoje myśli, lęki, smutki, radości i prośby.

Podobne wypracowania do Modlitwa - czym jest modlitwa? Definicja, znaczenie, rodzaje modlitw. Opracowanie