Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ojcowie Kościoła - kim byli i co zrobili dla wiary?

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Ojcowie Kościoła to znawcy tematyki religijnej, teologowie i pisarze, którzy żyli w okresie wczesnego chrześcijaństwa. Zajmowali się oni zagadnieniami dotyczącymi religii; dzięki nim współcześnie posiadamy dużą wiedzę na wiele tematów oscylujących wokół wiary.

Ojcami Kościoła współcześnie nazywa się tylko najwybitniejszych teologów, którzy w jakiś sposób wyróżniali się na tle innych. Ważny był nie tylko sposób, w jaki opisywali badane sprawy, nie tylko rodzaj dociekań, ale także ich prawdziwość, sprawdzalność.

Aby mieć pewność co do wyboru Ojców Kościoła, ustalono pewne kryteria. Należą do nich: prawowierność nauki, świętość życia, starożytność oraz powszechne uznanie przez Kościół. Prawowierność nauki oznaczała jasne określanie faktów oraz stosowanie się do nauki Kościoła. Poprzez świętość życia rozumiano zajmowanie się osobami nie tylko (współcześnie) uznawanymi za święte i wyniesione na ołtarze. Starożytność to kolejne kryterium. Chodziło o pewne ograniczenie – ewentualni ojcowie Kościoła musieli działać w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Natomiast powszechne uznanie przez Kościół oznaczało honorowanie tych myślicieli przez kilka kościołów,...

Podobne wypracowania