Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ojcowie Kościoła - kim byli i co zrobili dla wiary?

Ojcowie Kościoła to znawcy tematyki religijnej, teologowie i pisarze, którzy żyli w okresie wczesnego chrześcijaństwa. Zajmowali się oni zagadnieniami dotyczącymi religii; dzięki nim współcześnie posiadamy dużą wiedzę na wiele tematów oscylujących wokół wiary.

Ojcami Kościoła współcześnie nazywa się tylko najwybitniejszych teologów, którzy w jakiś sposób wyróżniali się na tle innych. Ważny był nie tylko sposób, w jaki opisywali badane sprawy, nie tylko rodzaj dociekań, ale także ich prawdziwość, sprawdzalność.

Aby mieć pewność co do wyboru Ojców Kościoła, ustalono pewne kryteria. Należą do nich: prawowierność nauki, świętość życia, starożytność oraz powszechne uznanie przez Kościół. Prawowierność nauki oznaczała jasne określanie faktów oraz stosowanie się do nauki Kościoła. Poprzez świętość życia rozumiano zajmowanie się osobami nie tylko (współcześnie) uznawanymi za święte i wyniesione na ołtarze. Starożytność to kolejne kryterium. Chodziło o pewne ograniczenie – ewentualni ojcowie Kościoła musieli działać w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Natomiast powszechne uznanie przez Kościół oznaczało honorowanie tych myślicieli przez kilka kościołów, na przykład jeden niż więcej. Biorąc pod uwagę te kryteria, współcześni znawcy religii wyróżnili kilkunastu Ojców Kościoła. Należą do nich między innymi: święty Hilary z Poitiers, święty Hieronim, święty Augustyn, święty Grzegorz Wielki, święty Bazyli Wielki, święty Cyryl z Jerozolimy, święty Jan z Damaszku, święty Ambroży czy też święty Izydor z Sewilli.

W tradycji religijnej Ojcowie Kościoła posiadali niewątpliwą i niekwestionowaną wiedzę dotyczącą zagadnień wiary i autorytet. Byli swoistymi mistrzami, nauczycielami, a za swój życiowy cel uznali przekazywanie wiedzy, nauczanie, dzielenie się swoimi wiadomościami, pomoc w odkrywaniu tajemnic religijnych. Dzięki nim, ich pismom i dziełom nasza wiedza religijna jest bogatsza. Czasami trudno było ludziom zrozumieć Biblię, wtedy Ojcowie Kościoła przychodzili z pomocą. Dla Kościoła są oni jednym z największych i najważniejszych autorytetów.

Warto dodać, iż kilku Ojców Kościoła uzyskało jeszcze bardziej zaszczytne tytuły. Współcześnie nazywa się ich (wielkimi) Doktorami Kościoła. Oto oni: Ambroży, Hieronim, Augustyn, Grzegorz Wielki, Atanazy Wielki, Bazyli Wielki, Jan Chryzostom oraz Grzegorz z Nazjanzu.

Podobne wypracowania do Ojcowie Kościoła - kim byli i co zrobili dla wiary?