Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

J 1, 29-34 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

Jan Chrzciciel udzielał chrztu w Betanii, po drugiej stronie rzeki Jordan. Pewnego dnia zobaczył idącemu w jego stronę Jezusa. Powiedział o Nim wtedy, że jest to Baranek Boży, który ma moc niszczenia grzechów całej ludzkości. Nazwał Go również tym, który przyjdzie po nim i przewyższy go godnością, ponieważ był wcześniej od Jana. Ze słów Chrzciciela wynika, że nie znał wcześniej Jezusa, a poszedł udzielać ludziom chrztu nad Jordan po to, by objawił się On ludowi Izraela. 

Świadectwo św. Jana Chrzciciela mówi o tym, że zobaczył Ducha Świętego pod postacią gołębicy, który zszedł z nieba i spoczął na Jezusie. Choć nie znał wcześniej Jezusa, ale podczas powołania udzielania chrztu, które otrzymał od Boga, usłyszał, że gdy zobaczy mężczyznę, na którego zstępuje Duch Święty, będzie to znak, że widział Tego, który chrzci Duchem Świętym. Jan poświadcza to, że ujrzał tego człowieka i że był to Syn Boży.

Fragment Ewangelii wg św. Jana przybliża świadectwo, jakie przekazał Jan Chrzciciel, gdy pierwszy raz zobaczył Mesjasza - Syna Ojca w niebie. Jan otrzymał podczas swego pobytu na pustyni od Boga powołanie, by wzywać ludzi do nawrócenia, czego symbolem i umocnieniem miał stać się chrzest udzielany w rzece Jordan. Jego działalność miała być podwaliną pod przyszłe nauczanie Jezusa Chrystusa.

Słowo otrzymane przez Boga podczas powołania dopełniło się, gdy poczuł, że mężczyzną, który szedł w jego stronę, był sam Jezus. Jan wiedział, że jest to Ten, który będzie kimś nieopisanie wielkim, kto będzie posiadał moc prawdziwego oczyszczania Izraelitów z popełnionych grzechów. Jan poznał w Jezusie Syna Bożego, ponieważ pamiętał, iż w jego powołaniu była mowa o Duchu Świętym zstępującym pod postacią gołębia na Tego, który będzie Mesjaszem.

Ponieważ wszystko, co przekazał Bóg Janowi Chrzcicielowi spełniło się, mógł dać świadectwo, że Jezus jest tym, który nie tylko jest synem Najwyższego, ale również dzięki niemu ludzie będą napełniani mocą Ducha Świętego i otrzymają życie wieczne.

Tłumaczenie

 

 

 

Podobne wypracowania do J 1, 29-34 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego