Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Plemiona barbarzyńskie w cesarstwie rzymskim

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mianem barbarzyńców (łac. barbarus – cudzoziemiec) określali Rzymianie ludzi, którzy nie byli ani Grekami, ani obywatelami Rzymu. W miarę ekspansji na coraz to nowe terytoria, mieszkańcy Wiecznego Miasta coraz częściej stykali się z tymi, którzy różnili się od nich językiem i obyczajami. Ostatecznie, walki ludów barbarzyńskich o niezależność przyczyniły się do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, dając podwaliny do rozwoju kultury europejskiej.

 Galowie

 Galami nazywali Rzymianie ludy celtyckie, zamieszkujące tereny dzisiejszej Francji i Belgii (ówczesna prowincja Galia). Choć do roku 50 p.n.e. zostali całkowicie podbici przez Rzym (właściwie przez Juliusza Cezara, podczas wojen galijskich), jeszcze trzy wieki wcześniej Galowie złupili Rzym (po bitwie nad rzeką Alią, 390 r. p.n.e.), a sto lat później zagrażali Grekom.

Po podboju Cezar podzielił tereny Galii na prowincje, zamieszkiwane przez wiele plemion, stanowiących podstawową jednostkę organizacji galijskiego społeczeństwa. Walczono z druidami, kapłanami i nauczycielami celtyckiego świata, i z dawnymi wierzeniami. Jednocześnie, przenikanie się kultur doprowadziło do wykształcenia nowego nurtu – kultury galoromańskiej. Wynikała ona...

Podobne wypracowania