Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Państwo Franków - powstanie i rozwój

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w Europie panował chaos. W III w., na pograniczu Galii, zaczęły osiedlać się plemiona germańskich Franków. Plemiona germańskie były stosunkowo podzielone i porozrzucane w całej Europie. Nie było jedności i wodza, który mógłby je poprowadzić do budowy jednolitego państwa. Na czele zbrojnego podporządkowania i zjednoczenia plemion germańskich stanął Chlodwig, który rozpoczął budowę państwa Franków. Zajął on Galię i tereny ościenne nad Renem. W 496 roku Chlodwig przyjął chrześcijaństwo, co ułatwiło mu kontakt i współpracę z duchowieństwem i papiestwem, pozyskując dodatkowo ludność romańską. Chlodwig przyczynił się do spisania prawa zwyczajowego, prawa salickiego, które regulowało sprawy rodzinne i kwestie spadkowe. Chlodwig pochodził z dynastii Merowingów.

Merowingowie toczyli między sobą walkę o władzę, na czym skorzystały inne grupy społeczne - możnowładztwo i majordomowie. Karol Młot zdobył sławę po zwycięstwie nad Saracenami pod Poitiers w 732 roku. Podzielił on państwo między swoich synów, a królem Franków został Pepin Krótki, odsuwając od rządów Merowingów. Na tronie Franków zasiadła nowa dynastia - Karolingowie. Pepin Krótki...

Podobne wypracowania