Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Monarchia Henryków śląskich – Państwo Henryków śląskich i próba zjednoczenia Polski

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego z roku 1138 Polska została podzielona na dzielnice oddane w zarząd jego synom, nad którymi tytularną zwierzchnią władzę sprawować miał senior - najstarszy z rodu Piastów, administrator tzw. dzielnicy senioralnej, czyli centralnie położonych, kluczowych terytoriów w kraju. Jednak już niedługo po śmierci władcy, wymyślony przez niego nowy system rządzenia państwem uległ poważnemu załamaniu - powszechne stały się bratobójcze walki o tron krakowski a poszczególnie prowincje co raz bardziej uniezależniały się od władzy centralnej. Około 100 lat po wprowadzenia w Polsce zasady senioratu zwierzchnia władza księcia krakowskiego nie miała już praktycznie żadnego posłuchu wśród książąt dzielnicowych.

Wtedy to, na początku XIII wieku na Dolnym Śląsku powstało silne regionalne władztwo skupione wokół Wrocławia, rządzonego przez wnuka Władysława Wygnańca - Henryka I Brodatego. Umiejętnie i rozważnie prowadzona polityka wewnętrzna, czyli działanie takie jak: konsekwentne popieranie rozwoju lokalnej gospodarki, intensywna kolonizacja na prawie niemieckim oraz wzmocnienie pozycji księcia wobec możnych doprowadziły w niedługim czasie do znacznego wzrostu pozycji prowincji śląskiej wśród wszystkich...

Podobne wypracowania