Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

J 8, 21-30 - streszczenie, interpretacja i komentarz do fragmentu biblijnego

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Jezus znajdując się i nauczając w Galilei, pewnego dnia powiedział do faryzeuszy, że gdy odejdzie, to oni będą Go szukać, ale przyjdzie im odejść z tego świata w grzechu. Tam dokąd On zmierza, oni nie będą mieli prawa dotrzeć. Żydzi nie zrozumieli sensu tych słów, myśląc, że Jezus chce popełnić samobójstwo. Na to powiedział im Nauczyciel, że oni są z nizin i należą do tego świata, a On z wysokości i nie przynależy do doczesności. Powtórzył, że umrą w grzechu.

Jeżeli nie uwierzą w to, że Jezus to Ten „który jest”, opuszczą życie doczesne splamieni grzechami. Spytali Go więc faryzeusze kim jest. Odpowiedział im na to Jezus, że wiele ma im do powiedzenia i do sądzenia oraz że Ten, który wysłał Go na ziemię jest prawdziwy, a Jezus jest tym, który ma głosić światu to, co od Niego usłyszał.

W tym fragmencie Ewangelii wg św. Jana ukazana jest prawda, że ci, którzy nie wierzą w Jezusa, nie będą mogli umrzeć oczyszczeni. To właśnie przekazywał Jezus nastającym na Niego faryzeuszom. Oni nie wierzyli, że jest Mesjaszem, Synem Boga, który daje życie wieczne i przestrzegał ich, że jeśli nie uwierzą, nie będą mogli udać się po śmierci do Królestwa Bożego. To właśnie Jezus przekazywał im w słowach...

Podobne wypracowania