Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sport - doping in sport. Has sport become a drug-related business, concentrated on money? True or false? - Sport - doping w sporcie. Sport jako biznes związany z narkotykami i pieniędzmi? Prawda czy fałsz?

These days, big sports events have become so expensive and profit-oriented that they cannot do without sponsors. If, then how has it affected sport's original Olympic spirit?

To start with, sport has turned really costly over the years. Those taking it up professionally are in need of a sponsorship to finance their equipment and training. Moreover, people starting to do sports are often disappointed with their results. Therefore they tend to take steroids or do drugs and erythropoietin to boost their abilities. Pharmaceutical companies try to invent an undetectable enhancement so that the worse ones can cheat easily. Then they participate in numerous competitions and influence their real results.

Nevertheless, there are contestants that have not been discouraged by a failure. It made them work even harder to achieve a success. Also, these people have started training their disciplines since their teenage years. And as they say: 'practice makes perfect'. What is more, to participate in really huge sports events one has to undergo a series of tests in order to find out if they have used any forbidden drug enhancement. Additionally, the example of Polish handball players shows that money is not the value that every participator strives for. These men have agreed to attend European Championship Tournament for free when there were troubles finding a sponsor for them.

All in all, nowadays sports may show certain symptoms of becoming commercialized and drugs-dependent. Nonetheless, there are examples standing out, giving hope that the real Olympic spirit of sport has not been lost yet.

Tłumaczenie

W dzisiejszych czasach wielkie sportowe wydarzenia stały się tak drogie i nastawione na zysk, że nie mają racji bytu bez sponsorów. Jeśli, to jak wpłynęło to na ich oryginalnego olimpijskiego ducha?

By zacząć, sport stał się naprawdę kosztowny z biegiem lat. Ci, którzy zaczynają zajmować się nim profesjonalnie, mają potrzebę bycia sponsorowanym, by sfinansować sprzęt i treningi. Co więcej, ludzie stawiający pierwsze kroki w sporcie są często zawiedzeni swoimi wynikami. Dlatego mają tendencję do sięgania po sterydy lub narkotyki i erytropoetynę, by podnieść swoje możliwości. Koncerny farmaceutyczne próbują wynaleźć niewykrywalny doping, by ci gorsi mogli łatwo oszukiwać. Później tamci biorą udział w licznych zawodach fałszując ich wyniki.

Jednakże są zawodnicy, którym porażka jest nie straszna. Sprawiła ona, że zaczęli pracować ciężej, by osiągnąć sukces. Zaczęli także trenować swoją dyscyplinę już w wieku nastoletnim. A, jak to mówią, „trening czyni mistrza”. Ponadto, by uczestniczyć w naprawdę dużych imprezach sportowych, trzeba przejść serię testów wykrywającą, czy niedozwolone wspomagacze zostały użyte. Co więcej, przykład polskich piłkarzy ręcznych pokazuje, że pieniądze nie są wartością, do której dąży każdy zawodnik. Ci mężczyźni zgodzili się wziąć udział w Mistrzostwach Europy za darmo, kiedy były problemy ze znalezieniem sponsora.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach sport może wykazywać pewne cechy komercjalizacji i polegania na lekach. Niemniej są przykłady dające nadzieję, że prawdziwy olimpijski duch sportu jeszcze nie zginął.

Podobne wypracowania do Sport - doping in sport. Has sport become a drug-related business, concentrated on money? True or false? - Sport - doping w sporcie. Sport jako biznes związany z narkotykami i pieniędzmi? Prawda czy fałsz?