Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wolna elekcja 1587 r. - Zygmut III Waza królem Polski

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami sejmu konwokacyjnego przedstawiciele wszystkich ziem Rzeczpospolitej zebrali się na polu elekcyjnym w umówionym czasie. Zgromadzeni nie tworzyli jednak jednego ciała ustawodawczego i podzielili się, zgodnie ze swoją orientacją polityczną, na trzy główne obozy. Szlachta koronna zajęła miejsce na przedpolach Warszawy, jednak osobno przesiadywali zwolennicy Jana Zamojskiego, a osobno stronnicy Zborowskich. Dodatkowo separatystycznie zachowali się przedstawiciele Wielkiego Księstwa Litewskiego, którzy obradowali samodzielnie po drugiej stronie Wisły. Znamienny jest fakt, iż każde ze stronnictw na elekcję przybyło z własnymi oddziałami wojskowymi, jakby przewidując jej niełatwy przebieg.

Niemożność wypracowania wspólnego stanowiska doprowadziła do mobilizacji zgromadzonych wojsk w dniu 27. lipca roku 1587, które jednak po burzliwych obradach zostały odwołane. Stało się wówczas jasne, że kandydatura kanclerza Zamoyskiego musi zostać porzucona, bowiem wywołuje ona wśród szlachty zbyt skrajne odczucia. Pomimo osobistej niechęci „Piasta” do księcia szwedzkiego, w obliczu skutecznej agitacji prymasa Karnkowskiego, przeciwnicy Habsburgów zdecydowali się ostatecznie poprzeć kandydaturę...

Podobne wypracowania