Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Should government improve roads or public transportation? Essay - Czy rząd powinien ulepszać drogi czy transport publiczny? Esej

We can't deny the fact that Poland needs better roads and highways. Actually, the only highway that we 'have', has not been completed yet. It is embarrassing to pay for driving roads in such a poor condition. However, if you want to visit a city, you may experience something much worse than Polish motorways...

As far as I know, building and improving highways and motorways in Poland is financed by the government. Public transport is a whole different story. It is local council’s responsibility to take care of public transportation. It is the aldermen's duty to ensure proper access to public transport. In fact, in some cities (for example in Warsaw or in Cracow) bus and tram services operate pretty fine. Ticket don't cost too much and usually it is quite comfortable to travel by bus. Also traveling by subway in Warsaw is a good way to reach one's destination. In rush hours however buses move very slowly and they can be extremely crowded. This is why it is so important to invest some money in good air conditioning and heating system.

According to the fact that most of the people in Poland have a car, it seems reasonable to spend more money in order to improve roads. It can be a great investment regarding the upcoming event – Euro 2012. Therefore, increase of the number of highways would make our life much easier and it may bring many social and financial benefits. What's more, more highways means less pollution. Obviously, more driving means more pollution but, for example, U.S. have achieved a large pollution reduction in spite of the increase in number of drivers.

On the other hand, democracy guarantees that the majority will not use its power to abuse the basic rights of minority. As aforementioned, the government must remember about people who live in the countryside or who do not have a car. Local council should ensure that children would arrive to school safely and fast. Sadly, in Poland there are still many villages where few years old children need to walk miles every day in order to attend classes. Furthermore, it is beyond any doubt that society and politicians need to take care of elderly and they should try to make their life more convenient.

In a nutshell – improving highways and public transport should be a priority for government and local councils. In my opinion, equal amounts of money should be spent on both.

Tłumaczenie

Nie możemy zaprzeczyć, że Polsce potrzebne są lepsze drogi i autostrady. Właściwie jedyna autostrada jaką „mamy”, jest ciągle nieukończona. Wstyd przyznać się, że płacimy za jazdę po drogach w tak złym stanie. Jednakże jeśli masz ochotę odwiedzić miasto, możesz doświadczyć czegoś o wiele gorszego niż jazda po polskiej drodze krajowej...

O ile mi wiadomo, w Polsce budowa i poprawa jakość dróg ekspresowych i autostrad leży w gestii rządu. Transport publiczny natomiast to zupełnie inna historia. Za obsługę autobusową i tramwajową odpowiadają samorządy lokalne. Obowiązkiem radnych jest zadbać o jak najlepszy dostęp do środków komunikacji miejskiej. W niektórych miastach (np w Warszawie czy w Krakowie) autobusy i tramwaje funkcjonują bez większych zastrzeżeń. Bilety można nabyć w przystępnej cenie i zazwyczaj w autobusach jest całkiem komfortowo. Podróż warszawskim metrem to dobry sposób na szybkie dotarcie do celu podróży. Jednak w godzinach szczytu autobusy poruszają się bardzo powoli i są zazwyczaj zatłoczone. Dlatego tak ważne jest, by zainwestować w klimatyzację i ogrzewanie.

Zważając na fakt, że większość Polaków posiada samochód, całkiem racjonalną wydaje się być decyzja o przeznaczeniu większej ilości pieniędzy na poprawę jakości dróg. Może to być świetna inwestycja mając na uwadze nadchodzące wydarzenie – Euro 2012. W związku z tym zwiększenie ilości autostrad uczyniłoby nasze życie łatwiejszym i mogłoby przynieść wiele finansowych korzyści. Poza tym, więcej autostrad to mniej zanieczyszczeń. Oczywiście, im więcej jeździsz samochodem, tym więcej spalin emitujesz, jednakże Stany Zjednoczyły znacznie zmniejszyły liczbę zanieczyszczeń pomimo wzrostu w liczbie kierowców.

Demokracja gwarantuje wolę większości przy zachowaniu praw mniejszości. Zważając na powyższe stwierdzenie, rząd powinien pamiętać także o ludziach mieszkających na wsi, a także o tych, którzy samochodu nie posiadają. Samorządy powinny zapewnić dzieciom bezpieczną i szybką drogę do szkoły. Niestety w Polsce wciąż nie brakuje miejscowości, gdzie dzieciaki muszą iść całe kilometry, by uczęszczać na zajęcia. Co więcej, nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo i politycy powinni zaopiekować się ludźmi starszymi i uczynić ich życie jak najbardziej komfortowym.

W skrócie – zarówno poprawa dróg, jak i jakości transportu publicznego powinny być priorytetowymi zadaniami rządu i władz lokalnych. Politycy i administracja powinni wydawać taką samą ilość pieniędzy na rozbudowę dróg jak na transport publiczny.

Podobne wypracowania do Should government improve roads or public transportation? Essay - Czy rząd powinien ulepszać drogi czy transport publiczny? Esej