Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

„Solidarność” - Powołanie Komitetu Obywatelskiego – grudzień '88

Henryk Wujec, Tadeusz Mazowiecki, Solidarność, organizacje społeczne, Lech Wałęsa, opozycja

Komitet Obywatelski „Solidarność” działający również pod nazwą Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie - Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”. KO powołany został 18 grudnia 1988r. w Warszawie, w podziemiach kościoła Bożego Miłosierdzia. KO stanowił forum współpracy oraz formułowania wspólnych stanowisk, programów działania politycznego, społecznego i gospodarczego.

Komitet tworzyła grupa około 140 osób - działaczy związkowych i intelektualistów zaproszonych przez Lecha Wałęsę. W obrębie KO wyłonione zostały następujące komisje: pluralizmu związkowego, reform politycznych, prawa i wymiaru sprawiedliwości, warunków bytowych, pracy i polityki społecznej, polityki i reformy gospodarczej, wsi i rolnictwa, mieszkalnictwa, zdrowia, nauki i oświaty, kultury i komunikacji społecznej, samorządu terytorialnego, ochrony środowiska i zasobów naturalnych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, współpracy z mniejszościami narodowymi oraz młodzieży. Na czele każdej z komisji stali wybitni członkowie KO. Komitet miał swojego sekretarza, którym był Henryk Wujec.

Komitet w wyborach na kandydatów na posłów i senatorów dnia 04 czerwca 1989r. odniósł całkowite zwycięstwo, obsadzając wszystkie możliwe miejsca w Sejmie – 161 oraz 99 na 100 miejsc w Senacie. Komitet przekształcił się w danym czasie w ogólnopolski ruch zwolenników zmian ustrojowych w Polsce. Areną działań komitetu stała się specjalnie stworzona „Gazeta Wyborcza” redagowana przez A. Michnika a także „Tygodnik Solidarności” pod redakcją T. Mazowieckiego.

Z upływem czasu w Komitecie dochodziło do wielu konfliktów pomiędzy jego głównymi członkami. Ostatecznie KO zakończył swą działalność podczas zebrania 24 czerwca 1990, wtedy z komitetu wystąpiła znaczna część członków. Po obraniu przez L. Wałęsę prezydentury skierował on sam list do KO – 04 stycznia 1991r., w którym zawarł słowa: „ Wasza działalność przeszła do chlubnych kart historii”, tym samym działalność KO ustawała.

Podobne wypracowania do „Solidarność” - Powołanie Komitetu Obywatelskiego – grudzień '88