Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Childhood: description of a picture - Dzieciństwo: opis obrazka

child, childhood, feelings, picture, description, picture description

Exemplary answer:

This picture depicts a little girl blowing bubbles. She has short blonde hair and she closes her eyes a little – she squints them. It looks like she is really concentrated on the task. She's wearing blue jumper too. It is hard to anything about the background, because the photograph doesn't let us see it, but I would guess the girl is in a forest or a park. It looks like she is very carefree and happy. It is a wonderful time for her – without any problems or stress connected to everyday life and its burdens. I think she should enjoy this time and try to make the best of it.

Going back to my childhood, I think it was a very happy period in my life. I have many memories related to traveling and spending a great time with my parents. It was also the time when I think most of us felt safe, always protected and cared for. Unfortunately, the punch line is: it's already over.

I think childhood determines our future in many ways, since – as children – we learn many behaviors and beliefs that influence our character later on, either in a bad or in a good manner. I think our experiences during that period of time can make a huge impact on our later life. When we are young, we often have many dreams and hopes connected to our 'adult' future and we look on the bright side of life too, because we don't know its dark side yet. In the future, remembering this good times may be a good way to relax or make the troubles go away, at least for a moment. Nobody's childhood lasts forever, still we should never forget how well we felt back then.

Sometimes also unpleasant things one experienced in their childhood can have an impact on our behavior, because either they still make us angry, hurt us deeply or they result in changing our attitude towards people, causing some personal and social problems.

Exemplary questions:

What/who can you see in the picture? How can this person feel? What kind of a situation can be presented here? (What happened/is happening?) What can she be thinking about? What kind of a story may be connected to it?

Tłumaczenie

Przykładowa odpowiedź:

Ten rysunek przedstawia małą dziewczynkę puszczającą bańki mydlane. Ma krótkie blond włosy i trochę przymyka oczy – mruży je. Wygląda na to, że jest skoncentrowana na swoim zadaniu. Ma ubrany niebieski sweter. Trudno jest powiedzieć, co znajduje się za nią, ponieważ fotografia nie jest zbyt wyraźna, ale przypuszczam, że dzieje się w lesie bądź w parku. Wygląda na to, że dziewczyna jest beztroska i szczęśliwa. To szczęśliwy dla niej czas – bez żadnych problemów lub stresu związanego z codziennym życiem. Uważam, że powinna korzystać z tego czasu jak najdłużej.

Wracając do czasów dzieciństwa, myślę, że był to bardzo szczęśliwy okres w moim życiu. Mam wiele wspomnień związanych z podróżami oraz spędzaniem czasu z rodzicami. Był to również okres, kiedy tak jak większość czułam się bezpieczna. Jednym z moich największych zmartwień jest to, że dzieciństwo już się skończyło.

Myślę, że dzieciństwo definiuje naszą przyszłość na wiele sposobów, ponieważ uczymy się wielu rzeczy, które później kształtują nasz charakter, w zły lub dobry sposób. Sądzę, że nasze doświadczenia z tego okresu mogą mieć wpływ na nasze późniejsze życie. Kiedy jesteśmy mali, marzymy i mamy nadzieję na wiele rzeczy i widzimy również świat w pozytywnych barwach, ponieważ nie znamy jeszcze jego ciemnej strony. W przyszłości, wspomnienie tych dobrych czasów jest świetnym sposobem, aby się zrelaksować i pozbyć się na moment problemów. Niczyje dzieciństwo nie trwa wiecznie, ale nie powinniśmy nigdy zapominać, jak się wtedy czuliśmy.

Czasami złe doświadczenia z dzieciństwa również mogą mieć wpływ na nasze zachowanie, ponieważ sprawiają, że albo nadal jesteśmy źli, zranieni albo sprawiają, że zmieniamy nasze nastawienie względem ludzi, powodujące pewne problemy osobiste i towarzyskie.

Przykładowe polecenie:

Co/kogo widzisz na obrazku? Jak może czuć się ta osoba? Jaka sytuacja może być tu przedstawiona? (Co się stało/ co się dzieje?) O czym ona może myśleć? Jaka historia może się z tym wiązać?

Podobne wypracowania do Childhood: description of a picture - Dzieciństwo: opis obrazka