Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

What are some important qualities of a good boss? Use specific details and examples (essay) - Jakie cechy powinien posiadać dobry szef? Użyj szczegółów i przykładów (esej)

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Nowadays when it is not that easy to find a loyal employee, the answer to the question about the qualities of a good supervisor has a special value. You can find many hints on the market however not all of them take current circumstances - like economic problems or lack of well-educated personnel - into consideration. However in my opinion there are a few qualities that every good boss should have. It doesn't matter with whom he works.

First of all - leadership skills. Every good supervisor should know how to deal with his subordinates. But what are they? In short – leadership means an ability to motivate a group of people towards common goals. Not every leader is a boss but every boss should be a leader. The team should trust his supervisor and other way round.

There are many ways to create a nice atmosphere at work which obviously has an influence on the quality of tasks' execution. The researches provided by the psychologists indicate that self-confident and happy people work much better and faster comparing to their stressed out and worried friends. The employees – doesn't matter if they are lawyers, doctors or bartenders working in a pub around the corner – who need to deal with additional stress every day are not fully focused on their work....

Tłumaczenie

W czasach, gdy nie jest łatwo o lojalnego pracownika, odpowiedź na pytanie o cechy dobrego szefa wydaje się być szczególnie wartościowa. Na rynku można znaleźć mnóstwo wskazówek, jednakże nie każda z nich uwzględnia obecne uwarunkowania takie jak problemy ekonomiczne czy też brak wykwalifikowanego personelu. Moim zdaniem istnieje kilka podstawowych cech, które każdy szef powinien posiadać, niezależnie od tego z kim przyjdzie mu pracować.

Zdolności przywódcze – nie ma wątpliwości, że każdy przełożony powinien wiedzieć, jak obchodzić się ze swoimi podwładnymi. Dla mnie „zdolności przywódcze” to - w skrócie - zdolność motywowania grupy do osiągnięcia wspólnych celów. Nie każdy lider jest przełożonym, ale każdy przełożony powinien być liderem. Zespół powinien ufać swojemu zwierzchnikowi i odwrotnie - zwierzchnik powinien wierzyć w swoją drużynę.

Jest wiele sposobów na to, by w pracy stworzyć przyjemną atmosferę. Oczywiście ma to wpływ na jakość wykonywanych zadań. Badania przeprowadzone przez psychologów wskazują, że pewni siebie i szczęśliwi ludzie pracują o wiele lepiej od swoich zestresowanych i zmartwionych kolegów.  Pracownicy – nie ma znaczenia, czy są to prawnicy, lekarze czy barman z pubu za rogiem – którzy muszą zmagać się z dodatkowym stresem każdego dnia, nie są w pełni skoncentrowani na wykonywanej pracy. To właśnie dlatego największego koncerny z całego świata zwracają tak wielką uwagę na postawy swoich pracowników. To powoduje szereg zmian w wizerunku „perfekcyjnego szefa”. Dziś doświadczenie i wiedza nie wystarczą, by awansować. Podczas rekrutacji, kiedy poszukuje się menadżera czy jakiegokolwiek innego kierownika lub prezesa, tak naprawdę zwraca się największą uwagę na autorytet, poczucie humory i doświadczenie życiowe.

Entuzjazm i elastyczność – dobry szef powinien zawsze słuchać, co jego pracownicy mają do powiedzenia i powinien być otwarty na nowe pomysły. Zwłaszcza teraz, gdy większość problemów dotyczy finansów, jednym z podstawowych zadań jest poszukiwanie w biznesie nowych rozwiązań dla starych problemów. Bardzo często duże korporacje zastępują słowo szef czy kierownik słowem „lider” forsując w ten sposób wizerunek zwierzchnika, „starszego kolegi”, który przewodzi zgranej grupie. Biorąc pod uwagę fakt, że starszy kolega nie zawsze musi być tym najbardziej kreatywny, to bardzo dobrze, gdy słucha innych i traktuje ich bardziej jak partnerów niż podwładnych. Szacunku się nie wymaga, szacunek się otrzymuje. Ktoś kto jest uparty oraz ma silne preferencje sprawdzi się lepiej w pracy, gdzie może wykazać się jako indywidualista.

Ciągła nauka – jeśli chcesz być dobry szefem, nigdy nie przestawaj się uczyć. Na pewno ci, którzy chcą być liderami, zawsze powinni sięgać po więcej. Bycie ambitnym to na tym stanowisku absolutna konieczność. Nie ma lepszej motywacji niż kierownik, który wierzy w  swój zespół tak, jak wierzy w samego siebie. W książce „Resources of leadership” Belli Banathy znajdziesz informacje o 11 cechach dobrego lidera. Według tego, co napisała Banathy,  jednym z najważniejszych zadań kierownika jest nie tylko kontrola, ale też konsultacja, umiejętność dzielenia się i bycie wzorem dla innych.

Na końcu chciałabym podkreślić fakt, że każdy szef powinien być pracowity co najmniej tak bardzo jak jego pracownicy. Nie wymagaj od nikogo, by zrobił cokolwiek dla ciebie, jeśli ty nie robisz dla niego nic. Zrozumienie i przyjaźń połączone z autorytetem – oto klucz do sukcesu dla wszystkich tych, którzy chcą być dobrymi szefami.

Podobne wypracowania