Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Solidarność” - Powołanie Komitetu Obywatelskiego – grudzień '88

Henryk Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Solidarność, organizacje społeczne, Lech Wałęsa, opozycja

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Komitet Obywatelski „Solidarność” działający również pod nazwą Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie - Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. KO powołany został 18 grudnia 1988r. w Warszawie, w podziemiach kościoła Bożego Miłosierdzia. KO stanowił forum współpracy oraz formułowania wspólnych stanowisk, programów działania politycznego, społecznego i gospodarczego.

Komitet tworzyła grupa około 140 osób - działaczy związkowych i intelektualistów zaproszonych przez Lecha Wałęsę. W obrębie KO wyłonione zostały następujące komisje: pluralizmu związkowego, reform politycznych, prawa i wymiaru sprawiedliwości, warunków bytowych, pracy i polityki społecznej, polityki i reformy gospodarczej, wsi i rolnictwa, mieszkalnictwa, zdrowia, nauki i oświaty, kultury i komunikacji społecznej, samorządu terytorialnego, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, współpracy z mniejszościami narodowymi oraz młodzieży. Na czele każdej z komisji stali wybitni członkowie KO. Komitet miał swojego sekretarza, którym był Henryk Wujec.

Komitet w wyborach na kandydatów na posłów i senatorów dnia 04 czerwca 1989r. odniósł całkowite...

Podobne wypracowania