Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stanisław Brzozowski „Legenda Młodej Polski” - krytyka Młodej Polski

„Legenda Młodej Polski” Stanisława Brzozowskiego uważana jest za jedno z najciekawszych i najbardziej wartościowych merytorycznie dzieł krytyczno-literackich na temat okresu Młodej Polski. Składa się z piętnastu tekstów o charakterze eseistycznym, których tytuły nawiązują do najważniejszych zjawisk literatury i życia społecznego na przełomie XIX i XX wieku. Utwór pisany w latach 1906-1909 jako jedyny doczekał się drugiego wydania za życia pisarza. Został opatrzony podtytułem „Studia o strukturze duszy kulturalnej”, który zapowiadał główną oś zainteresowania autora, jaką było umiejscowienie jednostki twórczej w świecie i jej stosunek do reszty społeczeństwa.

W początkowych rozdziałach książki Brzozowski rozpatruje problem kształtowania się współczesnej kultury poprzez przyswajanie wiadomości i wartości wytwarzanych przez dzieje. Zauważa, iż sztuka romantyzmu była pewnego rodzaju stanem świadomości wytwarzanym w społeczeństwie, ale niezdolnym do kreowania samego społeczeństwa z powodu oderwania od realiów codziennego życia. Wynikająca stąd bezwładność kulturowa Polaków miała wedle Brzozowskiego stawiać naszą kulturę w opozycji do osiągnięć Zachodu, zwłaszcza poprzez oddanie „zarządu...

Podobne wypracowania