Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Misterium paschalne - co to jest? Definicja, opis, znaczenie

Nazwę misterium paschalne słyszał zapewne prawie każdy wierzący. Szczególnie często padają one w okresie wielkiego Postu oraz początku czasu Wielkanocy. Dla wielu jednak znaczenie tego wyrażenia nie jest znane, a powinno być, ponieważ dotyczy ono jednych z najważniejszych wydarzeń dla każdego chrześcijanina.

Wytłumaczyć znaczenie tego wyrażenia jest najłatwiej starając się zrozumieć znaczenie każdego członu, który je tworzy. Misterium to słowo, które człowiekowi powinno kojarzyć się ze sferą sacrum. To rzeczywistość święta i niejednokrotnie nieznana i tajemnicza dla człowieka, której nie każdy może doświadczyć. Chrześcijanie kojarzą to z niebem, momentem zbawienia, do którego dążą. 

Słowo paschalne natomiast odnosi się do żydowskiego święta Paschy. Jest ono obchodzone na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z egipskiej niewoli. W takim kontekście słowo to można rozumieć jako ofiarę dla Boga, jego uwielbienie poprzez świętowanie, podziękowanie za okazaną łaskę. W Biblii słowo to zyskało również inne znaczenie, określano tak odzyskanie przez Chrystusa pełni boskości, porzucenie istoty człowieka, aby znów zamieszkać ze swoim Umiłowanym Ojcem.

Rozumiejąc znaczenie obydwu słów, można się domyślić, że całe wyrażenie odnosi się do działań podjętych przez Jezusa Chrystusa na rzecz ludzkości. Misterium paschalne jest to określenie Jego męczeńskiej śmierci, zmartwychwstania oraz chwalebnego wniebowstąpienia. Są to wydarzenia najważniejsze dla chrześcijan, dające im pewność, że podobnie jak Syn Boży dzięki swemu życiu zgodnie z zasadami przekazanymi w Świętej Księdze, dostąpią łaski życia wiecznego. Są to nie tylko momenty ważne, ale także tajemnicze, związane ze sferą świętości.

Ponieważ wydarzenia te mają tak ogromne znaczenie są celebrowane podczas mszy świętej, szczególności niedzielnej. Ponadto istnieje specjalna modlitwa, którą odmawiają codziennie osoby konsekrowane. Co roku każda wierząca osoba ma okazję przeżyć każde z tych wydarzeń poprzez uroczystości składające się na Triduum Paschalne. 

Słowa misterium paschalne są również używane w odmiennym znaczeniu. Odnoszą się one do przedstawień urządzanych, aby uczcić zbawczą mękę, zmartwychwstanie i wstąpienie w chwale do nieba, Jezusa Chrystusa. Zwyczaj wystawienia tego typu przedstawień został zapoczątkowany już w średniowieczu. Warto zauważyć, że ich celem było i jest nie tylko uczczenie i uświadomienie znaczenia pokazywanych wydarzeń, ale także przekazanie prawd o tym jak należy żyć, pełnienie funkcji dydaktycznych.

Każda osoba wierząca powinna pogłębiać swą wiedzę i znać znaczenie słów, które padają podczas eucharystii. Dzięki temu można zrozumieć wiele prawd wiary i móc ją rozwijać i pielęgnować, co na pewno przyniesie błogosławione owoce.

Podobne wypracowania do Misterium paschalne - co to jest? Definicja, opis, znaczenie