Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin? Charakterystyka dobrego chrześcijanina

Chrześcijanin to człowiek wierzący, identyfikujący się ze swoją religią. Powinien on wprowadzać swą wiarę w życie, poprzez własną postawę dawać jej świadectwo, tak, aby jego religijność była widoczna w życiu codziennym. Wydaje się to jasne, jednak nie jest łatwa odpowiedź na pytanie o to, jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin.

Dobry chrześcijanin to przede wszystkim człowiek wierzący. Religia jest punktem wyjścia dla jego wszelkich działań, prowadzi go w życiu, wskazując mu drogę wiodącą do zbawienia. Przez to jest on osobą stosującą się do wszystkich znanych przykazań, a także znający naukę Chrystusa w teorii i stosujący ją w praktyce.

Dobry wierzący oddaje cześć Bogu w sposób należyty. Nie zapomina i nie rezygnuje z mszy świętej, a także stara się w miarę możliwości brać udział w jak największej liczbie nabożeństw, gdyż wie, że to one zbliżają go do Pana. To także człowiek, który zawsze odnajdzie czas na kontakt z Bogiem, na modlitwę. Stanowi ona ważny element jego codzienności, bez którego nie wyobraża sobie życia. Jednak jego aktywność nie ogranicza się tylko do sfery duchowej.

Zaangażowany jest w każdą z dziedzin życia. Wykonuje dobrze swą pracę, tak, aby nie krzywdzić bliźniego. Wyzbył się grzechu lenistwa wiedząc, że to jedno z głównych siedmiu przewinień. Wie również, jak ogromnym darem jest życie i stara się poprzez swą pracowitą i pełną oddania postawę okazać swoją wdzięczność.

Ważną jego cechą jest szacunek, który żywi względem innych. Dla rodziców, a także bliźnich, gdyż tak nakazują przykazania. Zdaje sobie również sprawę, że jest wybrany przez Boga jako zarządca ziemi. Dba nie tylko o innych, ale też o całą ziemię, na której żyje. Nie niszczy, nie działa na niekorzyść natury, ale stara się ją chronić i czerpać z niej.

Dobry chrześcijanin to jednak nie tylko osoba, która ma kontakt z Bogiem, szanuje swoje i cudze życie oraz wszelkie dary Boże. Najważniejszymi jego cechami są odwaga i wierność. Pierwsza związana z głoszeniem Słowa Bożego, a druga z trwaniem w wierze.

Dobry chrześcijanin jest człowiekiem odważnym. Niełatwo jest obecnie głosić hasła religijne, niejednokrotnie sprzeczne z hedonistycznym, konsumpcyjnym stylem życia lansowanym przez media. Odwaga pozwala mu spełniać misję apostolską wobec innych ludzi, dawać im prawdziwy przykład i pomoc. Pozwala ona też na nieugiętą postawę wobec sprzecznych z nauką Kościoła działań.

Chrześcijanin to człowiek trwający w wierze, mimo wszelkich przeciwności i nagabywań innych. Nie da się być dobrym wierzącym, gdy jest się człowiekiem chwiejnym, łatwo ulegającym zarówno pokusom, jak i namowom do zmiany poglądów. Nie poddaje się też niepewności, gdy spotykają go trudy. Biorąc za przykład Chrystusa, niesie swój krzyż.

Wszystkie wyżej wymienione cechy wydają się być podstawowymi, gdy chce się opisać dobrego chrześcijanina. Można jeszcze do nich dodać przymioty takie jak miłosierdzie i otwarte serce zarówno na Boga jak i na bliźnich, a także pokorę wobec wszystkich wyroków Bożych.

Podobne wypracowania do Jakie cechy powinien mieć dobry chrześcijanin? Charakterystyka dobrego chrześcijanina