Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Co, Twoim zdaniem, czyni człowieka wyjątkowym? Wypracowanie

Człowiek jest istotą wyjątkową. Zdaje się o tym wiedzieć każdy, jednak niejeden ma problem z uzasadnieniem tego sądu. Pozornie proste pytanie o cechy odpowiedzialne za wyjątkowość, niepowtarzalność ludzkiej istoty może stać się bardzo problematyczne. Chciałabym opisać, dlaczego w mojej opinii człowiek to istota wyjątkowa.

Wyjątkowość człowieka, zdaje się być podkreślona już w Starym Testamencie, gdzie zostaje opisane stworzenie świata. To właśnie człowiek dostaje we władanie wszystkie istoty, którymi ma się w sposób mądry i dobry opiekować. Podkreślone jest także to, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest tez jako jedyna z istot żyjących na ziemi, posiadaczem duszy nieśmiertelnej.

Wyjątkowość istoty ludzkiej polega, więc przede wszystkim na połączeniu tego, co cielesne z pierwiastkiem duchowym. To właśnie z faktem jego posiadania, łączą się kolejne cechy świadczące o wyjątkowości istoty ludzkiej. Pierwszą z nich jest to, że człowiek jest w stanie wierzyć i odczuwać. Głębią przeżyć duchowych, czyni go w moim mniemaniu istotą wyjątkową.

O wyjątkowości człowieka, świadczy również fakt, że jest on jako jedyny w stanie osiągnąć zbawienie. Jest to ogromne wyróżnienie, które spotkało go od Stwórcy. Także sam syn Boży stepując na ziemię przyjął postać człowieka, co po raz kolejny podkreśla niezwykłość istoty ludzkiej. Nie mniej ważny jest fakt, że sam Bóg Ojciec gotów był poświęcić swojego Syna, aby mógł odkupić grzechy ludzkości.

Kolejną cechą świadcząca o niecodzienności człowieka, jest fakt, że posiada on wolną wolę, co pozwala mu na podejmowanie własnych decyzji i samodzielne kształtowanie swojej rzeczywistości. Człowiek w swej istocie dzięki temu jest niezależny a zarazem odpowiedzialny, za to, co uczynił. Dzięki temu, że sam kreuje swoje życie, może osiągnąć zbawienie, poprzez postępowanie zgodnie z zasadami wiary. 

Człowiek jest wyjątkowy również\ dla tego, że otrzymuje od Boga różnorodne dary, które pozwalają mu się rozwijać duchowo. Może on pielęgnować wszystkie przymioty, jak najczęściej przyjmować sakramenty i dzięki temu wzrastać w wierze. Inne istoty nie mają tej możliwości.

O wyjątkowości istoty ludzkiej świadczy również to, że jest ona niepowtarzalna. Nie istnieją dwie takie same osoby, każdy człowiek ma zespół cech indywidualnych, które tworzą jego osobowość i charakter, kształtując całe jego życie. 

Moim zdaniem, każda z wymienionych przeze mnie cech świadczy o wyjątkowości człowieka. Warto zdawać sobie z niej sprawę, jednocześnie wiedząc i szanując wyjątkowość innych, nie naruszając jej.

Podobne wypracowania do Co, Twoim zdaniem, czyni człowieka wyjątkowym? Wypracowanie